VCC w formule studiów podyplomowych

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, posiadająca status Akademii Edukacyjnej VCC oraz Partnera Egzaminacyjnego, rozpoczęła realizację projektu Studia z Jańskim to pewna przyszłość na rynku pracy. W ramach przedsięwzięcia zrealizowany zostanie pełny moduł VCC New Competences Opiekun osób starszych, który uczelnia dostosowuje do programu studiów podyplomowych.

Projektem objętych jest 120 słuchaczy uczelni, którzy po zakończeniu studiów oprócz dyplomu ich ukończenia, podejdą także do egzaminów VCC i po ich pozytywnym zdaniu otrzymają certyfikat VCC New Competences. Uczelnia tym samym zdecydowała się o rozszerzenie oferty edukacyjnej o 2 nowe kierunki studiów, utworzone na bazie sylabusów VCC. W ramach projektu dotychczas zakredytowani zostali trenerzy, egzaminatorzy oraz operatorzy systemu VCC, zrekrutowani spośród wykładowców uczelni, a obecnie trwają szkolenia z modułu VCC Emisja głosu, które pomogą kadrze nabyć umiejętności efektywnego posługiwania się aparatem głosowym.
Projekt Studia z Jańskim to pewna przyszłość na rynku pracy realizowany jest w 3 lokalizacjach, w których uczelnia posiada oddziały: Chełmie, Warszawie oraz Szczecinie.