Wiosenna promocja

 

Baner fb_wiosenna promocja

REGULAMIN WIOSENNEJ PROMOCJI WARUNKÓW AKREDYTACJI TRENERÓW I EGZAMINATORÓW W STANDARDZIE VCC

 

 1. Promocja dotyczy zmniejszonych kosztów uzyskiwania akredytacji na Egzaminatora VCC oraz Trenera VCC.
 2. W okresie trwania promocji tj. od 20 marca 2018 do 30 kwietnia 2018 koszt akredytacji Trenera oraz Egzaminatora VCC wynosi:

a. 300 PLN + 23% VAT (369 PLN brutto) dla akredytacji Trenara/Egzaminatora do następujących modułów w standardzie VCC:

 1. Kompetencje cyfrowe DIGCOMP
 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej
 3. Grafik komputerowy
 4. Inżynieria projektowania CAD 2D i 3D
 5. angielski dla barmanów (Bartender)
 6. angielski dla logistyków (Freight forwarding)
 7. anielski dla org. ruchu turystycznego (Tour organiser)
 8. Obsługa kas fiskalnych
 9. Podstawy techniki światłowodowej
 10. Kompetencje społeczne
 11. Programowanie robotów
 12. Programy biurowe w administracji
 13. Systemy prezentacji informacji w biznesie
 14. Systemy mobilne w biznesie
 15. Multimedia w reklamie

b. 450 PLN + 23% VAT (553,50 PLN brutto) dla akredytacji Trenara/Egzaminatora z pozostałych modułów w standardzie VCC.

 1. Warunkami promocji są objęte zgłoszenia dokonane w terminie od 20 marca 2018 do 30 kwietnia 2018 wyłącznie za pośrednictwem systemu CRM do obsługi partnerów. Zgłoszenia, aby zostało uznane za ważne i objęte warunkami promocji musi zawierać obejmować:
  1. Założenie konta
  2. Wypełnienie kwestionariusza VCC
  3. Załączenie dokumentów potwierdzających kwalifikacje: CV oraz referencje.
 2. W przypadku naruszeń w postaci wycofywania wszczętych przed okresem promocji akredytacji i zakładania ponownie tych samych akredytacji dla kandydata na Trenera/Egzaminatora kandydat zostanie obciążony pełną stawką standardową akredytacji (600 PLN + VAT).
 3. Proces akredytacji odbywa się według procedur zawartych na stronie VCC:
  1. Dla Trenera
  2. Dla Egzaminatora
 4. W zależności od ilości zgłoszonych osób do akredytacji Fundacja VCC zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu procesowania akredytacji do 30 dni od momentu zgłoszenia w przypadku aktywnej współpracy kandydata do akredytacji z Fundacją VCC. Okres rozpatrywania dokumentów akredytacyjnych wynosi 5 dni roboczych.
 5. Lista modułów VCC, z których można uzyskać akredytację Trenera lub Egzaminatora dostępna jest na stronie vccsystem.eu
 6. Faktury za akredytację VCC w okresie promocji są wystawiane przez Fundację VCC ze stosownym rabatem kwotowym.

Warunki promocji nie łączą się z warunkami umów licencyjnych zawartych przez Partnerów VCC.