Systemy prezentacji informacji w biznesie

Systemy prezentacji informacji w biznesie_popPrezentowanie danych, wizualizacja zestawień, ich odpowiednia forma oraz kształt jest standardowym elementem funkcjonowania w świecie biznesu wszelkich instytucji publicznych, prywatnych przedsiębiorców oraz osób fizycznych.

Profesjonalne podejście do tego zagadnienia staje się coraz bardziej powszechnym trendem na rynku światowym. Wynika to z faktu, że globalne środki komunikacji zapewniają szerokie spektrum możliwości dotarcia do klientów, pod warunkiem ciekawej, efektownej i efektywnej formy prezentowania własnych produktów, usług i wszelkiego typu podsumowań.

Niestety bagatelizacja tej dziedziny, mającej swoje korzenie w szeroko rozumianej formie reklamowej może w konsekwencji doprowadzić do zmniejszenia popytu i zainteresowania prezentowanymi dobrami.

Posiadanie umiejętności w zakresie systemów prezentacji informacji pozwoli danej osobie opanować następujący zakres tematyczny:

 • techniki tworzenia i przygotowania prezentacji;
 • elementy animacji w kontekście prezentowania danych;
 • możliwości form wydruku;
 • optymalizacja konstruowania treści merytorycznych;

Szkolenie zakończone będzie egzaminem certyfikującym w standardzie Vocational Competence Certificate (VCC).

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 50

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 30 min - część praktyczna
Program szkolenia

Prezentacja informacji w biznesie
1.1. Potrzeba prezentowania informacji
1.1.1. Po co tworzy się prezentacje?
1.1.2. Co interesuje słuchaczy?
1.2. Rodzaje prezentowanych informacji
1.2.1. Przekaz informacji
1.2.2. Kształtowanie umiejętności
1.2.3. Sprzedaż usług i produktów
1.3. Zasady i metody prezentacji biznesowych
1.3.1. Kanony publicznego zabierania głosu
1.3.2. Podsumowanie i zakończenie, jako ważny aspekt każdej prezentacji
1.3.3. Zasady sztuki przemowy
1.3.4. Wybrane zasady nauczania – uczenia się i sprzedaży
1.4. Klasyczne błędy prezentacji
1.4.1. Efekt „przeładowania treścią”
1.4.2. Liczba slajdów/stron prezentacji
1.4.3. Harmonia i spójność prezentacji
1.4.4. Zakończenie prezentacji

2. Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
2.1. Etapy tworzenia prezentacji
2.1.1. Określenie celu i grupy docelowej
2.1.2. Opracowanie planu
2.1.3. Gromadzenie materiałów
2.1.4. Tworzenie slajdów
2.1.5. Przygotowanie pokazu
2.2. Zasady komponowania prezentacji
2.2.1. Dobór barw
2.2.2. Rozmieszczenie elementów na slajdzie
2.2.3. Dźwięk w prezentacji
2.2.4. Atrakcyjność pokazu
2.3. Korzystanie z istniejących rozwiązań
2.3.1. Szablony
2.3.2. Motywy

3. Wybór oprogramowania służącego do prezentacji informacji
3.1. Oprogramowanie darmowe
3.1.1. OpenOffice.org Impress / LibreOffice Impress
3.1.2. IBM Lotus Symhony Presentation
3.1.3. 280Slides
3.2. Oprogramowanie komercyjne
3.2.1. Microsoft PowerPoint
3.2.2. Prezi
3.2.3. Sliderocket

4. Tworzenie i formatowanie slajdów oraz ich elementów
4.1. Wstawianie slajdu
4.1.1. Wybór układu slajdu
4.1.2. Wstawianie tekstu
4.1.3. Wstawianie elementów graficznych
4.1.4. Osadzanie plików dźwiękowych oraz clipów wideo
4.2. Formatowanie slajdu
4.2.1. Tło slajdu
4.2.2. Formatowanie tekstu
4.2.3. Formatowanie grafiki

5. Kontrola nad długimi prezentacjami
5.1. Nagłówki i stopki
5.1.1. Dane w nagłówkach i stopkach
5.1.2. Niestandardowe pola
5.2. Hiperłącza
5.2.1. Tworzenie hiperłącza do slajdu w tej samej prezentacji
5.2.2. Tworzenie hiperłącza do slajdu w innej prezentacji
5.2.3. Tworzenie hiperłącza do nowego pliku
5.2.4. Tworzenie hiperłącza do strony w sieci Web
5.2.5. Tworzenie hiperłącza do adresu e-mail
5.3. Spis treści
5.3.1. Cel i zasadność stosowania spisu treści
5.3.2. Tworzenie spisu treści

6. Zaawansowana animacja
6.1. Niestandardowe ścieżki ruchu
6.1.1. Tworzenie niestandardowej ścieżki ruchu
6.1.2. Modyfikacja ścieżki ruchu
6.2. Korzystanie z zewnętrznych narzędzi animacji
6.2.1. Oprogramowanie tablicy interaktywnej
6.2.2. Oprogramowanie Flash

7. Zaawansowane możliwości wydruku prezentacji
7.1. Drukowanie slajdów, notatek oraz materiałów informacyjnych
7.1.1. Ustawianie rozmiaru i orientacji slajdów do wydruku
7.1.2. Drukowanie notatek
7.1.3. Drukowanie materiałów informacyjnych
7.2. Drukowanie prezentacji jako czarno-białej lub w skali odcieni szarości

8. Dodatkowe możliwości prezentacji
8.1. Pokaz niestandardowy
8.1.1. Tworzenie pokazu niestandardowego
8.1.2. Wykorzystanie pokazu niestandardowego do tworzenia quizów

9. Makropolecenia
9.1. Podstawy języka VBA
9.1.1. Co to język VBA
9.1.2. Możliwości VBA
9.1.3. Zapisywanie pliku prezentacji z obsługa makropoleceń
9.2. Tworzenie prostych makropoleceń w kodzie VBA
9.2.1. Tworzenie i uruchamianie makra poleceń
9.3. Zarządzanie makropoleceniami
9.3.1. Przypisanie makropoleceń do wstążki
9.3.2. Usuwanie i edycja makropoleceń

10. Ochrona pliku
10.1. Zabezpieczenie przed otwarciem pliku
10.1.1. Ustawianie hasła
10.1.2. Usuwanie ochrony hasłem
10.2. Zabezpieczenie przed edycją pliku
10.2.1. Ustawianie hasła do modyfikowania prezentacji
10.2.2. Usuwanie hasła do modyfikowania prezentacji
10.3. Zabezpieczenie przed wydrukiem i przesyłaniem prezentacji

Wyposażenie sali szkoleniowej

Sala szkoleniowa wyposażona w stanowiska komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem:

 • Microsoft Office PowerPoint 2007,
 • OpenOffice.org Impress / LibreOffice Impress,
 • IBM Lotus Symphony Presentation,
 • Prezentacja Google.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz oprogramowaniem:
 • Microsoft Office PowerPoint 2007,
 • OpenOffice.org Impress / LibreOffice Impress,
 • IBM Lotus Symphony Presentation,
 • Prezentacja Google.
Podręczniki
Select

Systemy prezentacji informacji w biznesie

 • Autor: Tadeusz Sołtys
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
136
Opis

Wiele współcześnie działających firm zmaga się z trudnościami związanymi z pozyskiwaniem klientów. Częstą przyczyną tego problemu jest nieumiejętne i nieefektowne prezentowanie swojej oferty. Jednym ze sposobów zniwelowania lub uniknięcia tego problemu jest wykorzystanie powszechnie dostępnych narzędzi informatycznych oraz globalnych środków komunikacji, które umożliwiają estetyczny i ciekawy sposób prezentowania informacji. Profesjonalne przedstawienie danych czy wizualizacja zestawień bez wątpienia wpływa na wizerunek, efektywność i wysoką pozycję firmy na konkurencyjnym rynku. Prezentowanie informacji o produktach i usługach w rzetelny, przystępny i jednocześnie interesujący sposób to klucz do poszerzenia grona potencjalnych klientów.

Podręcznik kierowany jest do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera, chcących nabyć praktyczne umiejętności związane z obsługą systemów prezentacji informacji w biznesie oraz uzupełnić je o następujące zagadnienia: potrzebę prezentowania informacji, techniki przemowy z graficznym zobrazowaniem treści, etapy i zasady tworzenia oraz wydruku prezentacji, klasyczne błędy popełniane podczas tworzenia prezentacji, charakterystykę oprogramowania do tworzenia prezentacji, prezentacje niestandardowe, podstawy tworzenia animacji oraz makropolecenia i sposoby ochrony plików.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Systemy prezentacji informacji w biznesie.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

Test zawiera 30 pytań. Każde pytanie zawiera cztery propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za poprawną odpowiedź na każde pytanie można otrzymać 1 punkt.
Czas trwania egzaminu – 30 minut.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 30 pkt.

1) Co to jest tor główny zainteresowania?
a) Główny punkt prezentacji
b) Stan, w którym słuchacz jest częściowo zablokowany na inne bodźce docierające z otoczenia (na przykład hałas dochodzący z ulicy, szepty i tym podobne)
c) Nazwa celu danej prezentacji multimedialnej
d) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

2) Na czym polega zasada wiązania teorii z praktyką?
a) Odwołanie się do praktycznych umiejętności z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej
b) Jest to pogląd mówiący o tym, że nie ma możliwości wprowadzenia pojęć bez praktycznej wiedzy
c) Zasada mówiąca o tym, że ludzie mają tendencję do lubienia osób podobnych do nich samych – w działaniach teoretycznych i praktycznych
d) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

3) Wskaż jeden z częstych błędów powstałych podczas tworzenia prezentacji
a) Używanie efektów animacji
b) Stosowanie makropoleceń
c) Mała liczba slajdów
d) Przeładowanie treścią

4) Co to nagłówek prezentacji?
a) Odnośnik do innego pola
b) Tożsama sekcja prezentacji pojawiająca się na wszystkich slajdach w ich górnej części,
c) Tytuł prezentacji
d) Sekcja z imieniem i nazwiskiem prezentera

5) Co to hiperłącze?
a) Nazwa efektu animacji
b) Oprogramowanie służące do łączenia prezentacji
c) Odnośnik do zasobu (np. pliku, miejsca w pliku, strony www)
d) Wszystkie odpowiedzi są poprawne

6) Czy można utworzyć hiperłącze do innej prezentacji multimedialnej?
a) Nie
b) Tylko w przypadku używania makropoleceń
c) Tak
d) Tak, ale tylko do prezentacji umieszczonych na stronach WWW

7) Co to niestandardowe ścieżki ruchu?
a) Żargonowa nazwa dla źle skonstruowanej animacji
b) Sposób tworzenia animacji
c) Nazwy łącza pomiędzy prezentacjami
d) Efekty zaawansowanej animacji

8) Czy ścieżki ruchu można modyfikować?
a) Nie
b) Tak
c) Tylko w przypadku używania makropoleceń
d) Tak, ale tylko do prezentacji z odpowiednim schematem organizacyjnym

9) Czy można używać oprogramowania tablicy interaktywnej bez posiadania samej tablicy?
a) Nie
b) Tylko w przypadku działań na potrzeby edukacji
c) Tak
d) Tak, ale tylko do prezentacji umieszczonych na stronach www

10) Co to prezentacja niestandardowa?
a) Prezentacja z zaawansowaną animacją
b) Prezentacja bez animacji
c) Prezentacja zawarta w innej prezentacji
d) Prezentacja zawierająca makropolecenia

11) Czy można utworzyć więcej niż jedną prezentację niestandardową?
a) Nie
b) Tylko w przypadku działań na potrzeby edukacji
c) Tak
d) Tak, ale tylko do prezentacji umieszczonych na stronach www

12) Czy prezentacja niestandardowa może składać się z jednego slajdu
a) Nie
b) Tylko w przypadku działań na potrzeby edukacji
c) Tak
d) Tak, ale tylko do prezentacji umieszczonych na stronach www

13) Co oznacza skrót VBA?
a) To nie jest skrót, tylko pełna nazwa
b) Visual Basic for Aplications
c) Visible Basic Accomodation
d) Wszystkie odpowiedzi są błędne

14) Czy makropolecenia w prezentacji PowerPoint można automatycznie rejestrować?
a) Nie
b) Tylko w przypadku działań na potrzeby edukacji
c) Tak
d) Tak, ale tylko do prezentacji umieszczonych na stronach www

15) Czy makropolecenia można modyfikować?
a) Tak
b) Nie
c) Tylko w przypadku działań na potrzeby edukacji
d) Tak, ale tylko do prezentacji umieszczonych na stronach WWW

16) Wskaż prawidłową kolejność wybranych czynności podczas tworzenia prezentacji:
a) Ułożenie slajdów w odpowiedniej kolejności, określenie celu, stworzenie planu, tworzenie slajdów, przygotowanie pokazu
b) Stworzenie planu, określenie celu, tworzenie slajdów, ułożenie slajdów w odpowiedniej kolejności, przygotowanie pokazu
c) Określenie celu, stworzenie planu, tworzenie slajdów, ułożenie slajdów w odpowiedniej kolejności, przygotowanie pokazu
d) Przygotowanie pokazu , określenie celu, stworzenie planu, tworzenie slajdów, ułożenie slajdów w odpowiedniej kolejności

17) Slajd to:
a) Obrazek, na którym znajdują się tylko zdjęcia, tła oraz animacje
b) Obrazek, na którym mogą znajdować się obiekty: pola tekstowe, zdjęcia, kliparty, wykresy, tła, dźwięki, filmy, animacje i inne
c) Obrazek składający się tylko z obiektów pola tekstowego
d) Obrazek, na którym mogą znajdować się tylko zdjęcia

18) Formatem graficznym umożliwiającym przechowywanie animacji jest:
a) PNG
b) JPG
c) TIFF
d) GIF

19) Programy do tworzenia prezentacji multimedialnych to:
a) GIMP, LibreOffice Impress, Microsoft PowerPoint
b) Microsoft Word, KPresenter, LibreOffice Impress
c) Opera, Microsoft PowerPoint, OpenOffice.org Impress
d) OpenOffice.org Impress, Microsoft PowerPoint, KPresenter

20) Termin wolne oprogramowanie dotyczy programów, które może być:
a) Wykorzystywane nieodpłatnie, ale nie może być zmieniane i poprawiane przez użytkowników
b) Uruchamiane, kopiowane, rozpowszechniane, analizowane oraz zmieniane i poprawiane przez użytkowników
c) Wykorzystywane jedynie odpłatnie
d) Niewystarczająco wydajne

21) Aplikacje w chmurze to programy:
a) Dostępne w trybie online
b) Umieszczone na nośnikach Blu-ray
c) Zainstalowane na dysku lokalnym
d) Przenośne (ang. portale)

22) Układy slajdów służą do:
a) Wypełniania gradientem teł slajdów
b) Określenia rozmieszczania obiektów na slajdzie
c) Zmiany wyglądu tła slajdu
d) Usuwania slajdów

23) Pole tekstowe w prezentacji to obiekt:
a) Który nie może być edytowany
b) Którego nie można wycinać, kopiować ani wklejać
c) Który można wypełnić tekstem i przemieszczać na slajdzie
d) Którego nie można przemieszczać

24) Gradient, to:
a) Narzędzie służące do zmiany koloru czcionki
b) Program służący do tworzenia prezentacji multimedialnych
c) Efekt przejścia do następnego slajdu
d) Efekt polegający na utworzeniu stopniowego przejścia między kolorami

25) Przy tworzeniu nowej prezentacji domyślnym ustawieniem jest orientacja:
a) Pozioma
b) Pionowa
c) Przestrzenna
d) Tytułowa

26) Podczas drukowania slajdów w programie PowerPoint kolory prezentacji są:
a) Zawsze zamieniane na odcienie szarości
b) Wysyłane są w takiej postaci, w jakiej występują w prezentacji
c) Ustawiane odpowiednio do możliwości wybranej drukarki
d) Drukowanie z programu PowerPoint nie jest możliwe

27) Podczas drukowania slajdów w programie PowerPoint dostępne są następujące polecenia:
a) Kolor, Kolor (Na drukarce czarno-białej), Skala odcieni szarości, Wyłącznie czarno-białe
b) Kolor, Skala odcieni szarości, Wyłącznie czarno-białe
c) Kolor, Skala odcieni szarości
d) Wyłącznie czarno-białe

28) Aby zaszyfrować prezentację i ustawić hasło do otwierania w aplikacji PowerPoint należy skorzystać z opcji:
a) Zaszyfruj dostępnej w oknie dialogowym Zapisz jako
b) Przycisk pakietu Microsoft Office / Przygotuj / Zaszyfruj dokument
c) Przycisk pakietu Microsoft Office / Zapisz jako / Zaszyfruj dokument
d) N aplikacji PowerPoint nie można ustawić hasła zabezpieczającego przed otwarciem pliku

29) Zarządzanie prawami dostępu do informacji (IRM) do uwierzytelniania poświadczeń osób używa:
a) Lokalnego komputera
b) Serwera licencjonowania
c) Czytnika linii papilarnych
d) Klucza USB

30) Funkcja szyfrowania dokumentu korzysta z szyfrowania:
a) 128-bitowego
b) 64-bitowego
c) 32-bitowego
d) 8-bitowego

Polecenie 1
Otwórz dowolny program do tworzenia prezentacji multimedialnych. Utwórz prezentację składającą się z pięciu slajdów. Pierwszy slajd niech będzie slajdem tytułowym. Prezentację zatytułuj „Instytut VCC”. Twoje imię i nazwisko niech znajdzie się bezpośrednio pod tytułem prezentacji. Wykorzystaj plik Tło.jpg jako tło slajdu tytułowego prezentacji. Reszta slajdów niech posiada jednolite, białe tło. Prezentację nazwij Egzamin.

Polecenie 2
W stopce prezentacji wstaw aktualną datę tworzenia pliku (niech to będzie data stał, która się nie aktualizuje). Przypisz do tytułu prezentacji hiperłącze (link) do strony http://www.vcci.eu. Do imienia i nazwiska na slajdzie tytułowym ustaw niestandardową, wybraną przez siebie ścieżkę ruchu.

Polecenie 3
W prezentacji Egzamin ustaw pionową orientację wydruku slajdów i wykonaj zdjęcie (screen) potwierdzający to oraz wstaw je (zdjęcie) na slajd drugi prezentacji. Ustaw wysokość slajdu drukowania na 17 cm – ponownie wykonaj screen i wstaw go na slajdzie trzecim.

Polecenie 4
Na slajdzie 4 i 5 wstaw odpowiednio teksty, który będą wyjaśniały:

v Slajd 4 – Co oznacza pojęcie „przeładowanie treścią”?

v Slajd 5 – Co to jest „Tor główny zainteresowania”

Polecenie 5
Utwórz makropolecenie o nazwie Egzamin. W wyniku jego działanie niech wyświetli się następujące okno komunikatu:

 pobrane

Zapisz tak prezentację, aby makropolecenia działały po ponownym uruchomieniu pliku.

Polecenie 6
Otwórz plik Quiz. Ustaw w prezentacji łącza tak, aby wybierając (klikając) prawidłową odpowiedź program przeniósł użytkownika do slajdu drugiego z napisem OK. W przypadku złej odpowiedzi powinien pojawić się slajd Spróbuj ponownie (Slajd trzeci).