Badania

Badania pokazują, że nowe, wyższe poziomy umiejętności będą potrzebne do pracy w przyszłości. Kryzys gospodarczy i czynniki strukturalne, takie jak globalizacja, zmiany technologiczne, starzenie się społeczeństwa i przejście do gospodarki niskoemisyjnej są przyczyną gwałtownych zmian na europejskich rynkach pracy. W wyniku tego szybkiego postępu, zauważa się braki odpowiednich umiejętności w niektórych sektorach lub zawodach w całej Unii Europejskiej.

Wspólna inicjatywa współpracy pomiędzy Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej, “Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” ma na celu wyeliminowanie niektórych z tych kwestii poprzez wspieranie krajów i regionów w rozwoju bardziej skutecznych sposobów analizy i przewidywania, które umiejętności będą wymagane w przyszłości i powinny być rozwijanie i dostosowywane w kształceniu tak, aby pracownicy mogli uzyskać wymagane umiejętności.

Na jakie zawody będzie zapotrzebowanie w ciągu najbliższych 10 lat? Jakie umiejętności i kompetencje będą odpowiedzią na zmiany w Unii Europejskiej? Czy systemy kształcenia i szkolenia są dzisiaj przygotowane, aby Europejczycy mogli znaleźć pracę w przyszłości?

Fundacja VCC monitoruje, zestawia i analizuje dane z rynku pracy, aktualizując potrzeby poszczególnych regionów Europy i wskazuje na możliwości zatrudnienia w oparciu o precyzyjnie dobrane kompetencje.

W celu zapewnienia możliwości pracy i stworzenia bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki, Europa potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry będącej w stanie sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom. Aby to zapewnić, należy pilnie doinwestować odpowiednie umiejętności i stworzyć lepsze powiązania tych umiejętności z pracą w Unii Europejskiej, poprzez skuteczne przewidywanie przyszłych trendów.

Kompleksowy monitoring zmian europejskiego rynku pracy, prowadzony przez Fundacja VCC, analiza danych na temat wolnych miejsc pracy i zatrudnienia na lokalnym rynku poszczególnych państw Unii Europejskiej oraz państw sąsiadujących, rzuca światło na temat tendencji popytu na rynku pracy i umiejętności. Dane gromadzone są z wielu różnych źródeł: publicznych służb zatrudnienia, agencji pracy, portali internetowych, urzędów administracji państwowych, własnych badań, statystyk wolnych miejsc pracy, krajowych urzędów statystycznych, analiz potrzeb przedsiębiorców i innych badań.

Dzięki działalności badawczej Fundacji VCC stworzony został profil szkoleniowy, dostosowany do wymogów pracodawców oraz potrzeb samych zainteresowanych nabywaniem nowych umiejętności. W systemie certyfikacji uwzględniono zarówno trendy współczesnego rynku, jak i zindywidualizowane wymagania branżowe. Stąd nacisk, obok kompetencji zawodowych, na kompetencje językowe branżowe, informatyczne i interpersonalne.

Szeroko ujęta analiza badawcza Fundacja VCC pozwala kreować w sposób niezwykle szybki i odpowiednio dobrany narzędzia, dzięki którym możemy uczestniczyć w procesach twórczych programów Unii Europejskiej, dotyczących mobilności zawodowej i kształcenia społeczności europejskiej na najwyższym poziomie i w oparciu o aktualnie wypracowywane standardy.