Warunki uznania kwalifikacji na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS

Dnia 26 kwietnia bieżącego roku Instytucje Zarządzające RPO oraz Instytucje Pośredniczące PO WER otrzymały od Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju aktualizację materiału odnoszącego się do uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS. Dokumenty zostały przygotowane we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i stanowi kolejną wersję wytycznych przekazanych 13 sierpnia ubiegłego roku.

Wśród przekazanych materiałów znajduje się dokument z Listą sprawdzającą do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji. W związku z tym, że dokument jest wymagany podczas składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFS, Fundacja VCC poniżej udostępnia uzupełniony i gotowy do pobrania ww. dokument.

Załączony dokument wskazuje, zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Departament EFS w Ministerstwie Rozwoju, iż certyfikaty VCC należą do grona dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji.

Lista sprawdzająca kwalifikacje

Pełny opis kwalifikacji w systemie VCC

List_Polecający_EVTA