Stowarzyszenia

 • Z dniem 03.01.2018r. Fundacja VCC jako Lider rozpoczęła współpracę w ramach ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego „Edukacja jutra”.

  Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne zostało powołane przez Instytucje i przedsiębiorców związanych z edukacją i usługami dla edukacji, mającymi swoje siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Celem Powiązania jest:
   1. Integracja osób i podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie edukacji zawodowej i edukacyjnej standaryzacji usług, w tym:
    1. edukacja zawodowa i podnoszenie kwalifikacji kadry,
    2. standaryzacja usług i infrastruktury edukacyjnej,
    3. rozwój szkolnictwa zawodowego,
    4. podejmowanie działań lobbingowych w celu wykreowania obszaru działania Powiązania, jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zewnętrznych,
    5. promocja usług edukacyjnych członków Powiązania,
    6. pozyskiwanie środków na rozwój bazy i infrastruktury edukacyjnej,
    7. tworzenie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i obsługi klienta.
   2. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Członków Powiązania,
   3. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych Członków Powiązania,
   4. Działania na rzecz rozwoju sieci współpracy i partnerstwa wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych działalnością w zakresie edukacji zawodowej i edukacyjnej standaryzacji usług,
   5. Działanie na rzecz środowiska edukacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem transferu osiągnięć naukowych i badawczych do gospodarki,
   6. Wspieranie inicjatyw gospodarczych oraz przedsiębiorczości Członków Powiązania z zakresu edukacji zawodowej i edukacyjnej standaryzacji usług,
   7. Działania na rzecz tworzenia struktur gospodarczych Powiązania,
   8. Rozwijanie i utrwalanie dobrej marki Powiązania, budowanie prestiżu środowiska edukacyjnego oraz propagowanie jego osiągnięć,
   9. Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej

  W dniu 3.01.2018 do powiązania przystąpiły organizacje: Syntea S.A., Centrum Szkoleń Informatycznych ICT LAB, ISOFT, Interlogos s.c., Agit, Fundacja VCC.

 • EVTA (The European Vocational Training Association)

  EVTA logoSieć europejskich organizacji działających w dziedzinie rozwoju kapitału ludzkiego z siedzibą w Brukseli. Podczas 15-letniego istnienia stowarzyszenie stało się ważnym graczem w obszarze europejskiego kształcenia zawodowego. Przez swoich członków z ponad 20 krajów Unii Europejskiej, EVTA stale obserwuje i wpływa na politykę UE oraz uczestniczy w europejskich projektach dotyczących rozwoju edukacji. Najnowszą inicjatywą EVTA jest oparty na 4 filarach ecosystem kapitału ludzkiego, uwzględniający: szkolenie, zatrudnienie, innowację i przedsiębiorczość. Stowarzyszenie EVTA rekomenduje System VCC jako zgodny z europejskimi normami walidacji i certyfikacji kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych.

  EVTA_recommendation_letter