Międzyszkolny Konkurs Zawodowy „Rok przed dyplomem”

VIII edycja konkursu, którego uczestnikami są uczniowie klas III techników oraz nauczyciele przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs ma na celu zapoznanie uczniów z procedurami egzaminu zawodowego oraz doskonalenie uczniów, a także rozwój nauczycieli poprzez zgłoszenie przez nich do konkursu propozycji zadania praktycznego dostosowanego do programu nauczania kl. I – III technikum. Konferencja podsumowująca w czerwcu 2014.

Konkurs Rok przed dyplomem