Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dołącza do Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych

Dnia 17 grudnia 2015 r. przedstawiciele Fundacji VCC i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisali List intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz powołania i rozwoju Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych.

Jednym z głównych założeń tworzonego Klastra Zintegrowanych Kompetencji Zawodowych jest podjęcie działań na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy, pracowników oraz osób bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych (zagrożonych wykluczeniem społecznym). Celem tych działań będzie podnoszenie kompetencji zawodowych w sposób dostosowany do realiów gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach oraz wydłużenie okresu aktywności zawodowej.

 

Współpraca Fundacji VCC i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie szczególnie dotyczyć wymiany doświadczeń, formułowania postulatów w kwestiach istotnych dla funkcjonowania zintegrowanego łańcucha edukacji i aktywizacji zawodowej oraz intensyfikacji współpracy między instytucjami rynku pracy a środowiskami dydaktycznymi i naukowo-badawczymi.