Egzamin z języka obcego

Egzamin z języka obcego VCC sprawdza kwalifikacje językowe testowanych kandydatów.
Obejmuje on swoim zakresem wszystkie poziomy zaawansowania (od A1 do C2)
zdefiniowane w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia (CEFR) z następujących języków:

  • Język angielski
  • Język niemiecki
  • Język francuski

CEFR to system określenia poziomów zaawansowania językowego rekomendowany przez Radę Europy w 2001 roku, będący obecnie ogólnoeuropejskim standardem oceniania poziomu znajomości języka obcego. Kryteria zaawansowania językowego podajemy za stroną Europass.

Do procesu certyfikacji używamy najnowszych rozwiązań informatycznych, dzięki czemu forma egzaminu jest prosta i przystępna dla kandydatów, a wynik w pełni wiarygodny.
Za proces egzaminowania odpowiadają doświadczeni i sprawdzeni egzaminatorzy. Dodatkowo, arkusze egzaminacyjne mogą podlegać dodatkowej weryfikacji przez ekspertów wyznaczonych przez Fundację VCC.
Egzamin VCC sprawdza umiejętności zarówno receptywne jak i produktywne tj. rozumienie, mówienie i pisanie w ramach 4 arkuszy egzaminacyjnych:

• Arkusz 1: Rozumienie czytanego tekstu, znajomość słownictwa i struktur gramatycznych (czas przewidziany na arkusz: poziomy A1, A2 – 50 minut, poziomy B1, B2 – 60 minut)
• Arkusz 2: Umiejętność pisania (czas przewidziany na arkusz: poziomy A1, A2 – 30 minut, poziomy B1 – 60 minut, B2 – 80 minut )
• Arkusz 3: Rozumienie słuchanego tekstu (czas przewidziany na arkusz: poziomy A1, A2 – 20 minut, poziomy B1, B2 – 25 minut)
• Arkusz 4: Mówienie (czas przewidziany na arkusz: poziomy A1, A2 – 10 minut, poziomy B1, B2 – 15 minut)

Próg zdawalności  całego egzaminu wynosi 55% łącznie ze wszystkich arkuszy.

Wszystkie certyfikaty językowe VCC są zgodne Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Kandydaci otrzymują suplement opisujący każdą ze sprawności wg standardów wyznaczonych przez Radę Europy.
Certyfikat VCC jest zgodny z wytycznymi projektu kompetencji językowych EuroPass stworzonego przez Unię Europejską w celu standaryzacji informacji na temat umiejętności i kompetencji na rynku pracy.
Koszt egzaminu dla jednego uczestnika jest uzależniony od poziomu zaawansowania i przedstawia się następująco:

Poziomy A1 – 350 PLN + 23% VAT = 430,50 PLN brutto
Poziomy A2 – 350 PLN + 23% VAT = 430,50 PLN brutto
Poziomy B1 – 450 PLN + 23% VAT = 553,50 PLN brutto
Poziomy B2 – 450 PLN + 23% VAT = 553,50 PLN brutto
Poziomy C1– 550 PLN + 23% VAT = 676,50 PLN brutto
Poziomy C2 – 550 PLN + 23% VAT = 676,50 PLN brutto

Przykładowe egzaminy

(Uwaga! Próbki zawierają jedynie fragmenty, pokazujące konstrukcję egzaminów).

fragmenty_egzaminu_przykladowego_A2

fragmenty_egzaminu_przykladowego_B2