Fundacja VCC uczestnikiem konferencji rocznej ECVET

Dnia 10 grudnia 2015 r. w Warszawskim Domu Technika NOT została zorganizowana konferencja roczna Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET pt. „Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem i szkoleniem zawodowym a szkolnictwem wyższym w odpowiedzi na wyzwania rynku pracy”. Wydarzenie zostało połączone również z obchodami 10-tej rocznicy funkcjonowania programu Europass. W wydarzeniu udział wzięło ok. 100 osób reprezentujących szkoły zawodowe, uczelnie wyższe, stowarzyszenia branżowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Na sali znaleźli się zarówno pracodawcy, jak i eksperci z instytucji edukacyjnych oraz z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego.

Celem cyklicznie organizowanej konferencji jest promocja idei systemu ECVET, upowszechnianie wyników prac Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET, a także rozważenie możliwości wykorzystania założeń ECVET w organizacji mobilności edukacyjnej oraz w uczeniu się przez całe życie.

Prezentacje wygłosili min.: Piotr Bartosiak z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Horacy Dębowski z Instytutu Badań Edukacyjnych, Ekspert ECVET a także Sławomir Gajzler z Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi. Pośród występujących prelegentów znalazł się również Radosław Panas, Prezes Zarządu Fundacji VCC.