Pracownik usług kosmetycznych

Foto_kosmetyczkaKosmetyczka jest specjalistką zajmującą się poprawianiem i przywracaniem urody, profilaktyką mającą na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się. Celem wykonywanej przez nią pracy jest zachowanie jak najdłuższej sprawności poprzez wyeliminowanie problemów dotyczących zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie mogą wpływać na wygląd zewnętrzny.

Zawód kosmetyczki skierowany jest do osób z wykształceniem minimum średnim. Kosmetyczka powinna posiadać ogólną wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii, biochemii, histologii, dermatologii, immunologii, onkologii skóry, medycyny estetycznej, toksykologii, receptury kosmetyku, laseroterapii, chemii surowców kosmetycznych, sensoryki, perfumerii, etyki oraz nauk o zdrowiu, a także wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii.

Do podstawowych zadań kosmetyczki należy m.in. diagnostyka skóry, dobranie odpowiedniego rodzaju zabiegu kosmetycznego, stosowanie kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem, wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, upiększającej oraz leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry. Ponadto kosmetyczka potrafi zorganizować stanowisko swojej pracy i prowadzić gabinet kosmetyczny. Potrafi ocenić poprawność i estetykę wykonanego zabiegu kosmetycznego.

Cechy, jakie powinna posiadać kosmetyczka, to przede wszystkim: poczucie piękna, zdolności manualne (często artystyczne), dar empatii i przekonywania. Osoba wykonująca ten zawód powinna umieć wysłuchać klienta i być komunikatywna. Ważne są także inklinacje artystyczne oraz upodobania estetyczne.

Kosmetyczka najczęściej znajduje zatrudnienie w zakładach kosmetycznych, odnowy biologicznej, SPA, a także firmach kosmetycznych w dziale dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości. Kosmetyczka może także pracować w laboratoriach, które zajmują się badaniami skuteczności działania różnych produktów kosmetycznych lub jako wykładowca w szkołach kosmetycznych oraz w redakcjach pism branżowych.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie przyszłych kosmetyczek do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Absolwent szkolenia jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Przeprowadzania diagnozy kosmetycznej.
 • Udzielania porad kosmetycznych.
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających zgodnie z zachowaniem przepisów BHP, P.Poż. oraz zaleceniami SANEPID.
 • Organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 160

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 180 minu - część praktyczna
Program szkolenia

1. Wiadomości ogólne.
2. Wstęp do kosmetyki.
3. Zarys historii kosmetyki.
4. Podstawowe pojęcia z zakresu BHP, P. Poż., ochrony środowiska, ergonomii.
5. Zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i środowiska w Polsce..
6. Prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców w zakresie BHP.
7. Zagrożenia zdrowia i życia w gabinecie kosmetycznym.
8. Zagrożenia czynnikami szkodliwymi oraz ich skutki oddziaływania na organizm ludzki.
9. Sanitarne zasady bezpieczeństwa pracy w gabinecie kosmetycznym.
10. Dezynfekcja.
11. Sterylizacja.
12. Wymagania dotyczące sterylizacji.
13. Postępowanie z odpadami.
14. Organizacja pracy w zakładzie kosmetycznym.
15. Kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP.
16. Ochrona przeciwpożarowa.
17. Ochrona środowiska.
18. Pierwsza pomoc.
19. Higiena rąk.
20. Dezynfekcja powierzchni.
21. Lampy bakteriobójcze.
22. Dezynfekcja solariów.
23. Dezynfekcja narzędzi i sprzętu w gabinecie kosmetycznym.
24. Metody sterylizacji.
25. Problemy dotyczące sterylizacji.
26. Rodzaje sterylizatorów.
27. Opakowania sterylizacyjne.
28. Momenty krytyczne.
29. Okres przechowywania.
30. Kontrola procesów sterylizacji.
31. Dokumentacja procesów sterylizacji.
32. Ochrona przeciwpożarowa.
33. Apteczka.
34. Działalność gospodarcza.
35. Ograniczenie swobody podejmowania działalności gospodarczej.
36. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej rodzaje i formy.
37. Przestrzeganie praw własności intelektualnej – ZAiKS.
38. Prowadzenie gabinetu kosmetycznego.
39. Oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej.
40. Reklama i marketing.
41. Wniosek CEIDG.
42. Urząd Skarbowy.
43. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
44. Państwowa Inspekcja Pracy.
45. SANEPID.
46. Firmowe konto bankowe.
47. Pieczęć firmowa.
48. Kasa fiskalna.
49. Przestrzeganie zasad etyki i kultury.
50. Kreatywność oraz konsekwencja w realizacji zadań.
51. Przewidywanie skutków podejmowanych działań.
52. Ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane działania.
53. Otwartość na zmiany.
54. Radzenie sobie ze stresem.
55. Aktualizacja wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych.
56. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej.
57. Negocjowanie warunków porozumień.
58. Współpraca w zespole.
59. Planowanie pracy zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań.
60. Dobieranie osób do wykonania przydzielonych zadań.
61. Kierowanie wykonaniem przydzielonych prac.
62. Ocena jakości wykonania przydzielonych zadań.
63. Wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, wpływających na poprawę warunków i jakość pracy.
64. Komunikacja ze współpracownikami.
65. Budowa anatomiczna skóry i jej fizjologia.
66. Przydatki skóry.
67. Funkcje ochronne i fizjologiczne skóry.
68. Wpływ racjonalnego odżywiania na skórę i jej przydatki.
69. Wpływ czynników środowiskowych na stan zdrowia człowieka.
70. Profilaktyka chorób skóry.
71. Rodzaje skóry i ich rozpoznawanie.
72. Diagnostyka kosmetyczna.
73. Zmiany patologiczne na skórze oraz przydatkach skórnych.
74. Surowce kosmetyczne i ich zastosowanie.
75. Rodzaje preparatów kosmetycznych oraz ich zastosowanie.
76. Aromaterapia i kosmetyka naturalna.
77. Działanie witamin w kosmetyce.
78. Zastosowanie ziół w kosmetyce.
79. Metody badań surowców i wyrobów kosmetycznych.
80. Zastosowanie najważniejszych związków i pierwiastków chemicznych w preparatach kosmetycznych.
81. Sporządzanie preparatów kosmetycznych zgodnie z recepturą.
82. Specjalistyczne aparaty i urządzenia oraz ich zastosowanie podczas zabiegów kosmetycznych.
83. Obsługa aparatów i urządzeń stosowanych podczas zabiegów kosmetycznych.
84. Przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych.
85. Źródła informacji w pracy kosmetyczki.
86. Wywiad z klientem i karta klienta.
87. Przeprowadzanie wywiadu z klientem i wypełnianie karty klienta.
88. Programy komputerowe wykorzystywane przez gabinety kosmetyczne.
89. Praca z programami komputerowymi wykorzystywanymi przez gabinety kosmetyczne.
90. Przygotowanie przez kosmetyczkę stanowiska pracy oraz klientki do przeprowadzenia zabiegu.
91. Metody diagnozowania stanu skóry twarzy, szyi i dekoltu.
92. Rozpoznanie rodzaju cery.
93. Kryteria oceny rodzaju cery.
94. Proces starzenia się skóry.
95. Aseptyka i antyseptyka podczas zabiegów kosmetycznych.
96. Ocena stanu skóry twarzy, szyi i dekoltu.
97. Metody, techniki, środki, preparaty i aparatura w pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu.
98. Określenie wskazań i przeciwwskazań do zabiegów pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu.
99. Demakijaż.
100. Masaż.
101. Wykonywanie zabiegów wg schematów.
102. Zasady korygowania kształtu i elementów twarzy.
103. Analiza kolorystyczna typu urody.
104. Ogólne zasady dobrego makijażu.
105. Rodzaje makijażu.
106. Kosmetyki i akcesoria w pracy kosmetyczki – makijażystki.
107. Wykonanie analizy kolorystycznej.
108. Techniki i metody wykonywania różnych rodzajów makijażu.
109. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni i stóp.
110. Piercing.
111. Włosy.
112. Manicure.
113. Przedłużanie i zdobienie paznokci.
114. Pedicure.
115. Usuwanie nadmiernego owłosienia.
116. Przekłuwanie części ciała.
117. Czynniki fizykalne.
118. Zabiegi fizykoterapii w kosmetyce.
119. Wybrane zabiegi fizykoterapii kosmetycznej.
120. Domowa pielęgnacja twarzy, szyi i dekoltu.
121. Makijaż w domu.
122. Domowa pielęgnacja kończyn górnych i dolnych.
123. Domowe metody pielęgnacji i upiększania.

Wyposażenie sali szkoleniowej

 a) Sala szkoleniowa (sala szkoleniowa powinna być przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP), z następującymi stanowiskami pracy:

 • stanowisko wyposażone w: model anatomiczny ciała człowieka, fantom, mikroskopy, preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowej, plansze anatomicznej budowy ciała człowieka, sprzęt laboratoryjny, taki jak: stoły laboratoryjne, dygestorium, urządzenia pomiarowo-analityczne, takie jak: uniwersalne mierniki, kolorymetr, podstawowe urządzenia laboratoryjne, takie jak: waga laboratoryjna, płaszcz grzejny, mieszadła, statywy, zestawy szkła laboratoryjnego;
 • stanowisko do zabiegów na twarz i ciało, wyposażone w: fotele kosmetyczne, stołki obrotowe, stoliki zabiegowe, lampy, lupy kosmetyczne, zestaw aparatury kosmetycznej: do nawilżania, galwanizacji, darsonwalizacji, ultradźwięków, podgrzewania wosku, lampę Sollux, akcesoria kosmetyczne, takie jak: miski do zmywania twarzy i ciała, zestaw bielizny zabiegowej, narzędzia, takie jak: pęseta, pędzle do nakładania masek oraz autoklaw;
 • stanowisko do manicure, wyposażone w: stolik kosmetyczny, dwa krzesła, lampę, zestaw narzędzi, takich jak: cążki do paznokci, cążki do skórek, pilniki, kopytko kosmetyczne do podsuwania skórek, akcesoria kosmetyczne, takie jak: miski do zmywania i moczenia dłoni, zestaw bielizny zabiegowej oraz autoklaw;
 • stanowisko do pedicure, wyposażone w: fotel do pedicure, podnóżek, taboret obrotowy, lampę, lupę, frezarkę do pedicure z kompletem frezów, zestaw narzędzi, takich jak: cążki do paznokci, cążki do skórek, kopytko kosmetyczne do podsuwania skórek, pilniki, tarka do stóp, przyrząd omega, akcesoria kosmetyczne, takie jak: miski do zmywania i moczenia stóp, zestaw bielizny zabiegowej.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

a) Sala egzaminacyjna (stanowisko egzaminacyjne powinno być przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP),

b) Pracownia umożliwiająca przeprowadzenie egzaminu zawodowego, wyposażona w:

 • stanowisko wyposażone w: model anatomiczny ciała człowieka, fantom, mikroskopy, preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowej, plansze anatomicznej budowy ciała człowieka, sprzęt laboratoryjny, taki jak: stoły laboratoryjne, dygestorium, urządzenia pomiarowo-analityczne, takie jak: uniwersalne mierniki, kolorymetr, podstawowe urządzenia laboratoryjne, takie jak: waga laboratoryjna, płaszcz grzejny, mieszadła, statywy, zestawy szkła laboratoryjnego;
 • stanowisko do zabiegów na twarz i ciało, wyposażone w: fotele kosmetyczne, stołki obrotowe, stoliki zabiegowe, lampy, lupy kosmetyczne, zestaw aparatury kosmetycznej: do nawilżania, galwanizacji, darsonwalizacji, ultradźwięków, podgrzewania wosku, lampę Sollux, akcesoria kosmetyczne, takie jak: miski do zmywania twarzy i ciała, zestaw bielizny zabiegowej, narzędzia, takie jak: pęseta, pędzle do nakładania masek oraz autoklaw;
 • stanowisko do manicure, wyposażone w: stolik kosmetyczny, dwa krzesła, lampę, zestaw narzędzi, takich jak: cążki do paznokci, cążki do skórek, pilniki, kopytko kosmetyczne do podsuwania skórek, akcesoria kosmetyczne, takie jak: miski do zmywania i moczenia dłoni, zestaw bielizny zabiegowej oraz autoklaw;
 • stanowisko do pedicure, wyposażone w: fotel do pedicure, podnóżek, taboret obrotowy, lampę, lupę, frezarkę do pedicure z kompletem frezów, zestaw narzędzi, takich jak: cążki do paznokci, cążki do skórek, kopytko kosmetyczne do podsuwania skórek, pilniki, tarka do stóp, przyrząd omega, akcesoria kosmetyczne, takie jak: miski do zmywania i moczenia stóp, zestaw bielizny zabiegowej.
Podręczniki
Select

Pracownik usług kosmetycznych

 • Autor: Rafał Jedel
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
448
Opis

Kosmetyczka jest specjalistką zajmującą się poprawianiem i przywracaniem urody, profilaktyką mającą na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się. Celem wykonywanej przez nią pracy jest zachowanie jak najdłuższej sprawności poprzez wyeliminowanie problemów dotyczących zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie mogą wpływać na wygląd zewnętrzny.

Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy i jest przeznaczona dla osób planujących podjęcie pracy w charakterze pracownika usług kosmetycznych.

W podręczniku znajdziemy m.in. następujące zagadnienia:

 • przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej
 • udzielanie porad kosmetycznych
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających z zachowaniem przepisów BHP, P.Poż. oraz zgodnie z zaleceniami SANEPID
 • organizowanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego

Treści zawarte w podręczniku pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminy VCC Select Competences – Pracownik usług kosmetycznych.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. Cenne informacje dotyczące medycyny i kosmetyki babilońskiej znajdują się m.in.:

a) w Kodeksie Hammurabiego
b) w Biblii
c) w Koranie
d) w Papirusie Ebersa

2. Oficjalnie używanym terminem, który określają przepisy oraz zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania różnych prac jest:

a) P.Poż.
b) Ochrona środowiska
c) Ergonomia
d) BHP

3. Ważnym organem nadzorującym w kwestiach, które dotyczą przestrzegania prawa pracy, a w tym BHP, jak również legalności zatrudnienia oraz działalności Państwowej Inspekcji Pracy jest:

a) Rada Ochrony Pracy
b) Rząd
c) Zakład Ubezpieczeń Społecznych
d) Instytut Ochrony Pracy

4. Pracownik, który jest dopuszczony do pracy bez ważnego szkolenia okresowego BHP, naraża pracodawcę na:

a) zamknięcie zakładu pracy
b) mandat od inspektora pracy
c) odebranie świadczeń emerytalnych
d) odebranie licencji

5. Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego obejmują:

a) nie tylko czynniki zakaźne
b) tylko czynniki zakaźne
c) tylko czynniki o działaniu toksycznym
d) tylko czynniki o działaniu alergizującym

6. Bezwzględnie sterylne, czyli wolne od wszelkich form drobnoustrojów muszą być narzędzia, które mogą mieć kontakt z:

a) ustami osoby chorej oraz dłońmi tejże osoby
b) uszkodzonymi tkankami lub mogące naruszać ciągłość powłok ciała
c) uszkodzonymi tkankami osoby zdrowej
d) uszkodzonymi tkankami osoby chorej

7. Do dezynfekcji powierzchni może służyć:

a) promieniowanie UV
b) promieniowanie IR
c) promieniowanie RTG
d) promieniowanie alfa

8. Pojemniki na odpady powinny być umieszczone:

a) w każdym pomieszczeniu zakładu, w którym wykonuje się usługi
b) w poczekalni zakładu kosmetycznego
c) w toalecie zakładu kosmetycznego
d) nie ma potrzeby umieszczania w zakładzie takich pojemników

9. Temperatura w gabinecie kosmetycznym:

a) nie powinna przekraczać 22°C
b) nie powinna być wyższa 18°C
c) powinna wynosi 22°C
d) nie powinna być niższa niż 18°C

10. Co należy zrobić gdy klient podczas zabiegu zadławi się gumą do żucia?

a) uchwycić klienta za barki i potrząsać nim, a następnie spowodować u niego wymioty, wkładając w usta palec wskazujący
b) ułożyć klienta w pozycji na brzuchu i oklepywać jego plecy
c) wykonać pięć uderzeń w okolicy międzyłopatkowej, a potem pięć uciśnięć nadbrzusza
d) ułożyć klienta na płasko, odgiąć głowę ku tyłowi z uniesieniem żuchwy

11. Od 1 stycznia 2012 r. zmienił się sposób rejestracji osób prowadzących działalność gospodarczą, obecnie dokonuje się jej wypełniając wniosek:

a) CEIDG
b) REGON
c) NIP
d) PESEL

12. Jak nazywa się dział filozofii zajmujący się badaniem moralności oraz tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne?

a) scholastyka
b) etyka
c) kultura
d) propedeutyka

13. Stres jest zjawiskiem:

a) zawsze niepożądanym i szkodliwym
b) niewpływającym na organizm człowieka
c) może działać w sposób mobilizujący
d) niewystępującym u osób poniżej 20. roku życia

14. Najlepszym sposobem na zbudowanie współpracy zarówno pomiędzy współpracownikami, jak i pomiędzy zespołem a przełożonym:

a) jest jasne sprecyzowanie celów i zadań całego zespołu
b) jest szybkie przejście „na ty” pomiędzy przełożonymi a współpracownikami w zespole
c) jest tworzenie zespołu z osób, które dobrze się znają i już kiedyś współpracowały
d) jest odpowiednia motywacja finansowa

15. Proces przewodzenia i motywowania członków zespołu to:

a) kontrolowanie pracy zespołu
b) kierowanie zespołem
c) planowanie pracy zespołu
d) wspieranie pracy zespołu

16. Która z warstw naskórka znajduje się na zewnątrz (ma kontakt z otoczeniem)?

a) rogową
b) ziarnistą
c) kolczystą
d) podstawną

17. Ile litrów wody traciłoby ciało człowieka gdyby zostało pozbawione warstwy rogowej?

a) około 5l wody
b) około 10l wody
c) około 20l wody
d) około 30l wody

18. W którym okresie życia człowieka gruczoły łojowe są najbardziej aktywne?

a) dzieciństwa
b) dojrzewania
c) dorosłości
d) przekwitania

19. Który z rodzajów skóry można scharakteryzować następująco: różowa, dobrze napięta, gładka, matowa i jędrna, nie ma żadnych defektów, nie jest nadmiernie przesuszona, nie ma rozszerzonych ujść gruczołów?

a) normalną
b) suchą
c) tłustą
d) mieszaną

20. Zasadniczym materiałem budulcowym i ważnym składnikiem odbudowy komórek, przyczyniającym się do odnowy większości tkanek:

a) są tłuszcze
b) są witaminy
c) są węglowodany
d) jest białko

21. Który z wymienionych pierwiastków można scharakteryzować w następujący sposób: stanowi podstawowy składnik mineralny kości i zębów, uczestniczy w procesach krzepnięcia krwi, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania nerwów i właściwego kurczenia się mięśni:

a) wapń
b) fosfor
c) żelazo
d) cynk

22. W diagnostyce do pomiaru wartości odczynu skóry stosuje się:

a) pehametr
b) sebumetr (ebumetr)
c) korneomert
d) kulometr

23. Łupież pstry czy łupież rumieniowy to choroby wywołane przez:

a) pasożyty zwierzęce
b) gronkowce i paciorkowe
c) nieprawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
d) grzyby chorobotwórcze

24. Jakie działania są najważniejsze w profilaktyce zapobiegania chorobom skóry?

a) czytanie artykułów prasowych na temat profilaktyki zapobiegania chorobom skóry
b) oglądanie programów telewizyjnych poświęconych zapobieganiu chorobom skóry
c) podstawowa higiena osobista, kąpiele, mycie głowy itp.
d) stosowanie specjalnych maseczek pielęgnacyjnych w gabinecie kosmetycznym

25. Jak nazywają się układy, w których oddziaływania pomiędzy substancją rozpuszczoną i rozpuszczalnikiem występują na poziomie poszczególnych cząsteczek?

a) roztwory rzeczywiste
b) roztwory koloidalne
c) roztwory micelarne
d) roztwory izotoniczne

26. Jaki rodzaj kremu powoli się wchłaniają i pozostawiają na skórze tłustą powłokę, która utrzymuje się przez wiele godzin?

a) z filtrami UV
b) matujący
c) na dzień
d) na noc

27. Jak nazywają się mikrocząsteczki (ciała tłuszczowe) charakteryzujące się możliwością wprowadzania w głąb skóry substancji czynnych i wody, zbudowane z substancji fosfolipidowych, takich jak lecytyna?

a) flawonoidy
b) retinol
c) alfahydroksykwasy
d) liposomy

28. Jakie właściwości posiadają witaminy A i E?

a) normalizujące
b) nawilżające
c) wysuszające
d) złuszczające

29. Jaka nazwę nosi związek chemiczny, który ma właściwości kryjące, jest dodawany do pudrów, kremów, zasypek, działa gojąco, ściągająco oraz przeciwtrądzikowo?

a) Tlenek glinu
b) Tlenek cynku
c) Tlenek krzemu
d) Wodorotlenek potasu

30. Jaki otrzyma się produkt kosmetyczny jeżeli sok ogórkowy zmiesza się z równą ilością alkoholu i pozostawi w zamkniętym szklanym naczyniu na tydzień, a następnie przecedzi i wyciśnie, a do całości cieczy doda równą ilość destylowanej wody i 2 łyżki gliceryny?

a) tonik dla cery normalnej
b) tonik dla cery suchej, zwiotczałej (ogórkowy)
c) lotion ściągający dla cery tłustej z łojotokiem
d) tonik dla cery tłustej

31. Jak nazywają się badania, które przeprowadza się za pośrednictwem grupy probantów oraz dodatkowo przeprowadza się badania drażniące w formie testu na błonie omoczniowej jajka kurzego?

a) trwałości receptury
b) sensoryczne i aparaturowe
c) aplikacyjne
d) testy dermatologiczne

32. Jaką nazwę nosi urządzenie emitujące promieniowanie widzialne i podczerwone, przeznaczone do wykonywania zabiegów ciepłoleczniczych i światłoleczniczych?

a) Wapozon
b) Sollux
c) Kapsuła kosmetyczna SPA
d) Darsonval

33. Informacje, które mają postać, taką w jakiej sporządził je autor, to:

a) informacje internetowe
b) informacje pochodne
c) informacje pierwotne
d) informacje wtórne

34. Przeprowadzenie wywiadu z klientem oraz diagnostyki kosmetycznej:

a) jest niezbędnym elementem wstępu do każdego prawidłowo wykonanego zabiegu kosmetycznego
b) jest niezbędny, ponieważ może się okazać, że klient nie potrzebuje żadnego zabiegu kosmetycznego
c) nie jest niezbędny, ponieważ nie ma żadnych przeciwwskazań do przeprowadzania zabiegów kosmetycznych
d) jest zależne od tego jaki zabieg kosmetyczka będzie przeprowadzać

35. Dzięki specjalistycznym programom komputerowym dedykowanym zakładom kosmetycznym, kosmetyczka może:

a) zdalnie przeprowadzić zabieg
b) prowadzić kartotekę klientów
c) uchronić się przed wieloma groźnymi chorobami skóry
d) zostać zwolniona z obowiązku płacenia podatku i składek ZUS

36. Jedną z czynności końcowych na stanowisku kosmetycznym:

a) jest zdezynfekowanie i wysterylizowanie narzędzi oraz zabezpieczenie do kolejnego zabiegu
b) jest zdezynfekowanie skóry rąk preparatem do dezynfekcji skóry
c) założenie ochronnego fartuszka
d) ustawienie wszystkich niezbędnych preparatów do zabiegu na stoliku kosmetycznym

37. Wizualnie – z pomocą lupy i lampy bezcieniowej bada się:

a) wilgotność skóry
b) gładkość skóry
c) napięcie skóry
d) kolor skóry

38. Ziemisty wygląd, rozszerzone, widoczne pory, skłonność do trądziku i stanów zapalnych charakteryzują cerę:

a) normalną
b) tłustą
c) suchą
d) mieszaną

39. Która skóra jest cienka i pergaminowa, sucha, mało odporna na urazy, posiada widoczne zmarszczki i bruzdy, słabe ukrwienie i ogólne zwiotczenie?

a) trądzikowa
b) naczynkowa
c) dojrzała
d) starcza

40. Działania, których zadaniem jest niedopuszczenie do zakażenia ran. Działania te dotyczą zarówno materiałów opatrunkowych, jak i wszystkich innych, które mają kontakt z uszkodzoną skórą nazywa się:

a) aseptyką
b) antyseptyką
c) asertywnością
d) antysemityzmem

41. Mikrodermabrazja diamentowa polega na:

a) mechanicznym złuszczaniu martwego zrogowaciałego naskórka
b) oczyszczaniu skóry za pomocą ultradźwięków, wykorzystując zjawisko gwałtownej przemiany fazowej
c) peelingu wykonywanym strumieniem soli fizjologicznej i tlenu, który kierowany jest na skórę
d) wprowadzaniu substancji aktywnych przez skórę za pomocą prądu galwanicznego

42. Partie twarzy, które można skorygować cieniowaniem – optycznie cofnąć lub wyszczuplić, to:

a) głęboko osadzone oczy
b) cofnięta broda
c) szerokie czoło
d) głęboka bruzda nosowo-wargowa

43. W jaki sposób można scharakteryzować typ urody zwany jesienią?

a) jest typem chłodnym, dominują kolory przypudrowane, przytłumione, jakby zgaszone, wypalone blaskiem słońca. Często bywa określane jako wiosna, zwłaszcza przy niewłaściwym doborze koloru włosów. Ma delikatną cerę, mleczną, oliwkową, różowo-beżową. Dobrze znosi promienie słoneczne. Pierwsza opalenizna bywa czerwona, ale po kilku dniach, uzyskuje się piękną, chłodno-oliwkową barwę skóry
b) ma jasną, pełną blasku cerę, może być blada, a jej skóra będzie sprawiała wrażenie przeźroczystej porcelany. W chwilach stresu pojawia się rumień. Skóra opala się szybko na kolor brązowy, a jeżeli pojawią się piegi, to są w kolorze złotym
c) jest typem chłodnym, podobnie jak lato oraz typ lato-zima. Analiza kolorystyczna tego typu urody jest niezwykle trudna. Osoby prezentujące ten typ urody charakteryzują się bardzo jasną, transparentną wręcz karnacją. Skóra sprawia wrażenie niezwykłej szlachetności. Bardzo rzadko zdarza się, że skóra nabiera delikatnych rumieńców
d) jest typem ciepłym, dość charakterystycznym, choć zdarzają się pomyłki – zwłaszcza przy diagnozie typu mieszanego. Najczęściej jest typem o jasnym, ale ciepłym odcieniu skóry, zwykle w kolorze kości słoniowej. Blada cera efektownie kontrastuje z wyrazistym kolorem zwykle rudych włosów. Oprawa twarzy jest dość mdła, zwykle brwi niewiele różnią się od koloru włosów, bywają jednak o bardzo jasnych rzęsach i brwiach. Osoby w tym typie, zwykle bardzo ciężko się opalają, po opalaniu skóra zostaje jedynie pokryta dodatkowymi znamionami lub piegami

44. Jaka nazwę nosi technika malowania paznokcia tradycyjnie z białą końcówką?

a) manicure biologiczny
b) manicure klasyczny
c) manicure francuski
d) manicure japoński

45. Pomalowanie ust najpierw ciemniejszą szminką, a następnie położenie na środku górnej i dolnej wargi o ton jaśniejszej, poleca się klientce:

a) posiadającej wąskie usta
b) posiadającej pełne usta
c) posiadającej szeroki nos
d) posiadającej wąski nos

 

 

Zadanie 1

Do gabinetu kosmetycznego zgłasza się kobieta w wieku ok. 28 lat na zabieg pielęgnacyjny skóry twarzy. Od kilku miesięcy kobieta bardzo intensywnie się opala w solarium. Właśnie wróciła z dwutygodniowego urlopu, podczas którego opalała się po kilka godzin dziennie. Skóra twarzy jest szorstka, chropowata, z lekko pogrubioną warstwą rogową naskórka. Widoczne są liczne płytkie zmarszczki oraz rozszerzone naczynka włosowate. Klientka skarży się na uczucie napięcia skóry.

Wykorzystując stosowne preparaty kosmetyczne i aparaturę oraz przybory i akcesoria dostępne w gabinecie kosmetycznym, należy przeprowadzić zabieg po wcześniejszym opracowaniu projektu realizacji prac związanych z wykonaniem zabiegu złuszczająco-nawilżającego oraz przygotować zalecenia do pielęgnacji domowej skóry.

Zadanie 2

Latem do naszego zakładu kosmetycznego na zabieg usuwania nadmiernego owłosienia z okolic podudzi zgłasza się kobieta w wieku ok. 35 lat, ponieważ za kilka dni wybiera się na urlop. Klientka regularnie poddaje się depilacji za pomocą ciepłego wosku.

Należy przeprowadzić zabieg po wcześniejszym opracowaniu projektu realizacji prac związany z wykonaniem zabiegu depilacji woskiem oraz do pielęgnacji skóry po depilacji w warunkach domowych.

Zadanie 3

Do naszego zakładu kosmetycznego zgłasza się kobieta w wieku ok. 38 lat na zabieg pielęgnacji stóp z malowaniem paznokci. Klientka ma pracę stojącą. Skóra stóp jest sucha, szorstka i gruba, ze skłonnością do pękania. Płytki paznokciowe są kruche, łamliwe bez zmienionego koloru. Klientka nie korzystała do tej pory z usług kosmetyczki i dermatologa.

Należy przeprowadzić zabieg, po wcześniejszym opracowaniu projektu realizacji prac związany z przeprowadzeniem zabiegu pielęgnacyjnego stóp oraz malowaniem paznokci z użyciem dostępnych kosmetyków i aparatury. Podać zalecenia pielęgnacji stóp w warunkach domowych.