Podstawy techniki światłowodowej

Monter swiatlowodow_popZakres modułu obejmuje zajęcia wykładowe oraz zajęcia praktyczne w zakresie fizycznych podstaw działania, podstawowych parametrów i technologii wytwarzania światłowodów oraz kabli światłowodowych, osprzętu do instalowania kabli światłowodowych, sposobów łączenia światłowodów, pomiarów parametrów linii światłowodowych, a także podstaw projektowania torów optycznych i pasywnych sieci światłowodowych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik, pozytywnym zdaniu egzaminu potwierdzonego certyfikatem, posiada wiedzę i umiejętności pozwalające samodzielnie instalować kable światłowodowe, wykonywać spoiny mechaniczne i termiczne włókien światłowodowych, wykonywać instalację przełącznic i muf światłowodowych oraz przeprowadzać pomiary transmisyjne i reflektometryczne w liniach światłowodowych.

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu instalacji światłowodowych jest przygotowany do wykonywania następujących czynności:

 • posługiwania się narzędziami do zdejmowania pokryć ochronnych i precyzyjnego cięcia światłowodów;
 • wykonywania złączy światłowodowych metodą klejenia;
 • wykonywania mechanicznych złączy światłowodowych;
 • przygotowywania światłowodów do ich termicznego łączenia;
 • posługiwania się różnymi rodzajami spawarek do światłowodów;
 • określania parametrów spoin termicznych na podstawie obrazów gorących i zimnych spoin;
 • rozpoznawania i korygowania błędów powstających w procesie termicznego spajania światłowodów;
 • posługiwania się reflektometrami optycznymi;
 • posługiwania się przyrządami do transmisyjnych pomiarów torów światłowodowych;
 • instalowania kabli światłowodowych metodą układania, wciągania i wdmuchiwania;
 • instalowania i konfigurowania przełącznic oraz muf światłowodowych;
 • posługiwania się logarytmicznymi jednostkami miary;
 • projektowania prostego i rozgałęzionego toru optycznego metodą bilansowania mocy.

Zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie instalacji światłowodowych otwiera szerokie możliwości rozwoju kariery zawodowej. Ponadto uczestnicy podniosą poziom swoich umiejętności w zakresie samodoskonalenia i świadomego kreowania rozwoju zawodowego.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 64

Czas trwania egzaminu

 • 30 min – część teoretyczna
 • 60 min - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Fizyczne podstawy działania światłowodów. Materiały do wytwarzania światłowodów. Okna transmisyjne. Klasyfikacja światłowodów. Propagacja fali w światłowodzie. Światłowody wielomodowe. Światłowody jednomodowe. Parametry światłowodu jednomodowego. Powiązanie dyspersji z szerokością pasma światłowodu. Rodzaje dyspersji. Kształtowanie dyspersji.
 2. Wytwarzanie światłowodów. Typy i parametry światłowodów telekomunikacyjnych.
 3. Światłowody polimerowe. Nowe włókna optyczne. Światłowody aktywne. Światłowody fotoniczne. Światłowody wielordzeniowe.
 4. Optyczne elementy połączeniowe. Złącza optyczne stałe i rozłączalne. Materiały do budowy złączek. Złączki do montażu w terenie. Analiza obrazów zimnych i gorących spoin. Procedura wykonywania spoiny.
 5. Termiczne spajanie światłowodów. Etapy wykonywania spoiny. Opis procesu spajania światłowodów. Optymalizacja procesu spajania termicznego.
 6. Spawanie włókien równoległych. Klasyfikacja spawarek do światłowodów. Wyposażenie stanowiska do spawania światłowodów. Kryteria wyboru spawarki. Przykłady spawarek.
 7. Kable światłowodowe. Podstawowe parametry włókien światłowodowych w kablu.
 8. Mikrokanalizacja światłowodowa. Kable światłowodowe do mikrokanalizacji. Technika instalowania kabli w mikrokanalizacji. Wdmuchiwanie kabli do mikrokanalizacji.
 9. Zastosowania kabli światłowodowych. Światłowodowy osprzęt stacyjny. Wymagania i normy dotyczące wykonawstwa oraz kryteria odbioru torów światłowodowych.
 10. Komponenty sieci optycznych. Dzielniki mocy optycznej. Filtry optyczne. Cyrkulatory optyczne. Izolatory optyczne. Tłumiki optyczne. Terminatory optyczne.
 11. Przełączniki optyczne. Przełącznice optyczne OXC. Multipleksery OADM i ROADM. Router optyczny. Wzmacniacze światłowodowe.
 12. Topologie sieci światłowodowej. Terminale centralowe OLT, terminale abonenckie ONT. Pasywna sieć optyczna ze zwielokrotnieniem czasowym. Pasywna sieć optyczna ze zwielokrotnieniem falowym.
 13. Projektowanie sieci światłowodowej w oparciu o bilans tłumienia mocy w torze optycznym.
 14. Ocena jakości torów światłowodowych. Pomiary torów światłowodowych reflektometrem optycznym. Reflektogram – interpretacja wyników.
 15. Pomiar tłumienia i reflektancji złączy światłowodowych. Pomiar tłumienia toru metoda transmisyjną.
 16. Pomiary widmowe. Pomiary dyspersji w światłowodzie. Certyfikacja linii światłowodowej.
 17. Wykonywanie stałych połączeń światłowodów metodą klejenia.
 18. Wykonywanie mechanicznego łączenia światłowodów (spawów mechanicznych).
 19. Wykonywanie spoin termicznych (spawów termicznych).
 20. Wykonywanie złączy do rozłączalnego łączenia światłowodów (pigtaili, patchcordów).
 21. Układanie zapasów kabli i organizacja kaset ze spawami w przełącznicach i mufach światłowodowych.
 22. Konfigurowanie struktury pasywnej sieci optycznej w skali laboratoryjnej.
 23. Pomiar tłumienia i reflektancji złączy światłowodowych.
 24. Pomiary transmisyjne torów światłowodowych.
 25. Pomiary reflektometryczne torów światłowodowych oraz pasywnej sieci optycznej.
 26. Pomiary i dostrajanie poziomu mocy w poszczególnych kanałach systemu WDM.
 27. Pomiary i kompensacja dyspersji chromatycznej.
Wyposażenie sali szkoleniowej

1. Sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do przeprowadzenia zadań praktycznych:
a. Sala szkoleniowa
b. Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie szkolenia:

 • Zestaw kabli światłowodowych jedno- i wielomodowych (Tabela 1), zestaw złączek (Tabela 2) oraz etykiety z opisem każdego rodzaju kabla i złączki.
 • Striper.
 • Obcinaczka włókien.
 • Spawarka światłowodowa.
 • Reflektometr.
 • Kable rozbiegowe (Tabela 3).
 • Mufa.
 • Tacka.
 • Włókno jedno- i wielomodowe o długości około 10 m (MATERIAŁ ZUŻYWALNY).
 • Pigtaile jednomodowe i wielomodowe zakończone złączem SC o długości około 30 m (MATERIAŁ ZUŻYWALNY).
 • Osłonki spawów o dowolnej długości (MATERIAŁ ZUŻYWALNY).
 • Alkohol techniczny (MATERIAŁ ZUŻYWALNY).
 • Chusteczki bezpyłowe (MATERIAŁ ZUŻYWALNY).
 • Zespawane krótkie, kilkumetrowe odcinki kabla światłowodowego (10 szt.).

Tabela 1. Zestaw kabli światłowodowych

L.p.

Liczba modów

Typ

Rodzaj

Grupa

1

Jednomodowy

OS1

Uniwersalny zewn.-wewn.

I

2

Jednomodowy

OS1

Kanałowy

I

3

Jednomodowy

OS2

Uniwersalny zewn.-wewn.

II

4

Jednomodowy

OS2

Kanałowy

II

5

Wielomodowy

OM1

Rdzeń 62,5 µm

III

6

Wielomodowy

OM1

Rdzeń 50 µm

III

7

Wielomodowy

OM2

Rdzeń 62,5 µm

IV

8

Wielomodowy

OM2

Rdzeń 50 µm

IV

9

Wielomodowy

OM3

Rdzeń 50 µm

V

10

Wielomodowy

OM4

Rdzeń 50 µm

VI

13

Jednomodowy

Stacyjny

Rdzeń 9 µm

VII

14

Wielomodowy

Stacyjny

Rdzeń 50 µm

VII

15

Jednomodowy

FTTH

Rdzeń 9 µm

VIII

16

Jedno- lub wielomodowy

FTTD

Rdzeń 9 µm, 50 µm lub 62,5 µm

IX

Tabela 2. Zestaw złączek światłowodowych

L.p.

Typ

Rodzaj

Grupa

1

ST

PC

I

2

ST

APC

I

3

FC

PC

II

4

FC

APC

II

5

SC

PC

III

6

SC

APC

III

7

LC

PC

IV

8

LC

APC

IV

9

E2000

PC

V

10

E2000

APC

V

11

MTRJ

PC

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Rozbiegówka

Należy przygotować dwie rozbiegówki, które będą mieć po 200 metrów każda. Szczegóły dotyczące parametrów każdej z nich:

L.p.

Nazwa

Początek kabla

Zdarzenie 1

Zdarzenie 2

Zakończenie kabla

Nazwa zdarzenia

Odległość od początku

Nazwa zdarzenia

Odległość od początku

1.

Rozbiegówka 1 (jednomodowa)

Złącze SC

Spaw wysokiej jakości

50 m

Tłumik

110 m

Złącze SC

2.

Rozbiegówka 2 (wielomodowa)

Złącze SC

Spaw wysokiej jakości

80 m

Tłumik

150 m

Złącze SC

Opis stanowiska egzaminacyjnego

1. Sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do przeprowadzenia zadań praktycznych:
a. Sala egzaminacyjna
b. Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie egzaminu:

 • Pytania egzaminacyjne w formie papierowej
 • Zestaw kabli światłowodowych jedno- i wielomodowych (Tabela 1), zestaw złączek (Tabela 2) oraz etykiety z opisem każdego rodzaju kabla i złączki.
 • Striper.
 • Obcinaczka włókien.
 • Spawarka światłowodowa.
 • Reflektometr.
 • Kable rozbiegowe (Tabela 3).
 • Mufa.
 • Tacka.
 • Włókno jedno- i wielomodowe o długości około 10 m (MATERIAŁ ZUŻYWALNY).
 • Pigtaile jednomodowe i wielomodowe zakończone złączem SC o długości około 30 m (MATERIAŁ ZUŻYWALNY).
 • Osłonki spawów o dowolnej długości (MATERIAŁ ZUŻYWALNY).
 • Alkohol techniczny (MATERIAŁ ZUŻYWALNY).
 • Chusteczki bezpyłowe (MATERIAŁ ZUŻYWALNY).
 • Zespawane krótkie, kilkumetrowe odcinki kabla światłowodowego (10 szt.).

Tabela 1. Zestaw kabli światłowodowych

L.p.

Liczba modów

Typ

Rodzaj

Grupa

1

Jednomodowy

OS1

Uniwersalny zewn.-wewn.

I

2

Jednomodowy

OS1

Kanałowy

I

3

Jednomodowy

OS2

Uniwersalny zewn.-wewn.

II

4

Jednomodowy

OS2

Kanałowy

II

5

Wielomodowy

OM1

Rdzeń 62,5 µm

III

6

Wielomodowy

OM1

Rdzeń 50 µm

III

7

Wielomodowy

OM2

Rdzeń 62,5 µm

IV

8

Wielomodowy

OM2

Rdzeń 50 µm

IV

9

Wielomodowy

OM3

Rdzeń 50 µm

V

10

Wielomodowy

OM4

Rdzeń 50 µm

VI

13

Jednomodowy

Stacyjny

Rdzeń 9 µm

VII

14

Wielomodowy

Stacyjny

Rdzeń 50 µm

VII

15

Jednomodowy

FTTH

Rdzeń 9 µm

VIII

16

Jedno- lub wielomodowy

FTTD

Rdzeń 9 µm, 50 µm lub 62,5 µm

IX

Tabela 2. Zestaw złączek światłowodowych

L.p.

Typ

Rodzaj

Grupa

1

ST

PC

I

2

ST

APC

I

3

FC

PC

II

4

FC

APC

II

5

SC

PC

III

6

SC

APC

III

7

LC

PC

IV

8

LC

APC

IV

9

E2000

PC

V

10

E2000

APC

V

11

MTRJ

PC

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Rozbiegówka

Należy przygotować dwie rozbiegówki, które będą mieć po 200 metrów każda. Szczegóły dotyczące parametrów każdej z nich:

L.p.

Nazwa

Początek kabla

Zdarzenie 1

Zdarzenie 2

Zakończenie kabla

Nazwa zdarzenia

Odległość od początku

Nazwa zdarzenia

Odległość od początku

1.

Rozbiegówka 1 (jednomodowa)

Złącze SC

Spaw wysokiej jakości

50 m

Tłumik

110 m

Złącze SC

2.

Rozbiegówka 2 (wielomodowa)

Złącze SC

Spaw wysokiej jakości

80 m

Tłumik

150 m

Złącze SC

Podręczniki
Select

Podstawy techniki światłowodowej

 • Autor: Jacek K. Zientkiewicz
 • Wydawca: Fundacja VCC
150 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik przeznaczony jest dla osób zainteresowanych techniką światłowodową, a jego celem jest dostarczenie wiedzy i wyposażenie w praktyczne umiejętności z zakresu wykonawstwa, pomiarów i projektowania sieci światłowodowych.

Już od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku technika transmisji światłowodowej dominuje w sieciach dalekiego zasięgu i obecnie w skali globalnej realizuje niemal 100% ruchu telekomunikacyjnego. W ostatnich latach szczególnie szybko rozwija się wykorzystanie techniki światłowodowej w sieciach metropolitalnych i lokalnych, w których tor optyczny prowadzony jest aż do końcowych użytkowników sieci. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych kilku lat sieci światłowodowe staną się konkurencyjne cenowo wobec dotychczas wykorzystywanych technologii przewodowych oraz bezprzewodowych i będą powszechnie stosowane we wszystkich segmentach sieci telekomunikacyjnej, a zwłaszcza w rejonie „ostatniej mili”.

W podręczniku przedstawiono podstawy współczesnej techniki światłowodowej obejmujące budowę, działanie, wytwarzanie i właściwości różnych rodzajów światłowodów. Opisano sposoby przygotowywania światłowodów do ich łączenia za pomocą złączy rozłączalnych i złączy stałych. Omówiono proces termicznego spajania światłowodów, metody analizy parametrów spoin termicznych, błędy powstające w procesie termicznego łączenia włókien, podstawowe parametry torów światłowodowych i stosowane metody ich pomiarów, zaprezentowano także przykłady projektowania torów światłowodowych i pasywnych sieci optycznych.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Podstawy techniki światłowodowej.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. Średnica pola modu w porównaniu ze średnicą rdzenia jest:
a) dwukrotnie większa,
b) dwukrotnie mniejsza,
c) mniejsza o kilkanaście procent,
d) jest taka sama.

2. Stosunek średnicy rdzenia do średnicy płaszcza wynoszący 9/125:
a) odpowiada standardowemu światłowodowi wielomodowemu,
b) odpowiada standardowemu światłowodowi jednomodowemu,
c) nie występuje w praktyce,
d) jest stosowany tylko w światłowodach eksperymentalnych.

3. W pierwszym oknie transmisyjnym jednomodowych światłowodów kwarcowych:
a) występuje największa wartość tłumienności,
b) występuje najmniejsza wartość tłumienności,
c) wartość tłumienności jest nieskończenie duża,
d) wartość tłumienności jest bliska zeru.

4. Zależność od częstotliwości (długości fali) grupowych współczynników załamania ng materiałów, z których wykonano światłowód określa się mianem:
a) dyspersji modowej (międzymodowej),
b) dyspersji materiałowej,
c) dyspersji polaryzacyjnej,
d) dyspersji falowodowej.

5. Kabel rozbiegowy stosowany w trakcie pomiarów za pomocą reflektometru służy do:
a) poprawienia dynamiki reflektometru,
b) uniknięcia strefy martwej zdarzeniowej,
c) uniknięcia strefy martwej tłumieniowej,
d) zwiększenia prędkości światła w badanym torze optycznym.

6. Długość fali odcięcia w światłowodzie skokowym to:
a) największa długość fali, przy której propaguje tylko jeden mod,
b) najmniejsza długość fali, przy której propaguje tylko jeden mod,
c) największa długość fali, przy której jest możliwa propagacja wielomodowa,
d) największa długość fali, przy której jest możliwa propagacja wielomodowa.

7. Co się stanie gdy światło wychodzące ze światłowodu wielomodowego zostanie doprowadzone do światłowodu jednomodowego:
a) prawie cały sygnał zostanie wytłumiony w obszarze złącza,
b) prawie cały sygnał zostanie wprowadzony do światłowodu jednomodowego,
c) prawie cały sygnał zostanie odbity od złącza,
d) wystąpi wzmocnienie sygnału.

8. Jakim kolorem oznaczana jest powłoka zewnętrzna kabla zawierającego włókno polimerowe (POF):
a) żółtym,
b) czerwonym,
c) zielonym,
d) czarnym.

9. Które z poniższych wartości opisują stosowane trzy okna transmisyjne światłowodów:
a) 650 nm, 850 nm, 1350 nm,
b) 850 nm, 1300 nm, 1550 nm,
c) 750 nm, 850 nm, 1300 nm,
d) 850 nm, 1550 nm, 1660 nm.

10. Która z wymienionych poniżej przyczyn strat w złączu zaliczana jest do zewnętrznych:
a) przesunięcie poprzeczne osi,
b) niedopasowanie średnicy rdzenia,
c) niedopasowanie apertury numerycznej,
d) niecentryczność rdzenia względem płaszcza.

11. Które z poniższych wartości mierzy reflektometr (wskaż dwie prawidłowe odpowiedzi):
a) odległość pomiędzy zdarzeniami,
b) grubość płaszcza,
c) straty w złączach, zgięciach itp.,
d) dyspersję materiałową.

12. Za ochronę włókna szklanego przed wilgocią i obciążeniami mechanicznymi odpowiada:
a) płaszcz,
b) rdzeń,
c) pokrycie pierwotne światłowodu,
d) żadne z powyższych.

13. Cyrkulator optyczny to:
a) aktywne sprzęgacze światłowodowe umożliwiające dwukierunkową transmisję fali w pojedynczym włóknie,
b) pasywne sprzęgacze światłowodowe umożliwiające dwukierunkową transmisję fali w pojedynczym włóknie,
c) aktywne urządzenie do podziału mocy fali optycznej,
d) pasywne urządzenie do podziału mocy fali optycznej.

14. Od czego nie zależy tłumienie mocy sygnału w światłowodzie:
a) od długości światłowodu,
b) od tłumienności światłowodu,
c) od długości fali,
d) od dyspersji w światłowodzie.

15. Przygotowanie włókna do spawania polega na usunięciu wtórnej powłoki ochronnej i pierwotnej powłoki akrylowej o długościach:
a) 50 i 30 mm,
b) 30 i 50 mm,
c) 50 i 30 nm,
d) 30 i 50 nm.

16. O jakości połączeń spajanych termicznie decydują (wskaż trzy prawidłowe odpowiedzi):
a) uzyskiwane straty mocy,
b) reflektancja,
c) odporność na wilgoć,
d) wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie.

17. Zgodnie z normą ZN-96/TPSA-025 wzdłuż kanalizacji kablowej powinna być układana taśma ostrzegawcza z napisem UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY w kolorze:
a) żółtym,
b) zielonym,
c) niebieskim,
d) czerwonym.

18. Minimalny promień zgięcia światłowodu G.654 wynosi:
a) 20 mm,
b) 30 mm,
c) 40 mm,
d) 50 mm.

19. Wskaż cechy charakterystyczne dla złącz APC (wskaż dwie prawidłowe odpowiedzi):
a) czoło światłowodu polerowane jest pod kątem prostym (900),
b) czoło światłowodu polerowane jest pod kątem około 80,
c) reflektancja wynosi około 60 dB,
d) reflektancja wynosi około 40 dB.

20. Długość standardowego kabla rozbiegowego do reflektometru wynosi:
a) 20-50 m,
b) 50-100 m,
c) 200-500 m,
d) 500-2000 m.

21. Ze względu na swoją budowę światłowód G.654 doskonale nadaje się do (wskaż dwie prawidłowe odpowiedzi):
a) stosowania w małych instalacjach domowych,
b) przesyłania tylko mniejszych mocy,
c) przesyłania dużych mocy,
d) transmisji dalekosiężnej np. w kablach podmorskich.

22. W trakcie spawania światłowodów o różnych średnicach zewnętrznych płaszcza stosuje się:
a) centrowanie do płaszcza,
b) centrowanie do rdzenia,
c) centrowanie do płaszcza i do rdzenia jednocześnie,
d) takich światłowodów nie można zespawać.

23. Za pomocą wizualnego lokalizatora uszkodzeń możliwe są (wskaż dwie prawidłowe odpowiedzi):
a) pomiar wartości tłumienia,
b) lokalizacja pęknięć i przerwań torów światłowodowych,
c) badanie wytrzymałości mechanicznej,
d) wykrywanie defektów powierzchni czołowych złącz.

24. Które z poniższych stwierdzeń dotyczące topologii pierścieniowej sieci światłowodowej jest prawdziwe:
a) ze względu na dużą długość koniecznego do instalacji kabla jest bardzo kosztowna,
b) rozbudowa sieci nie wymaga przerwania jej działania,
c) awaria w jednym miejscu może spowodować awarię całej sieci,
d) stosowana jest tylko i wyłącznie w sieciach  szkieletowych.

25. Straty mocy połączeń spajanych termicznie nie powinny być większe niż:
a) 0,2 dB,
b) 0,1 dB,
c) 0,2 N,
d) 0,1 dB.

26. Jakie są najczęściej stosowane średnice włókien wielomodowych (wskaż dwie prawidłowe odpowiedzi):
a) 9 µm,
b) 50 µm,
c) 62,5 µm,
d) 125 µm.

27. Metoda PAS umożliwia centrowanie:
a) rdzeń-do-rdzenia,
b) płaszcz-do-płaszcza,
c) rdzeń-do-płaszcza,
d) płaszcz-do-rdzenia.

28. W światłowodzie wielomodowym skokowym maksymalna wartość kąta, przy którym promienie świetlne jeszcze są propagowane wynosi:
a) 6°,
b) 12°,
c) 14°,
d) 33°.

29. Usunięcie resztek pokrycia ochronnego w trakcie procesu spajania światłowodów jest elementem, którego z wymienionych jego etapów:
a) centrowania osi włókien,
b) wykonania prespoiny,
c) spajania właściwego,
d) odprężania spoiny.

30. Pigtail jest to:
a) inaczej patch-panel,
b) krótki odcinek jednowłóknowego kabla zakończony z jednej strony wtykiem,
c) krótki odcinek jednowłóknowego kabla zakończony z dwóch stron wtykiem,
d) inaczej patchcord.

Zadanie 1 – Identyfikacja kabli światłowodowych

Przekazany przez egzaminatora zestaw kabli światłowodowych należy zidentyfikować i oznaczyć za pomocą odpowiednich etykiet.

Zadanie 2 – Identyfikacja złączek światłowodowych

Przekazany przez egzaminatora zestaw złączek światłowodowych należy zidentyfikować i oznaczyć za pomocą odpowiednich etykiet.

Zadanie 3 – Spawanie kabla światłowodowego

Przebieg zadania:

 1. Przygotowanie włókna do spawania.
 2. Połączenie włókien za pomocą spawarki do światłowodów.

Zadanie 4 – Pomiary reflektometrem toru światłowodowego

Otrzymany od egzaminatora tor światłowodowy należy zbadać z użyciem reflektometru i w oparciu o wykonane pomiary określić występujące w nim rodzaje zdarzeń i ich parametry. Dodatkowo należy zbadać reflektometrem wskazane przez egzaminatora zdarzenie.

Zadanie 5 – Organizacja kabli światłowodowych

Zadaniem uczestnika egzaminu jest właściwa organizacja kabli we wskazanym przez egzaminatora urządzeniu (mufa, tacka).