Stowarzyszenia

  • EVTA (The European Vocational Training Association)

    EVTA logoSieć europejskich organizacji działających w dziedzinie rozwoju kapitału ludzkiego z siedzibą w Brukseli. Podczas 15-letniego istnienia stowarzyszenie stało się ważnym graczem w obszarze europejskiego kształcenia zawodowego. Przez swoich członków z ponad 20 krajów Unii Europejskiej, EVTA stale obserwuje i wpływa na politykę UE oraz uczestniczy w europejskich projektach dotyczących rozwoju edukacji. Najnowszą inicjatywą EVTA jest oparty na 4 filarach ecosystem kapitału ludzkiego, uwzględniający: szkolenie, zatrudnienie, innowację i przedsiębiorczość. Stowarzyszenie EVTA rekomenduje System VCC jako zgodny z europejskimi normami walidacji i certyfikacji kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych.

    EVTA_recommendation_letter