Wolontariat

W ramach działalności statutowej Fundacja VCC wspiera promocję koncepcji uczenia się przez całe życie, kształcenia ustawicznego i mobilności zawodowej, a także śledzi zmiany zachodzące na rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na kompetencje i zawody. Poprzez organizowanie konsultacji dla osób uczących się lub znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (bezrobotnych, wracających na rynek pracy po długim czasie), chcemy je wpierać w powrocie do aktywności zawodowej.

W związku z tym prowadzimy stały nabór wolontariuszy do współpracy przy świadczeniu konsultacji dla osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia. W szczególności poszukujemy osób, które posiadają wykształcenie lub specjalizują się w:

  • Doradztwie zawodowym
  • Coachingu
  • Poradnictwie psychologicznym

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie mailowe na adres: info@vccsystem.eu