Wolontariat

W ramach działalności statutowej Fundacja VCC wspiera promocję koncepcji uczenia się przez całe życie, kształcenia ustawicznego i mobilności zawodowej, a także śledzi zmiany zachodzące na rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na kompetencje i zawody. Poprzez organizowanie konsultacji dla osób uczących się lub znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (bezrobotnych, wracających na rynek pracy po długim czasie), chcemy je wpierać w powrocie do aktywności zawodowej.

W związku z tym prowadzimy stały nabór wolontariuszy do współpracy przy świadczeniu konsultacji dla osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia. W szczególności poszukujemy osób, które posiadają wykształcenie lub specjalizują się w:

  • Doradztwie zawodowym
  • Coachingu
  • Poradnictwie psychologicznym

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie mailowe na adres: info@vccsystem.eu

Patronaty

Fundacja VCC sponsorem konkursu „Rok przed dyplomem”

15.05.2020 r. grupa 216 uczniów klas technicznych z 28 szkół województwa lubelskiego przystąpiła do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas regionalnego etapu XIV lubelskiego międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”. Honorowy patronat nad konkursem sprawowali Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne. Organizatorem konkursu jest Lubelskie Samorządowe […]

X międzyszkolny konkurs zawodowy “Rok przed dyplomem”

9 maja 2016r. w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie odbył się X międzyszkolny konkurs zawodowy “Rok przed dyplomem”. Kolejna edycja konkursu została zorganizowana przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie i doradców metodycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych Miasta Lublin, pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa […]

SPICE GEARS z Kraśnika w konkursie robotyki First Robotics Competition w Kanadzie

Drużyna SPICE GEARS z sukcesem uczestniczyła w międzynarodowym konkursie robotyki FIRST ROBOTICS COMPETITION w miejscowości Windsor w Kanadzie. Grupa uczniów z Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku zdobyła bardzo wyjątkową nagrodę JUDGES’ AWARD. Pokonali w tej kategorii kilkadziesiąt drużyn z USA i Kanady. Polski zespół stanowił jedną z dziewięciu drużyn startujących po raz pierwszy w […]

Międzyszkolny Konkurs Zawodowy „Rok przed dyplomem”

VIII edycja konkursu, którego uczestnikami są uczniowie klas III techników oraz nauczyciele przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs ma na celu zapoznanie uczniów z procedurami egzaminu zawodowego oraz doskonalenie uczniów, a także rozwój nauczycieli poprzez zgłoszenie przez nich do konkursu propozycji zadania praktycznego dostosowanego do programu nauczania kl. I – III technikum. Konferencja podsumowująca w czerwcu 2014. […]