Fundacja VCC sponsorem konkursu „Rok przed dyplomem”

15.05.2020 r. grupa 216 uczniów klas technicznych z 28 szkół województwa lubelskiego przystąpiła do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas regionalnego etapu XIV lubelskiego międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”.

Honorowy patronat nad konkursem sprawowali Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne. Organizatorem konkursu jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie. Fundacja VCC po raz kolejny została sponsorem tego konkursu.

Organizatorzy konkursu, z uwagi na bieżącą sytuację epidemiologiczną, etap regionalny zorganizowali w formie testu  on-line.

Eliminacje konkursowe poprzedziła konferencja rozpoczynająca podczas której uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób certyfikować swoje umiejętności zawodowe i informatyczne niezbędne na rynku pracy z wykorzystaniem form pozaszkolnych. Gościem konferencji była Edyta Migałka Dyrektor ds. Komunikacji naszej Fundacji.

Informacje o wynikach konkursu dostępne są na stronach organizatorów.

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-lscdn/lublin/11764,Wyniki-pierwszego-konkursu-on-line-o-zasiegu-wojewodzkim-zwykorzystaniem-Office-.html

https://zsen.lublin.eu/pierwszy-konkurs-on-line-o-zasiegu-wojewodzkim-z-wykorzystaniem-office-365/