Realizujemy zdalne egzaminy

W związku z sytuacją epidemiologiczną na świecie związaną z pandemią koronawirusa COVID-19 oraz wydanym w dniu 16 marca 2020 roku przez Panią Małgorzatę Jarosińską-Jedynak – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej pismem pt. „Dotyczy: działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS” realizujemy zdalne egzaminy do modułów VCC.

Do tematów, których specyfika pozwala na weryfikację efektów uczenia się w formie on-line, wprowadziliśmy procedurę do realizacji i dokumentowania wyników prowadzonych walidacji. Procedura dostępna jest dla zainteresowanych Parterów (prośba o zgłaszanie się do Fundacji w celu jej uzyskania).

Wszystkie etapy egzaminu są realizowane na platformie egzaminacyjnej VCC.

Dostosowujemy się do Państwa potrzeb i na bieżąco dodajemy kolejne modyły egzaminacyjne w formie on-line.

Przeprowadziliśmy już egzaminy zdalne do następujących tematów:

– Administrator sieci CISCO
– Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
– Doradztwo zawodowe
– Coaching

Zgłoszenia egzaminów online i zapytania prosimy przesyłać na adres egzaminy@vccsystem.eu.