Ważne dokumenty

Dokumenty do pobrania
Od kompetencji do kwalifikacji − diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Pobierz
Raport Referencyjny Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji Pobierz
Europejski obszar umiejętności i kwalifikacji Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Pobierz
Raport CEDEFOP "On the way to 2020: data for vocational education and training policies" Pobierz
Słownik Krajowego Systemu Kwalifikacji Pobierz