Europejska Klasyfikacja Kodów Zawodów

Zawody VCC a Europejska Klasyfikacja Kodów Zawodów

Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów ISCO (International Standard Classification of Occupations) został opracowany przez Międzynarodową Organizację Pracy dla potrzeb Eurostatu. Jest on uwzględniony również w Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, która została opracowana na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-88 oraz jego nowej edycji z 1994r., tzw. ISCO-88 (COM), który jest zalecany krajom członkowskim Unii Europejskiej przez Eurostat do stosowania w badaniach statystycznych.

Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów ISCO-88 zastosowany został również do oznaczania zawodów objętych systemem VCC. Przy każdym z zawodów wskazano odpowiadający mu numer klasyfikacyjny.

Dzięki zastosowaniu ogólnie przyjętej klasyfikacji zawodów możliwe jest precyzyjne zdefiniowanie kompetencji oraz opracowywanie odpowiednich programów szkoleniowych, dopasowanych do potrzeb rynku pracy. Wśród korzyści takiego rozwiązania wymienić należy m.in.:

  • lepsze dopasowanie umiejętności do wymagań stanowiska pracy,
  • łatwiejsze kojarzenie osób poszukujących pracy z dostępnymi stanowiskami pracy,
  • wystandaryzowane i porównywalne aplikacje, miarodajne dla pracodawców,
  • poprawę mobilności zawodowej pracowników,
  • poprawę jakości oraz przejrzystości wymiany informacji na temat wolnych miejsc pracy,
  • lepsze dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.