Trener personalny

ZSmiling woman using dumbbells with personal trainer in the fitness room. Young woman doing weight exercises with assistance of man in gym. Personal coach helping happy girl to do exercises with dumbbells.awód trenera personalnego jest stosunkowo młody, a także bardzo perspektywiczny i coraz bardziej potrzebny.
W czasach coraz większej świadomości społeczeństwa na temat wpływu aktywności fizycznej oraz odżywiania na zdrowie, można zauważyć wzrost popytu na usługi,które oferuje trener personalny. Moduł ten jest odpowiedzią na to właśnie zapotrzebowanie.

Moduł pozwala na nabycie  podstawowej wiedzy teoretycznej ze wszystkich dziedzin potrzebnych przy rozpoczęciu pracy, takich jak anatomia, fizjologia, antropologia, teoria treningu, dietetyka, ale także obsługa klienta czy sprzedaż usługi. W części praktycznej uwzględnia nabycie umiejętności prawidłowego wykonywania poszczególnych ćwiczeń fizycznych, doskonalenie umiejętności niezbędnych dla trenera oraz wdrażanie płynnego posługiwania się fachową terminologią. Połączenie teorii z praktyczną częścią kursu daje olbrzymią dawkę wiedzy oraz umiejętności, które są niezbędne do podjęcia pracy w charakterze trenera personalnego.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 64

Czas trwania egzaminu

 • 30 min – część teoretyczna
 • 45 min – część praktyczna

Dostępne w językach

 • PL
Program szkolenia
 1. Rola Trenera Personalnego
 2. Funkcjonalna anatomia człowieka
 3. Fizjologia wysiłku fizycznego
 4. Planowanie oraz programowanie ćwiczeń
 5. Dietetyka sportowa oraz naturalne metody wspomagania organizmu
 6. Budowanie własnej marki oraz trwałej relacji z klientem
 7. Ocena sprawności fizycznej oraz sylwetki klienta
 8. Praktyczne przykłady ćwiczeń zwiększających mobilność stawów
 9. „Core” jako fundament treningu funkcjonalnego
 10. Wybrane formy wysiłku tlenowego oraz beztlenowego
 11. Trening funkcjonalny
 12. Trening sylwetkowy
Wyposażenie sali szkoleniowej
 1. Pracownia dydaktyczna

Jest to pomieszczenie pozwalające na realizację treści kształcenia zawartych w materiale programowym, które wyposażono w środki dydaktyczne audiowizualne oraz optymalną ilość stanowisk dydaktycznych dla uczestników i nauczycieli/egzaminatorów. Pomieszczenie powinno spełniać wymagania ergonomiczne oraz wskazane przepisami BHP.

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni (zajęcia teoretyczne):
 • Model szkieletu człowieka
 • Rzutnik
 • Laptop
 1. Opis dodatkowego wyposażenia pracowni dydaktycznej (siłownia do zajęć praktycznych):

– dwie sztangi 20kg

– 5 gryfów fitnessowych (max 1-2 kg)

– odważniki kettlebell 4, 8, 12, 16kg

– 2 piłki szwajcarskie

– taśma power band lub monster band

– foam roller

– ławka ze zmiennym kątem oparcia

– pary hantli o wadze 3, 5, 10kg

–  urządzenia aerobowe, jak np. bieżnie, rowerki, orbitreki lub ergometry wioślarskie

Opis stanowiska egzaminacyjnego
 1. Część teoretyczna
  • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową.
 2. Część praktyczna:
  1. Sala egzaminacyjna zgodna z obowiązującymi przepisami BHP
  2. Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie egzaminu:

– model szkieletu człowieka

– foam roller (roller piankowy)

– mata

– para hantli 2kg

– sztanga

 1. Opis sposobu wykonywania zadania:

– zdający ma 5 minut na przygotowanie,

– na pełną odpowiedź lub prezentację ćwiczeń zdający ma 20 minut,

– zdający może korzystać ze wszystkich sprzętów oraz przyborów znajdujących się przy stanowisku egzaminacyjnym

 1. Inne istotne elementy

Ocenie w przypadku zadań praktycznych podlega:

– używanie fachowej terminologii

– jasność i spójność odpowiedzi

– poprawne omówienie danych ćwiczeń

Wymagania dla Trenera/Egzaminatora
 1. Wykształcenie kierunkowe:
  • ukończone studia wyższe (kierunki sportowe, fizjoterapia itp.) lub
  • kursy, szkolenia rynkowe.
 2. Doświadczenie zawodowe: min. dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku trenera personalnego lub pokrewnym (potwierdzone referencjami).
Podręczniki
Select

Trener Personalny

 • Autor: Maciej Mańkowski
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 PLN Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
84
Opis

Zawód trenera personalnego jest stosunkowo młody, a także bardzo perspektywiczny i coraz
bardziej potrzebny. W czasach coraz większej świadomości społeczeństwa na temat wpływu
aktywności fizycznej oraz odżywiania na zdrowie, można zauważyć wzrost popytu na usługi,
które oferuje trener personalny. Publikacja ta jest odpowiedzią na to właśnie zapotrzebowanie.
Podręcznik zawiera połączenie podstawowej wiedzy teoretycznej ze wszystkich dziedzin potrzebnych przy rozpoczęciu pracy, takich jak anatomia, fizjologia, antropologia, teoria treningu,
dietetyka, ale także obsługa klienta czy sprzedaż usługi. Wszelkie informacje podane są w jasny
i przystępny sposób. Część praktyczna to przede wszystkim nauka prawidłowego wykonywania
poszczególnych ćwiczeń fizycznych, doskonalenie umiejętności niezbędnych dla trenera oraz
wdrażanie płynnego posługiwania się fachową terminologią. Połączenie teorii z praktyczną częścią
kursu daje olbrzymią dawkę wiedzy oraz umiejętności, które są niezbędne do podjęcia pracy.
Podręcznik jest skierowany do wszystkich osób pragnących podjąć pracę jako trener personalny
lub chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat szeroko pojętej aktywności fizycznej oraz wpływu
odżywiania na organizm.
Podręcznik jest dedykowany do kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na
przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Trener personalny.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1.Rolą Trenera Personalnego nie jest rola:
a)psychologa
b)sprzedawcy
c)nauczyciela
d)doradcy w sprawach finansowych
2. Który z czynników nie zalicza się do podstawowych form obsługi klienta?
a)uśmiech
b)przywitanie
c)kierowanie się swoimi korzyściami
d)kierowanie się dobrem klienta
3.Kości pokryte są błoną, zwaną:
a)okostną
b)osseiną
c)powięzią
d)szpikiem
4.Układ kostny jest:
a)czynnym aparatem ruchu
b)biernym aparatem ruchu
c)zbudowany tylko z tkanki włóknistej
d)zbudowany w większości z miozyny i aktyny
5.Czaszka, kręgosłup, mostek i żebra tworzą:
a)szkielet kończyny górnej
b)szkielet osiowy
c)szkielet kończyny dolnej
d)grupę kości płaskich
6.Z ilu kręgów zbudowany jest odcinek piersiowy kręgosłupa?
a)7
b)8
c)12
d)15
7.Tuż poniżej czaszki znajduje się:
a)odcinek piersiowy kręgosłupa
b)lordoza szyjna
c)kifoza piersiowa
d)lordoza lędźwiowa
8.Mówiąc o ruchu w płaszczyźnie strzałkowej mamy na myśli:
a)zginanie, prostowanie
b)odwodzenie, przywodzenie
c)ruchy rotacyjne
d)ruch kości strzałkowej
9.Funkcją mazi stawowej jest:
a)ocieplenie stawu
b)produkcja szpiku kostnego
c)produkcja białych krwinek
d)zapobieganie nadmiernemu tarciu kości względem siebie
10.Przyczep końcowy mięśnia piersiowego mniejszego znajduje się:
a)na kości udowej
b)na łopatce
c)na żebrach
d)na kręgosłupie
11.Przyczep końcowy mięśnia piersiowego większego znajduje się:
a)na kręgosłupie
b)na łopatce
c)na kości ramiennej
d)na kręgach piersiowych kręgosłupa
12.Przyczep końcowy mięśnia najszerszego grzbietu znajduje się:
a)na kręgach kręgosłupa
b)na mostku
c)na kości łokciowej
d)na kości ramiennej
13.Mięsień dwugłowy ramienia:
a)zgina przedramię
b)prostuje przedramię
c)unosi bark
d)zgina nadgarstek
14.Z ilu aktonów składa się mięsień naramienny?
a)2
b)3
c)4
d)1
15.Przyczep końcowy mięśnia prostownika grzbietu znajduje się:
a)na kości udowej
b)na kręgach piersiowych kręgosłupa
c)na kości ramiennej
d)na podstawie czaszki
16.Plecy wklęsłe to inaczej:
a)pogłębiona kifoza piersiowa
b)pogłębiona lordoza szyjna
c)pogłębiona lordoza lędźwiowa
d)zniesiona lordoza lędźwiowa
17.Plecy okrągłe to inaczej:
a)pogłębiona lordoza szyjna
b)zniesiona lordoza lędźwiowa
c)pogłębiona lordoza lędźwiowa
d)pogłębiona kifoza piersiowa
18.Pogłębiona kifoza piersiowa związana jest zazwyczaj z:
a)przykurczem mięśni piersiowych
b)nadmiernym rozciągnięciem mięśni piersiowych
c)przodopochyleniem miednicy
d)tyłopochyleniem miednicy
19.Podczas wysiłku o charakterze tlenowym:
a)występuje silna zadyszka
b)ATP jest produkowane głównie z glukozy
c)nie występuje zadyszka
d)ćwiczymy na ciężarze własnego ciała
20.EPOC (Excess Post Exercise Oxygen Consumption) to inaczej:
a)adaptacja
b)superkompensacja
c)powysiłkowa konsumpcja tlenu
d)wysiłek tlenowy
21.Hipertrofia mięśniowa to inaczej:
a)zwiększenie objętości włókien mięśniowych
b)zwiększenie ilości włókien mięśniowych
c)spadek masy mięśniowej
d)osłabienie mięśni
22.Procesy anaboliczne:
a)to wzrost tkanek organizmu
b)to rozpad tkanek organizmu
c)są zależne od ilości posiadanej masy mięśniowej
d)występują jedynie podczas stosowania dopingu
23.Hormon, który nazywany jest hormonem stresu to:
a)testosteron
b)hormon wzrostu
c)insulina
d)kortyzol
24.Insulina wytwarzana jest przez:
a)wątrobę
b)trzustkę
c)nadnercza
d)przysadkę mózgową
25.Jedna kilokaloria (kcal) to równowartość:
a)10 kalorii
b)100 kalorii
c)1000 kalorii
d)10000 kalorii
26.Informację o tempie wzrostu poziomu cukru we krwi po spożyciu konkretnego produktu obrazuje nam:
a)ładunek glikemiczny
b)smak
c)indeks glikemiczny
d)kaloryczność
27.Osoba niska, o masywnym kośćcu oraz tendencji do szybkiego łapania kilogramów to somatotyp:
a)ektomorficzny
b)mezomorficzny
c)paleolityczny
d)endomorficzny
28.Najbardziej szczupły przedstawiciel somatotypów to:
a)endomorfik
b)ektomorfik
c)mezomorfik
d)żaden z powyższych
29.Trening SPLIT to:
a)inaczej trening dzielony
b)inaczej trening całego ciała
c)trening na wzrost masy mięśniowej
d)trening na redukcję tkanki tłuszczowej
30.Ćwiczenia unilateralne:
a)są bardzo niebezpieczne
b)mogą być wykonywane tylko raz w tygodniu
c)polegają na pracy jednorącz, jednonóż
d)wymagają specjalistycznego sprzętu

ZADANIE PRAKTYCZNE 1

Wymień dwa mięśnie przebiegające przez staw łokciowy, omów ich funkcje oraz zaprezentuj po 2 przykłady ćwiczeń wzmacniających dane mięśnie.

ZADANIE PRAKTYCZNE 2

Zaprezentuj ćwiczenia wzmacniające oraz rozciągające odpowiednie dla osób z plecami okrągłymi.

ZADANIE PRAKTYCZNE 3

Zaprezentuj oraz omów poprawną technikę wykonania przysiadu.