ZGODA MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII NA ZDALNĄ WALIDACJĘ KWALIFIKACJI WŁĄCZONYCH DO ZSK

Fundacja VCC uzyskała zgodę Ministra Rozwoju i Technologii na przeprowadzanie w formie online walidacji całości efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowych „Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej” oraz „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.