Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. J. Korczaka w Warszawie dołącza do Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych

Dnia 18 stycznia 2016 r. przedstawiciele Fundacji VCC i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. J. Korczaka w Warszawie podpisali List intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz powołania i rozwoju Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych.

Jednym z głównych założeń tworzonego Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych jest podjęcie działań na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy, pracowników oraz osób bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych (zagrożonych wykluczeniem społecznym). Celem tych działań będzie podnoszenie kompetencji zawodowych w sposób dostosowany do realiów gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach oraz wydłużenie okresu aktywności zawodowej.

 

Współpraca Fundacji VCC i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. J. Korczaka w Warszawie będzie szczególnie dotyczyć wymiany doświadczeń, formułowania postulatów w kwestiach istotnych dla funkcjonowania zintegrowanego łańcucha edukacji i aktywizacji zawodowej oraz intensyfikacji współpracy między instytucjami rynku pracy a środowiskami dydaktycznymi i naukowo-badawczymi.