Zaproszenie na konferencję „O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – nie tylko w kontekście rozwoju i technologii”

Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Instytut Badań Edukacyjnych zapraszają do udziału w konferencji pt. „O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – nie tylko w kontekście rozwoju i technologii”, która odbędzie się 15 maja 2024 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa (w „Sali pod Kopułą”). Podczas wydarzenia w charakterze panelisty wystąpi m.in. Edyta MigałkaDyrektor ds. komunikacji, Fundacja VCC.

Konferencja organizowana jest w ramach obchodów 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), projekt: „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)”.

Celem konferencji jest popularyzacja rozwiązań istniejących w ZSK, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działań Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W ramach konferencji przewidziano panele dyskusyjne dotyczące m.in. wyzwań i perspektyw rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, procesu walidacji oraz Sektorowych Ram Kwalifikacji.

Do udziału zapraszamy interesariuszy ZSK m.in.: przedstawicieli: podmiotów składających wnioski o włączenie kwalifikacji do ZSK, instytucji certyfikujących, organizacji pracodawców i pracowników, ministerstw i innych organów administracji rządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa wyższego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Agenda

Więcej szczegółów na temat wydarzenia oraz linki do rejestracji na stronie konferencji: https://kwalifikacje.edu.pl/o-zintegrowanym-systemie-kwalifikacji-nie-tylko-w-kontekscie-rozwoju-i-technologii/

Prosimy o zarejestrowanie się najpóźniej do 8 maja.