Techniki sprzedaży

Business people meeting on a trade showTechniki sprzedaży to zbiór podstawowej wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać każdy pracownik działu handlowego. Aby sprzedaż przyniosła pożądane efekty, niezbędne jest profesjonalne przygotowanie zespołu handlowego do pracy przy realizacji procesu sprzedażowego. Realizując proces sprzedażowy, należy uwzględnić nie tylko techniki sprzedaży, ale również specyfikę produktu i charakterystykę grupy docelowej. Powodzenie procesu sprzedaży to: nawiązanie pozytywnego kontaktu poprzez prezentacje handlową, odpowiadanie na obiekcje klienta oraz skuteczne finalizowanie sprzedaży.

Proces sprzedaży składa się z kilku etapów:

 • Pozyskanie klientów
 • Nawiązywanie kontaktu
 • Prezentacja oferty
 • Negocjacje i zamknięcie sprzedaży
 • Obsługa posprzedażowa

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 30

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 30 min - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Nawiązywanie kontaktów handlowych
 2. Budowanie profesjonalnego wizerunku handlowca
 3. Mowa ciała w kontaktach handlowych
 4. Wykorzystanie tonu głosu w rozmowach
 5. Zdobywania zaufania klientów
 6. Tworzenie pozytywnej atmosfery
 7. Budowanie wiarygodności handlowców
 8. Sposoby ułatwiające zdobywanie i utrzymywanie sympatii klientów
 9. Prowadzenie rozmów z trudnymi klientami
 10. Poznanie potrzeb klientów
 11. Badanie potrzeb klienta
 12. Zadawanie właściwych pytań – otwarte, zamknięte
 13. Aktywne słuchanie
 14. Stosowanie parafrazy
 15. Sposoby ułatwiające rozumienie i odkrywanie potrzeb klientów
 16. Skuteczne prezentowanie ofert handlowych
 17. Skuteczne słowa argumentacji handlowej
 18. Język korzyści
 19. Skuteczne prezentowanie ofert handlowych
 20. Odpieranie obiekcji klienta
 21. Prowadzenie rozmów w przypadku obiekcji
 22. Odpieranie obiekcji
 23. Skuteczne przedstawienie cen
 24. Prawidłowe przedstawienie cen przez handlowców
 25. Prowadzenie rozmów o cenach
 26. Negocjacje cenowe
 27. Łagodzenie negatywnych reakcji na cenę
 28. Prowadzenie negocjacji cenowych
 29. Finalizowanie sprzedaży
 30. Sygnały gotowości klienta do pojęcia decyzji o zakupie
 31. Postępowanie w końcowej fazie sprzedaży
 32. Postępowanie po dokonaniu sprzedaży
 33. Postępowanie w sytuacji niepowodzenia sprzedaży
 34. Podsumowanie rozmowy sprzedażowej
Wyposażenie sali szkoleniowej

Sala szkoleniowa powinna być przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie szkolenia:

 • stanowiska komputerowe dla Trenera,
 • rzutnik
 • flipchart
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Stanowisko egzaminacyjne powinno być przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie egzaminu:

 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego), podłączone do sieci lokalnej dostępem do Internetu,
 • rzutnik
 • flipchart
Wymagania dla Trenera

Wymagania stawiane trenerom VCC:

 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z zakresu technik sprzedaży
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • jest praktykiem sprzedaży
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.