Zakończenie prac nad portfolio kompetencji miękkich w ramach projektu PC IMPRESS

Fundacja VCC zakończyła prace nad portfolio kompetencji miękkich (Skills Portfolio) oraz kwestionariuszem kompetencji dla uczestników mobilności zawodowych. Dokumenty zostały przygotowane w ramach realizowanego projektu PC Impress, którego partnerem jest Fundacja VCC.
Obecnie wszyscy partnerzy zajmują się tłumaczeniem na języki narodowe kwestionariusza dla pracodawców (Questionnaire for Employers). Kwestionariusz został przygotowany przez partnera z Holandii (PRO-WORK). Kolejnym krokiem będzie nawiązanie współpracy przez każdego z partnerów z 20 pracodawcami z różnych branż oraz uzyskanie od nich odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Ukaże to pełniejszy obraz obecnych wymagań pracodawców względem pracowników na rynku pracy.
Efekty prac wszystkich partnerów (Francja, Hiszpania, Holandia, Włochy oraz Polska) zostaną zaprezentowane na kolejnym spotkaniu międzynarodowym 23-24 listopada w Sewilli.