Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej

high school teacher teaching in computer roomWiek XXI jest okresem ogromnych przemian kulturowych, cywilizacyjnych a przede wszystkim technologicznych, które nie ominęły także szkół. Obok elementów tradycyjnego nauczania pojawiło się innowacyjne podejście do sposobu przekazywania i prezentowania informacji. Tradycyjne metody w konfrontacji z uczniem dorastającym w świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie mogą okazać się niewystarczające. Współczesna szkoła dysponuje wieloma narzędziami, które dobrze wykorzystane, pozwalają na uzyskanie lepszych efektów nauczania i uczenia się. Dzisiejszy nauczyciel powinien posiadać umiejętność posługiwania się tymi narzędziami i umiejętnie wykorzystać potencjał nowych technologii w nauczaniu.

Szkolenie ma zachęcać nauczycieli do częstszego wykorzystania innowacyjnych metod pracy z uczniem, w szczególności angażujących narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej. Prawidłowo zaprojektowana lekcja w oparciu o szerokie zastosowanie komputera i Internetu w procesie dydaktycznym umożliwia nie tylko osiągnięcie założonych celów edukacyjnych ale także rozwija kompetencje informacyjne uczniów niezbędne do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Efektem ukończonego szkolenia jest nabycie umiejętności:

 • Posługiwania się nowoczesnymi metodami komunikacji,
 • Obsługi urządzeń cyfrowych takich jak tablica interaktywna czy projektor multimedialny,
 • Wyszukiwania i gromadzenia materiałów cyfrowych i aplikacji dydaktycznych,
 • Posługiwania się nowymi metodami kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,
 • Bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni,
 • Wykorzystywania zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie,
 • Podstaw obsługi i funkcjonowania szkolnej sieci komputerowej.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 45 min - część praktyczna

Dostępne w językach

 • PL
Program szkolenia

1. Komunikacja i organizacja pracy w szkole
– Cloud computing,
– Konto Microsoft,
– Poczta elektroniczna,
– Kalendarz,
– Poczta i kalendarz w systemie Windows 10,
– Komunikatory internetowe,
– Dyski w chmurze.

2. Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego
– Tablice interaktywne,
– Praca z projektorem,
– Urządzenia peryferyjne.

3. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym
– Wyszukiwanie i gromadzenie materiałów cyfrowych i dydaktycznych,
– Przegląd programów do prezentacji multimedialnych i praca z wybraną aplikacją,
– Narzędzia możliwe do zastosowania w edukacji wspomaganej technologią informacyjno-komunikacyjną,
– Źródła i sposoby pozyskiwania aplikacji edukacyjnych.

4. Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
– Metoda Webquest,
– Metoda Flipped classroom „odwrócone nauczanie”,
– Kanał YouTube.

5. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
– Podstawowe narzędzia ochrony komputera i komunikacji,
– Złośliwe oprogramowanie,
– Rodzaje ataków sieciowych oraz metody zapobiegania,
– Podstawy bezpieczeństwa przeglądarki internetowej i komunikacji w sieci,
– Bezpieczeństwo informacyjne w serwisach społecznościowych.

6. Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie
– Portale i serwisy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli,
– Wirtualne Muzea Google Arts & Culture,
– Archiwa i biblioteki cyfrowe.

7. Administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu oświaty
– Wprowadzenie w zagadnienia sieci komputerowych,
– Urządzenia lokalnej sieci komputerowej,
– Typy sieci komputerowych,
– Konfiguracja urządzeń do pracy w sieci.

Wyposażenie sali dydaktycznej

Pomieszczenie pozwalające na realizację treści kształcenia zawartych w materiale programowym, które wyposażono w środki dydaktyczne audiowizualne oraz optymalną ilość stanowisk dydaktycznych dla uczestników i prowadzącego szkolenie. Pomieszczenie powinno spełniać wymagania ergonomiczne oraz wskazane przepisami BHP.

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni:

 • komputer z systemem operacyjnym Windows XP i późniejsze, z dostępem do Internetu dla trenera,
 • tablica interaktywna,
 • projektor,
 • komputer z systemem operacyjnym Windows XP i późniejsze, z dostępem do Internetu dla każdego uczestnika szkolenia,
 • zainstalowana przeglądarka internetowa (dowolna),
 • zainstalowany Microsoft PowerPoint,
 • zainstalowany Windows Movie Maker,
 • zainstalowany dowolny program do nagrywania Screencastów np. Free Screen Video Recorder,
 • zainstalowane oprogramowanie do obsługi tablic interaktywnych Open Sankore,
 • zainstalowany dowolny program do odtwarzania wideo np. Windows Media Player.

2. Dodatkowe wyposażenie pracowni dydaktycznej:

 • urządzenia peryferyjne: skaner, drukarka, kamera internetowa.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

1. Sala egzaminacyjna zgodna z obowiązującymi przepisami BHP,

2. Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie egzaminu:

 • komputer z systemem operacyjnym Windows XP i późniejsze, z dostępem do Internetu,
 • zainstalowana przeglądarka internetowa (dowolna),
 • zainstalowany Microsoft PowerPoint,
 • zainstalowany Windows Movie Maker,
 • zainstalowany dowolny program do nagrywania Screencastów np. Free Screen Video Recorder,
 • zainstalowane oprogramowanie do obsługi tablic interaktywnych Open Sankore,
 • zainstalowany dowolny program do odtwarzania wideo np. Windows Media Player.
Wymagania dla Trenera

1. Ukończone studia magisterskie lub podyplomowe na kierunku informatycznym lub pokrewnym (np. informatyka i zarządzanie, wykorzystanie technologii informatycznych)

2. Przeprowadzone co najmniej 100 godzin szkoleniowych zgodnych z nauczanymi treściami programowymi danej kwalifikacji, w okresie ostatnich 3 lat (potwierdzone referencjami)

lub

1. Doświadczenie zawodowe na stanowisku wymagającym użytkowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (minimum 3 lata)

2. Przeprowadzenie co najmniej 300 godzin szkoleniowych zgodnych z nauczanymi treściami programowymi danej kwalifikacji,  w okresie ostatnich 3 lat (potwierdzone referencjami)

Podręczniki
Select

Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej

 • Autor: Sebastian Panas
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
180
Opis

Wiek XXI jest okresem ogromnych przemian kulturowych, cywilizacyjnych a przede wszystkim technologicznych, które nie ominęły także szkół. Obok elementów tradycyjnego nauczania pojawiło się innowacyjne podejście do sposobu przekazywania i prezentowania informacji. Tradycyjne metody w konfrontacji z uczniem dorastającym w świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie mogą okazać się niewystarczające. Współczesna szkoła dysponuje wieloma narzędziami, które dobrze wykorzystane, pozwalają na uzyskanie lepszych efektów nauczania i uczenia się. Dzisiejszy nauczyciel powinien posiadać umiejętność posługiwania się tymi narzędziami i umiejętnie wykorzystać potencjał nowych technologii w nauczaniu.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. Czym jest Chmura obliczeniowa (ang. Cloud Computing)?
a. To zdalne udostępnianie mocy obliczeniowej urządzeń IT w postaci magazynowania danych, aplikacji, serwerów, oferowane przez zewnętrznych usługodawców dostępne na żądanie za pośrednictwem Internetu.
b. Interaktywny system służący do przewidywania prognozy pogody, i prezentacji rzeczywistych warunków pogodowych na żywo z całej kuli ziemskiej.
c. Tymczasowa sieć komputerowa tworzona na czas realizacji pojedynczego projektu
d. Sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów jednej firmy lub instytucji umożliwiająca dostęp do usług takich jak strony www czy poczta elektroniczna tylko w obrębie sieci LAN.

2. Co to jest chmura prywatna?
a. Model chmury obliczeniowej w której wszystkie usługi świadczone są przez zewnętrznych dostawców.
b. Model Chmury obliczeniowej będący częścią organizacji lub firmy i na jej potrzeby udostępniający infrastrukturę informatyczną, która dostarcza usług IT dla określonej liczby użytkowników chronionych wspólnym systemem zabezpieczeń.
c. Model Chmury obliczeniowej należącej do korporacji takich jak Microsoft lub Google świadczącej usługi na rzecz prywatnych użytkowników.
d. Zasoby i programy zgromadzone na prywatnym urządzeniu i udostępniane w sieci za pomocą programów peer-to-peer.

3. Które z poniższych sformułowań nie należy do zalet chmury obliczeniowej?
a. Usługa jest dostępna z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do Internetu
b. Kopie zapasowe są wykonywane automatycznie.
c. Dane użytkownika znajdują się na zewnętrznym serwerze i usługodawca ma do nich dostęp
d. Znacznie niższe koszty niż w przypadku własnej infrastruktury IT

4. Który z poniższych modeli polega na dostarczeniu klientowi niekoniecznie w jego siedzibie infrastruktury informatycznej takiej jak sprzęt oprogramowanie i usługa serwisowa oraz udostępnieniu jej w postaci wirtualnych serwerów?
a. SaaS (ang. Software as a service)
b. PaaS (ang. Platform as a Service)
c. IaaS (ang. Infrastructure as a Service)
d. Model Hybrydowy

5. Jak nazywamy niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne?
a. SAM
b. SCAM
c. SPAM
d. TRASH

6. Jaki rodzaj załącznika można przesłać z wiadomością e-mail?
a. Pliki muzyczne
b. Pliki tekstowe
c. Zdjęcia i obrazy
d. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

7. Który z poniższych adresów jest zbudowany prawidłowo?
a. cyfrowy.nauczyciel@com
b. cyfrowy.nauczyciel@gmail
c. cyfrowy.nauczyciel@gmail.com
d. cyfrowy@nauczyciel.gmail.com

8. Którego pola adresu w aplikacji poczty elektronicznej należy użyć aby przesłać wiadomość do wielu adresatów nie ujawniając jednocześnie ich adresów innym odbiorcom?
a. UDW
b. Do
c. DW
d. UW

9. Z jakich elementów składa się adres e-mail?
a. Nazwa użytkownika, znak małpa, adres serwera pocztowego
b. Adres serwera pocztowego, znak małpa, nazwa domeny
c. Nazwa konta pocztowego, znak tylda, adres strony internetowej
d. Nazwa użytkownika, znak małpa, adres strony internetowej

10. Który z programów pakietu Office służy do obsługi poczty elektronicznej?
a. Publisher
b. InfoPath
c. Outlook
d. Word

11. Której opcji należy użyć aby po otrzymaniu wiadomości e-mail, przesłać odpowiedź do nadawcy oraz wszystkich pozostałych adresatów wiadomości?
a. Odpowiedz
b. Prześlij dalej
c. Odpowiedz wszystkim
d. Odpowiedz adresatom

12. Co należy utworzyć w liście kontaktów aby móc wysyłać wiadomości do określonej grupy osób nie dodając każdego adresu oddzielnie?
a. Grupę kontaktów
b. Katalog
c. Listę kontaktów
d. Listę osób w pliku tekstowym

13. Jaki rodzaj wydarzenia można dodać w kalendarzu Microsoft online?
a. Zdarzenie
b. Zadanie
c. Urodziny
d. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

14. Udostępniając kalendarz Microsoft online znajomym można określić uprawnienia pozwalające na:
a. Wyświetlanie, edytowanie i usuwanie elementów
b. Wyświetlanie szczegółów
c. Wyświetlanie czasu wolnego/zajętego
d. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

15. Czy można udostępnić kalendarz Microsoft online osobom które nie posiadają konta Microsoft
a. Nie
b. Tak za pomocą hiperłącza ale tylko czasu wolnego i zajętego
c. Tak za pomocą hiperłącza z możliwością edycji wydarzeń
d. Tak za pomocą hiperłącza na dwóch poziomach dostępu, czasu wolnego/zajętego drugi wyświetla także szczegóły wydarzeń

16. W programie Skype można wyszukiwać znajomych i rodzinę wpisując w polu wyszukiwania:
a. Imię i nazwisko
b. Nazwę użytkownika
c. Adres e-mail
d. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

17. Czy Skype umożliwia udostępnianie ekranu komputera osobie z którą rozmawiasz?
a. Tak ale trzeba doinstalować dodatkowy plug in
b. Nie
c. Tak
d. Tak ale tylko wersja webowa

18. Za pomocą którego komunikatora internetowego można prowadzić rozmowy tekstowe, głosowe i wideo?
a. Skype
b. Telegram
c. Hangout
d. Odpowiedzi A i B są prawidłowe

19. Która z aplikacji nie świadczy usługi przechowywania danych w chmurze?
a. OneDrive
b. Dropbox
c. MEGA
d. Kahoot

20. Do czego służą dyski w chmurze?
a. Przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowych
b. Udostępniania filmów
c. Wymiany plików
d. Żadne z powyższych

21. Co to jest OneDrive?
a. Notatnik cyfrowy firmy Microsoft
b. Dysk wirtualny firmy Microsoft
c. Rodzaj dysku twardego wykonanego w technologii półprzewodnikowej
d. Narzędzie do diagnozowania dysków

22. Jak często wykonujemy kalibrację tablicy interaktywnej?
a. Przed każdym użyciem
b. Przed pierwszym użyciem
c. Zawsze gdy zmieni się położenie projektora i tablicy względem siebie
d. Tablica kalibruje się automatycznie

23. Która z technologii wykorzystywana przy budowie tablic interaktywnych wymaga wykorzystania specjalnego elektronicznego pisaka do obsługi tablicy?
a. Technologia pozycjonowania w podczerwieni
b. Technologia elektromagnetyczna
c. Technologia rezystancyjna
d. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

24. Która z technologii dzięki niewielkiej przystawce umożliwia zamianę w tablicę interaktywna dowolną płaską powierzchnię np. ścianę lub tablicę magnetyczną?
a. Technologia elektromagnetyczna
b. Technologia pozycjonowania w podczerwieni
c. Technologia podczerwieni i ultradźwięków
d. Technologia rezystancyjna

25. Co oznacza termin rozdzielczość sprzętowa w odniesieniu do tablic interaktywnych?
a. Dokładność z jaką system jest w stanie ustalić położenie wskaźnika dla tablic dotykowych i elektromagnetycznych, natomiast w przypadku tablic opartych na technologii podczerwieni i ultradźwięków to minimalna odległość przesunięcia wskaźnika zarejestrowana przez system.
b. Szybkość odczytu współrzędnych związana jest z komfortem pracy na tablicy i prędkością przesyłu danych z tablicy do komputera, określa jak szybko można pisać na tablicy bez zauważalnych opóźnień.
c. Maksymalny rozmiar wyświetlanego obrazu przez projektor
d. Żadne z powyższych

26. Za pomocą jakiego złącza można połączyć tablicę interaktywną z komputerem?
a. USB lub HDMI
b. USB lub RS-232C
c. VGA lub DVI
d. USB lub RCA

27. Czy tablicę interaktywna można połączyć z komputerem bezprzewodowo?
a. Tak przez Bluetooth
b. Tak przez Podczerwień
c. Tak drogą radiową
d. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

28. Open Sankore to:
a. Bezpłatne, uniwersalne oprogramowanie przeznaczone dla tablic interaktywnych
b. Płatne, uniwersalne oprogramowanie przeznaczone dla tablic interaktywnych
c. Oprogramowanie do tworzenia prezentacji multimedialnych
d. Oprogramowanie do edycji grafiki

29. Czym są Interakcję w programie Open Sankore?
a. To zestaw zadań interaktywnych które mogą być edytowane i dostosowane do potrzeb nauczyciela.
b. To zestaw animowanych obrazów zapisanych w formacie SWF które można wykorzystać podczas tworzenia prezentacji.
c. To zestaw dodatkowych narzędzi demonstracyjnych rozszerzających podstawową funkcjonalność programu np. linijka lub cyrkiel.
d. Folder zawierający narzędzia do wyszukiwania dokumentów online.

30. Aby uzyskać najwyższą jakość dźwięku i obrazu wyświetlanego przez projektor należy podłączyć go do komputera za pomocą złącza:
a. Komponentowego
b. AC-IN
c. VGA
d. HDMI

Zadanie 1
Otwórz plik Odpowiedzi.pptx uzupełnij tabelkę Dane uczestnika egzaminu znajdującą się na drugim slajdzie prezentacji.

Zaloguj się na swoje konto pocztowe Outlook. Utwórz dwa nowe kontakty:
• Jana Kowalski jan.kowalski@outlook.com
• Jakub Wiśniewski jakub.wisniewski@outlook.com
• Z utworzonych kontaktów utwórz grupę o nazwie Klasa V „a”
• Wykonaj zrzut ekranu utworzonej grupy a następnie wklej go na trzecim slajdzie prezentacji.

Zadanie 2
Otwórz plik Tablica_interaktywna.ubz znajdujący się w katalogu Egzamin.
• Przejdź do slajdu drugiego i usuń obraz słońca.
• Zmień kolor figury znajdującej się na slajdzie trzecim na niebieski a linie obramowania na przerywaną
• Uruchom tryb przeglądania Sieci Web Przejdź do serwisu YouTube a następnie odszukaj film Animowana historia Polski Przechwyć część ekranu a wycinek dodaj do nowego slajdu
• Wyeksportuj plik prezentacji do katalogu Egzamin zapisz go pod nazwą Odpowiedzi tablica. Zamknij program

Zadanie 3
Odszukaj w Internecie i pobierz do katalogu Egzamin:
• Dowolny obraz udostępniony na licencji Creative Commons lub przeniesiony do domeny publicznej który można legalnie użyć nawet do celów komercyjnych. Obraz wstaw na piątym slajdzie prezentacji Odpowiedzi.pptx
• Odszukaj w Internecie i pobierz do katalogu Egzamin scenariusz lekcji dotyczący bezpieczeństwa w Internecie. Wyszukany plik powinien mieć format *.docx

Zadanie 4
Używając dowolnego narzędzia do nagrywania Screencastów nagraj krótki poradnik jak założyć nowe konto na portalu Khan Academy

• Dodaj napisy początkowe oraz podpisy objaśniające wykonywane czynności
• Dodaj podkład muzyczny
• Zapisz film w katalogu Egzamin

Zadanie 5
Wykonany w poprzednim zadaniu film udostępnij niepublicznie w serwisie YouTube.
• Wyślij link do filmu na wskazany przez egzaminatora adres

Zadanie 6
W serwisie Google Arts & Culture:
• Wyszukaj fotografie z Powstania Warszawskiego
• Zrzut ekranu wklej na slajdzie siódmym w pliku Odpowiedzi.pptx.
• Ustaw dowolne przejście dla wszystkich slajdów prezentacji. Zapisz i zamknij plik.