VCC a Europass

europass-logoEuropass jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zapewnienie obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w całej Europie.

Europass stanowi zestaw dokumentów umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze prezentowanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji na obszarze całej Europy. Europass funkcjonuje również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w krajach kandydujących do UE. Został ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 grudnia 2004 roku.

W skład Europass wchodzą: Europass – CV, Europass – Paszport Językowy, Europass – Mobilność, Europass – Suplement do Dyplomu i Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Każdy z dokumentów Europass może funkcjonować oddzielnie.

Wydawany jako uzupełnienie certyfikatu SUPLEMENT VCC oparty jest na strukturze dokumentu wspólnego dla wszystkich krajów UE Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Zawiera wykaz efektów kształcenia opisanych w sposób umożliwiający rozpoznanie i porównanie kwalifikacji zawodowych przez pracodawców na międzynarodowym rynku pracy, dzięki czemu sprzyja mobilności zawodowej, która leży także u podstaw założeń Europass.

Dzięki spójności z celami Europass oraz za zgodą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji certyfikaty VCC opatrzone są logotypem Europass.