Wsparcie Fundacji VCC w przygotowaniu do pełnienia roli IC w ZSK

Fundacja VCC rozpoczęła współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych, której celem jest dostosowanie rozwiązań w zakresie przeprowadzania procesu walidacji (egzaminowania) i certyfikacji oraz zapewniania jakości dla kwalifikacji „Programowanie witryn internetowych” do założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Wsparcie obejmuje zarówno analizę funkcjonowania organizacji, w tym polityki i standardów jakości, warsztaty i szkolenia dedykowane dla kadry Fundacji oraz Partnerów Egzaminacyjnych VCC, jak i wspólne prace nad schematem walidacji dla zgłoszonej przez Fundację VCC do ZSK kwalifikacji rynkowej „Programowanie witryn internetowych”.

Współpraca odbywa się w ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” realizowanego przez Instytut Badan Edukacyjnych w ramach PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

KL-IBEkdk