ZAKOŃCZENIE PRAC NAD POLSKĄ WERSJĄ LISTA ISTNIEJĄCYCH NARZĘDZI I METOD SŁUŻĄCYCH KAPITALIZACJI NIEFORMALNYCH I POZAFORMALNYCH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU PC IMPRESS

Fundacja VCC zakończyła prace nad polską wersją językową listy narzędzi służących kapitalizacji nieformalnych i pozaformalnych działań edukacyjnych, dostępnych w krajach partnerów projektu. Materiał został przygotowany w ramach projektu PC IMPRESS, realizowanego wraz z przedstawicielami z Francji (ADICE), Holandii (PRO-WORK), Włoch (CESIE) oraz Hiszpanii (STEP).
Obecnie Fundacja VCC rozpoczyna etap rozpowszechniania wersji elektronicznej materiału. Zadaniem listy narzędzi jest wskazanie istniejących rozwiązań, które mogą wspomóc proces kapitalizacji i ewaluacji doświadczenia, zdobytego przez młodych ludzi podczas programów mobilnościowych.

Ostatnim etapem działań będzie zamieszczenie Listy wraz z pozostałymi narzędziami wypracowanym w ramach realizowanego projektu na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. Platforma wraz z narzędziami dostępna będzie zarówno dla uczestników projektów mobilnościowych jak ich opiekunów i mentorów.

2016-12-15-14_37_05-bat1412-pol-outils_pc_impress-_io1-pdf-foxit-reader