Systemy mobilne w biznesie

workModuł ten powstał z uwagi na zwiększającą się popularność urządzeń mobilnych, które coraz częściej wypierają tradycyjne urządzenia sporych rozmiarów. Telefony komórkowe już dawno przestały być używane tylko i wyłącznie do dzwonienia czy też wysyłania krótkich wiadomości, a zaczęły być wykorzystywane do stałego kontaktu z biurem czy też z kontrahentami. Dzieje się to przy wykorzystaniu dostępnych aplikacji, które możliwe są do zainstalowania na telefonach czy palmtopach za sprawą mobilnych systemów operacyjnych.

Systemy mobilne są to systemy operacyjne, dzięki którym możliwa jest bardziej zaawansowana praca na telefonach czy też palmtopach. Nie jest możliwe stworzenie uniwersalnego oprogramowania na kilka systemów, ponieważ każdy z nich jest inny i nie występuje kompatybilność pomiędzy nimi. Jednak większość przydatnych aplikacji może być wykorzystana na kilku platformach jednocześnie. Do najbardziej popularny systemów operacyjnych zaliczamy:

 • Windows Mobile
 • Symbian
 • Android
 • iPhone OS

Systemy te, mimo iż są uboższymi wersjami systemów instalowanych na stacjach PC, to jednak z powodzeniem mogą zastąpić sprzęt biurowy i „zmieścić” go w mniejszym „opakowaniu”. Dodatkowo systemy te z łatwością mogą łączyć się z zewnętrznymi serwerami i pobierać z nich informacje, co dodatkowo ułatwia pracę z nimi.

Z wykorzystania tego typu rozwiązań płynie wiele korzyści, takich jak szybki i łatwy dostęp do zasobów firmy, znaczna oszczędność nie tylko czasu, ale i pieniędzy. Ważnym elementem jest zarówno umiejętność sprawnego wdrożenia, jak i wykorzystywania aplikacji do usprawnienia pracy. Wiele zawodów wymusza mobilność, a nie możemy sobie pozwolić na braki w obiegu informacji, stąd też powstało szkolenie eliminujące ten problem i dające rozwiązania.

Program szkoleniowy obejmuje m.in.:

 • Zapoznanie się z podstawowymi systemami mobilnymi i opisanie różnic pomiędzy nimi
 • Zapoznanie się z funkcjonalnością systemów mobilnych
 • Wykorzystanie systemów mobilnych w różnych zawodach

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 35

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 60 min - część praktyczna
Program szkolenia

1. Systemy bezprzewodowej transmisji cyfrowej
1.1. WLAN

 • Standardy sieci bezprzewodowych
 • Idea sieci lokalnej i publicznej
 • Architektura
 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych

1.2. Mobile IP

 • Zasada działania

1.3. Bezprzewodowa komunikacja Bluetooth

 • Topologia sieci
 • Parametry i klasy
 • Parowanie urządzeń
 • Bezpieczeństwo

1.4. GSM

 • Zarys historyczny i fazy rozwoju
 • Podstawy standardu
 • Standardy GSM
 • Architektura sieci GSM
 • Struktura geograficzna sieci
 • Numery identyfikacyjne w sieci GSM
 • Transmisja danych w systemie GSM
 • Usługi abonenckie
 • Bezpieczeństwo

1.5. UMTS

 • Zarys historyczny
 • Standardy UMTS
 • Usługi abonenckie
 • Bezpieczeństwo

1.6. HSPA+
1.7. LTE

 • Rynek telekomunikacyjny a LTE
 • Architektura
 • Bezpieczeństwo

1.8. LTE – Advanced

 • Globalny system nawigacji satelitarnej

2.1. Dostępne systemy pozycyjne

 • GPS
 • GLONASS
 • Galileo
 • BeiDou

2.2. Zastosowanie
2.3. Struktura systemów nawigacji satelitarnej

 • Segment kosmiczny
 • Segment naziemny
 • Segment użytkowników
 • Wspomaganie systemów nawigacji satelitarnej

2.4. Działanie systemów nawigacji satelitarnej
2.5. Dokładność systemu
2.6. Źródła błędów systemu

 • Przegląd wybranych urządzeń mobilnych

3.1. Sieci bezprzewodowe

 • WLAN
 • WiMAX

3.2. Transfer danych UMS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE-A
3.3. Telefon komórkowy
3.4. Nawigacja satelitarna

 • PNA

3.5. Laptop
3.6. Netbook
3.7. Palmtop
3.8. Tablet PC

 • Przegląd mobilnych systemów operacyjnych

4.1. Android
4.2. Maemo
4.3. Windows Phone 7

 • Podstawy programowania w języku Java

5.1. Wprowadzenie
5.2. Przygotowanie środowiska do pracy
5.3. Obsługa środowiska Eclipse

 • Identyfikacja błędów w kodzie

5.4. Java- podstawy

 • Kompilacja i uruchomienie pierwszego programu
 • Składnia języka Java
 • Tworzenie aplikacji na platformę Android

6.1. System operacyjny Android
6.2. Przygotowanie środowiska do tworzenia i testowania aplikacji
6.3. Przygotowanie emulatora do pracy
6.4. Praca z emulatorem

 • Komunikacja z urządzeniem przez telnet

6.5. Wstęp do platformy Android
6.6. Podstawowe składniki aplikacji

 • Widok (View)
 • Aktywność (Activity)
 • Zasoby (Resources)
 • Intencja (Intent)
 • Dostawca treści (Content Provider)
 • Usługa (Service)
 • AndroidManifest

6.7. Pierwsza aplikacja

 • Struktura projektu

6.8. Cykl życia aplikacji
6.9. Debugowanie aplikacji
6.10. Zasoby w Androidzie

 • Typy zasobów

6.11. Intencje

 • Wywoływanie aplikacji Google
 • Przekazywanie dodatkowych informacji

6.12. Interfejs użytkownika

 • Budowanie interfejsu użytkownika w XML
 • Budowanie interfejsu użytkownika w kodzie
 • Budowanie interfejsu użytkownika w XML i kodzie jednocześnie
 • FILL_PARENT vs. vs. MATCH_PARENT
Wyposażenie sali szkoleniowej

Sala szkoleniowa

 • Komputer stacjonarny (min 2 GB pamięci oraz uprawnienia administratora)
 • Dostęp do internetu

Oprogramowanie:

 • Eclipse IDE for Java Developers,
 • Java Virtual Machine
 • Java Development Kit,
 • Android SDK,
 • Andorid Development Tools,
 • MacMakeUp
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Sala egzaminacyjna

 • Komputer stacjonarny (min 2 GB pamięci oraz uprawnienia administratora)
 • Dostęp do internetu

Oprogramowanie:

 • Eclipse IDE for Java Developers,
 • Java Virtual Machine
 • Java Development Kit,
 • Android SDK,
 • Andorid Development Tools,
 • MacMakeUp
Podręczniki
Select

Systemy mobilne w biznesie

 • Autor: Łukasz Rybski
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
130
Opis

Popularność urządzeń mobilnych we współczesnym świecie stale rośnie. Tradycyjne urządzenia zostały wyparte nowymi, bardziej użytecznymi. Doskonałym tego potwierdzeniem jest przykład telefonu komórkowego, który nie służy już tylko i wyłącznie do dzwonienia bądź wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, ale dzięki dostępnym aplikacjom może pomóc pozostawać w stałym kontakcie z biurem bądź kontrahentami.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest osobom, które są zainteresowane najnowszymi technologiami – dzięki tematyce zawartej w książce będą mogły poszerzyć i usystematyzować wiedzę w tym zakresie. Publikacja zawiera aktualne informacje, odzwierciedlające bieżącą sytuację na rynku urządzeń mobilnych. Ponadto, dzięki poznaniu sposobu działania technologii objętych tematyką książki czytelnik będzie mógł świadomie i z dużą pewnością podjąć decyzję podczas zakupu nowoczesnego sprzętu.

Zagadnienia zaprezentowane w książce obejmują sześć głównych obszarów tematycznych: systemy bezprzewodowej transmisji cyfrowej, globalny system nawigacji satelitarnej, przegląd wybranych urządzeń mobilnych i mobilnych systemów operacyjnych, podstawy programowania w języku Java oraz tworzenie aplikacji na platformę Android.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Systemy mobilne w biznesie.

 

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. Przekierowanie portu w routerze
a) Pozwala nawiązać bezpośrednie połączenie ze zdalnym komputerem
b) Pozwala nawiązać bezpieczne połączenie ze zdalnym komputerem
c) Uniemożliwia nawiązywanie bezpośredniego połączenia ze zdalnym komputerem
d) Jest alternatywą dla firewalla

2. Micro SIM jest to
a) Stary format karty SIM
b) Rodzaj karty pamięci
c) Nowy format karty SIM
d) Procesor mobilny

3. SIM-lock jest to
a) Oprogramowanie szyfrujące dane na telefonie
b) Zabezpieczenie w oprogramowaniu telefonu komórkowego
c) Zabezpieczenie karty SIM
d) Żadna z odpowiedzi

4. IMEI jest to
a) Używany do identyfikacji skradzionego telefonu
b) Unikatowym identyfikatorem urządzenia w sieci GSM
c) Unikatowym identyfikatorem urządzenia w sieci UMTS
d) Każda z odpowiedzi

5. SAR to
a) Rodzaj szyfrowania
b) Żadna z odpowiedzi
c) Termin związany z oddziaływaniem telefonu komórkowego na organizm człowieka
d) Zabezpieczenie fizyczne telefonu

6. Które szyfrowanie w sieciach bezprzewodowych jest najbezpieczniejsze?
a) WPA2
b) WPA
c) WEP
d) DMZ

7. Przewagą transmisji cyfrowej nad analogową jest
a) Mniejsza niezawodność na krótkich dystansach
b) Większa niezawodność na dłuższych dystansach
c) Żadna z odpowiedzi
d) Pominięcie infrastruktury publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN)

8. VPN
a) Jest używana do zwiększenia bezpieczeństwa komunikacji przez Internet
b) To wirtualna sieć prywatna
c) Jest często używane podczas zdalnej pracy
d) Wszystkie poprawne

9. GSM to
a) Standard telefonii komórkowej
b) System nawigacji satelitarnej
c) Żadna z odpowiedzi
d) Inna nazwa EDGE

10. Sieć UMTS jest
a) Jest poprzednikiem sieci GSM
b) Następcą sieci GSM
c) Szyfrowaniem danych
d) Zaliczane do czwartej generacji sieci komórkowych

11. Czy Bluetooh umożliwia komunikację dwukierunkową?
a) Tak
b) NIE
c) Tylko w najnowszych telefonach
d) Tylko urządzeniom tej samej marki

12. Triangulacja to
a) Wymiana oprogramowania w telefonie
b) Przywracanie ustawień fabrycznych telefonu
c) Żadna z odpowiedzi
d) Metoda określania współrzędnych

13. LTE to
a) Następca systemów trzeciej generacji
b) Metoda szyfrowania danych w VPN
c) Nazwa sieci bezprzewodowej
d) Żadna z odpowiedzi

14. LTE umożliwia przepustowość większą niż
a) GPS
b) Wszystkie odpowiedzi poprawne
c) UMTS
d) Bluetooth

15. Czy możliwe jest podsłuchanie rozmowy w sieci GSM
a) Nie
b) Zależy od modelu telefonu
c) Tak
d) Jedynie podczas roamingu

16. Integer to typ danych określający
a) Liczbę całkowitą
b) Liczbę zmiennoprzecinkową
c) Ciąg znaków
d) Żadna z powyższych

17. Słowo kluczowe void przed definicją funkcji
a) Oznacza, ze funkcja nie może modyfikować zmiennych wewnątrz ciała
b) Żadna z odpowiedzi
c) Oznacza, ze funkcja nie zwraca wyniku
d) Zwraca liczbę zmiennoprzecinkową

18. W języku Java warunek if(x=a);
a) Powoduje błąd kompilacji
b) Nie wpływa na działanie programu
c) Żadna z odpowiedzi
d) Przypisuje zmiennej x wartość a

19. Czy istnieje ryzyko zarażenia wirusem telefonu komórkowego
a) Nie
b) Tak
c) Nie jeśli posiada się firewall
d) Tak ale tylko przez korzystanie z publicznych punktów dostępowych

20. Dzięki Android Debug Bridge można
a) Wydawać polecenia wirtualnym urządzeniom
b) Żadna z odpowiedzi
c) Projektować interfejs
d) Instalować dodatki w środowisku Eclipse

21. Plik AndroidManifest.xml
a) Zawiera niezbędne informacje o aplikacji
b) Nie jest wymagany podczas tworzenia aplikacji
c) Żadna z odpowiedzi
d) Jest plikiem konfiguracyjnym systemu operacyjnego Android

22. Dostęp aplikacji do Internetu w platformie Android
a) Żadna z odpowiedzi
b) Musi być zdefiniowany podczas tworzenia programu w odpowiednim pliku
c) Jest domyślny
d) Musi być zdefiniowany podczas tworzenia programu w dowolnym pliku

23. Cykl życia aplikacji
a) Określa proces tworzenia aplikacji
b) Żadna z odpowiedzi
c) Jest zarządzany przez system
d) Jest zależny od modelu telefonu

24. Plik R.java
a) Może zostać zmodyfikowany ręcznie
b) Zawiera informacje o autorze programu
c) Jest generowany automatycznie przez środowisko Eclipse
d) Jest opcjonalnym składnikiem projektu

25. Używając obiektu Intent można
a) Wywołać przeglądarkę
b) Nawiązać rozmowę
c) Rozpocząć wyszukiwanie w Internecie
d) Wszystkie odpowiedzi

26. Interfejs graficzny można stworzyć w
a) Kodzie programu
b) Pliku XML
c) Kodzie i XML jednocześnie
d) Wszystkie odpowiedzi

27. W przypadku krytycznego braku zasobów system Android
a) zamyka aplikacje samodzielnie
b) Prosi użytkownika o rozwiązanie problemu
c) Żadna z odpowiedzi
d) Restartuje urządzenie

28. Android Virtual Devices (ADV)
a) Pozwala testować aplikacje na wirtualnych urządzeniach
b) Służy do testowania możliwości telefonu komórkowego
c) Służy do instalowania aplikacji na telefonie
d) Wszystkie poprawne

29. Kolejne wersje API są kompatybilne wstecz
a) Czyli pozwalają na prawidłowe działanie starym aplikacjom na nowych wersjach systemu
b) Żadna z odpowiedzi
c) Jest nieprawidłowym twierdzeniem
d) Czyli mają zamknięty kod programu

30. Kod Log.v(„tekst”, „XXX”); w aplikacji
a) Wypisuje na ekranie telefonu napis tekst
b) Zapisuje do dziennika zdarzeń napis XXX
c) Zapisuje do dziennika zdarzeń napis tekst
d) Wypisuje tekst XXX w oknie LogCat

31. Stacja MSC (Mobile services Swtiching Center)
a) Nadzoruje pracę podległych stacji bazowych
b) Jest odpowiedzialna za wysyłanie wiadomości SMS
c) To inaczej centrum autoryzacji
d) Żadna z odpowiedzi

32. Protokół CSMA/CA jest używany w
a) Sieciach przewodowych
b) Sieciach wirtualnych
c) Sieciach bezprzewodowych
d) Sieciach neuronowych