Pierwsza pomoc

Teen girl practicing CPR on a mannequin, with her teacher's help.Pierwsza pomoc przedmedyczna jest zadaniem niezwykle odpowiedzialnym, gdyż od sprawnego przeprowadzenia czynności ratowniczych zależy zdrowie i życie innych osób. Wytyczne dla tej kompetencji powstały przy współudziale ekspertów ratownictwa i pierwszej pomocy.

Moduł umożliwia uczestnikowi nabycie następujących umiejętności i wiedzy :

 • w korzystaniu ze sprzętu ochronnego występujących w apteczkach ratowniczych
 • oceny zagrożeń dla siebie i poszkodowanego
 • w przeprowadzeniu wywiadu ratowniczego i oceny podstawowych czynności ratowniczych
 • w ułożeniu poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
 • prowadzenia postępowania w ramach bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo oddechowej u dorosłych, dzieci i niemowląt
 • obsłudze automatycznego defibrylatora AED
 • udzielaniu pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • w stosowaniu materiałów opatrunkowych oraz badania, unieruchamiania poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa
 • stosowania procedur postępowania w przypadku oparzeń termicznych, chemicznych, elektrycznych
 • sposobów ewakuacji z miejsc zagrożenia
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych podczas akcji ratowniczej

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 50

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 30 min - część praktyczna
Program szkolenia

I. Organizacja Ratownictwa Medycznego w Polsce

1.1. Państwowy System Ratownictwa Medycznego – podstawy prawne
1.2. Ratownictwo przedszpitalne
1.3. Cel stosowania standardów ratowniczych
1.4. Łańcuch przeżycia

II. Anatomia i fizjologia człowieka – podstawy
2.1. Wybrane elementy anatomii i fizjologii układu nerwowego, krążenia, oddechowego (terminologia i położenie poszczególnych narządów)
2.2. Funkcje układu nerwowego, krążenia i oddechowego
2.3. Ocena podstawowych funkcji życiowych
2.4. Badanie wstępne oraz wywiad ratowniczy ( SAMPLE)

III. Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy
3.1. Bezpieczeństwo własne,
– Ryzyko zakażeń (WZW, HIV, gruźlica)
– Postępowanie z przedmiotami, które były narażone na materiał zakaźny
– Postępowanie z odpadami medycznymi
3.2. Bezpieczeństwo poszkodowanego
3.3. Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia

IV. Poszkodowany nieprzytomny
4.1. Przyczyny utraty przytomności
4.2. Zagrożenia z utraty przytomności
4.3. Pozycja bezpieczna
4.4. Omdlenie

V. Wezwanie pomocy
5.1. Numery alarmowe i ich znaczenie
5.2. Meldunek dla dyspozytora medycznego

VI. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
6.1. Procedura postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia
6.2. Udrożenienie dróg oddechowych – metody
6.3. Zasady prowadzenia ucisków klatki piersiowej u dorosłego, dziecka, niemowlęcia
6.4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłego , dziecka i niemowlęcia

VII. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna ( AED)
7.1. Mechanizm zatrzymania krążenia
7.2. Defibrylacja urządzeniem AED
– Uruchomienie AED
– Prawidłowe przyłączenie elektrod
– Bezpieczeństwo użycia AED
7.3. Algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy użyciu defibrylatora AED

VIII. Stany zagrożenia życia
8.1. Objawy epilepsji, cukrzycy , udaru mózgu,zawału mięśnia sercowego, przegrzania, wychłodzenia, astmy oskrzelowej, reakcji alergicznej
8.2. Postępowanie w stanach zagrożenia zdrowotnego

IX. Wstrząs
9.1. Definicja wstrząsu
9.2. Rodzaju wstrząsu
9.3. Objawy wstrząsu
9.4. Postępowanie w przypadku wystąpienia wstrząsu

X. Zadławienia
10.1. Sytuacje w których może dojść do zadławienia niemowlęcia, dziecka oraz osoby dorosłej
10.2. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zadławienia niemowlęcia , dziecka, osoby dorosłej

XI. Urazy
11.1. Metody zaopatrzenia urazów
11.2. Badanie urazowe
11.3. Obrażenia głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha , miednicy, kończyn , pleców
11.4. Zabezpieczenie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa szyjnego
11.5. Krwotoki
– Rodzaje krwotoków
– Postępowanie ratownicze w zależności od rodzaju krwotoków

XII. Urazy chemiczne, termiczne oraz elektryczne
12.1. Objawy i zagrożenia w przypadku wystąpienia obrażeń chemicznych, termicznych oraz elektrycznych
12.2. Postępowanie ratownicze w przypadku urazów termicznych, chemicznych, elektrycznych

XIII. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
13.1. Identyfikacja zagrożeń dla ratowników i poszkodowanych
13.2. Sposoby ewakuacji poszkodowanych

XIV. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
14.1. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia

XV. Wsparcie psychiczne poszkodowanego
15.1. Pojęcie stresu pourazowego, objawy, sposoby radzenia sobie ze stresem
15.2. Umiejętność wsparcia poszkodowanego na miejscu zdarzenia

XVI. Zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy
16.1. Pojęcie zdarzenia masowego, mnogiego, pojedynczego
16.2. Zasady segregacji wstępnej w podstawowym zakresie
16.3. Karta segregacyjna
16.4. Zasady współpracy z zespołami ratownictwa
11.1. Metody zaopatrzenia urazów
11.2. Badanie urazowe
11.3. Obrażenia głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha , miednicy, kończyn , pleców
11.4. Zabezpieczenie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa szyjnego
11.5. Krwotoki
– Rodzaje krwotoków
– Postępowanie ratownicze w zależności od rodzaju krwotoków

XII. Urazy chemiczne, termiczne oraz elektryczne
12.1. Objawy i zagrożenia w przypadku wystąpienia obrażeń chemicznych, termicznych oraz elektrycznych
12.2. Postępowanie ratownicze w przypadku urazów termicznych, chemicznych, elektrycznych

XIII. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
13.1. Identyfikacja zagrożeń dla ratowników i poszkodowanych
13.2. Sposoby ewakuacji poszkodowanych

XIV. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
14.1. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia

XV. Wsparcie psychiczne poszkodowanego
15.1. Pojęcie stresu pourazowego, objawy, sposoby radzenia sobie ze stresem
15.2. Umiejętność wsparcia poszkodowanego na miejscu zdarzenia

XVI. Zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy
16.1. Pojęcie zdarzenia masowego, mnogiego, pojedynczego
16.2. Zasady segregacji wstępnej w podstawowym zakresie
16.3. Karta segregacyjna
16.4. Zasady współpracy z zespołami ratownictwa
5.1. Numery alarmowe i ich znaczenie
5.2. Meldunek dla dyspozytora medycznego

VI. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
6.1. Procedura postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia
6.2. Udrożenienie dróg oddechowych – metody
6.3. Zasady prowadzenia ucisków klatki piersiowej u dorosłego, dziecka, niemowlęcia
6.4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłego , dziecka i niemowlęcia

VII. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna ( AED)
7.1. Mechanizm zatrzymania krążenia
7.2. Defibrylacja urządzeniem AED
– Uruchomienie AED
– Prawidłowe przyłączenie elektrod
– Bezpieczeństwo użycia AED
7.3. Algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy użyciu defibrylatora AED

VIII. Stany zagrożenia życia
8.1. Objawy epilepsji, cukrzycy , udaru mózgu,zawału mięśnia sercowego, przegrzania, wychłodzenia, astmy oskrzelowej, reakcji alergicznej
8.2. Postępowanie w stanach zagrożenia zdrowotnego

IX. Wstrząs
9.1. Definicja wstrząsu
9.2. Rodzaju wstrząsu
9.3. Objawy wstrząsu
9.4. Postępowanie w przypadku wystąpienia wstrząsu

X. Zadławienia
10.1. Sytuacje w których może dojść do zadławienia niemowlęcia, dziecka oraz osoby dorosłej
10.2. Udzialanie pierwszej pomocy w przypadku zadławienia niemowlęcia , dziecka, osoby dorosłej

XI. Urazy
11.1. Metody zaopatrzenia urazów
11.2. Badanie urazowe
11.3. Obrażenia głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha , miednicy, kończyn , pleców
11.4. Zabezpieczenie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa szyjnego
11.5. Krwotoki
– Rodzaje krwotoków
– Postępowanie ratownicze w zależności od rodzaju krwotoków

XII. Urazy chemiczne, termiczne oraz elektryczne
12.1. Objawy i zagrożenia w przypadku wystąpienia obrażeń chemicznych, termicznych oraz elektrycznych
12.2. Postępowanie ratownicze w przypadku urazów termicznych, chemicznych, elektrycznych

XIII. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
13.1. Identyfikacja zagrożeń dla ratowników i poszkodowanych
13.2. Sposoby ewakuacji poszkodowanych

XIV. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
14.1. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia

XV. Wsparcie psychiczne poszkodowanego
15.1. Pojęcie stresu pourazowego, objawy, sposoby radzenia sobie ze stresem
15.2. Umiejętność wsparcia poszkodowanego na miejscu zdarzenia
XVI. Zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy
16.1. Pojęcie zdarzenia masowego, mnogiego, pojedynczego
16.2. Zasady segregacji wstępnej w podstawowym zakresie
16.3. Karta segregacyjna
16.4. Zasady współpracy z zespołami ratownictwa

Wyposażenie sali szkoleniowej

Wymagania dla sali szkoleniowej do realizacji modułu zawodowego:
– sala szkoleniowa

 • manekin osoby dorosłej
 • manekin szkoleniowy dziecka
 • manekin niemowlęcia
 • defibrylator AED
 • materiały opatrunkowe
 • deska ortopedyczna
 • zestaw do pozoracji ran
 • kołnierz ortopedyczny
 • apteczka pierwszej pomocy (norma DIN 13157)
 • maski twarzowe
 • nóż cięcia pasów
 • szyny Kramera
 • koce termiczne

-pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP

Opis stanowiska egzaminacyjnego
 1. zapewnienie sali wyposażonej w stanowiska komputerowe do przeprowadzenia części teoretycznej egzaminu zawodowego
 2. zapewnienie sali egzaminacyjnej, wyposażonej w sposób umożliwiający przeprowadzenie praktycznej części egzaminu zawodowego:
 • manekin osoby dorosłej
 • manekin szkoleniowy dziecka
 • manekin niemowlęcia
 • defibrylator AED
 • materiały opatrunkowe
 • deska ortopedyczna
 • zestaw do pozoracji ran
 • kołnierz ortopedyczny
 • apteczka pierwszej pomocy (norma DIN 13157)
 • maski twarzowe
 • nóż cięcia pasów
 • szyny Kramera
 • koce termiczne
Podręczniki
Select

Pierwsza pomoc

 • Autor: Łukasz Czarnecki
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
80
Opis

Niniejszy podręcznik skierowany jest głównie do osób bez wykształcenia medycznego, chcących nabyć bądź uzupełnić swoją wiedzę z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy i prawidłowego postępowania w przypadkach zagrożenia życia. W prosty i przystępny sposób prezentuje on liczne sytuacje i zdarzenia, które mogą narazić nas na utratę życia lub zdrowia, udzielając krok po kroku praktycznych instrukcji udzielania skutecznej pomocy. Lektura podręcznika wyposaża w wiedzę w zakresie: oceny zagrożeń zdrowia i życia własnego oraz innych poszkodowanych, przeprowadzania wywiadu ratowniczego i oceny podstawowych czynności ratowniczych, właściwego ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, prowadzenia postępowania w ramach bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych, dzieci i niemowląt, obsługi automatycznego defibrylatora AED, udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia, stosowania materiałów opatrunkowych oraz badania i unieruchamiania poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa, stosowania procedur postępowania w przypadku oparzeń termicznych, chemicznych i elektrycznych, a także sposobów ewakuacji z miejsc zagrożenia.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Pierwsza pomoc.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. Opatrunek Ashermana :
a) opatrunek, który zakładamy na każdą ranę klatki piersiowej.
b) zakładamy go, gdy wykluczamy ryzyko powstania odmy wentylowej.
c) zakładamy tylko na ranę ssącą klatki piersiowej.
d) prawidłowymi odpowiedziami są a i c.

2. Defibrylator AED to urządzenie, które :
a) jest niezastąpione w przypadku niektórych , śmiertelnie groźnych zaburzeń rytmu mięśnia sercowego.
b) posiada łyżki do defibrylacji.
c) jest bezpieczne dla poszkodowanego ale może stanowić zagrożenie dla ratownika.
d) prawidłowymi odpowiedziami są a i c.

3. Prawidłowa ilość oddechów na minutę u dorosłej osoby to :
a) 2-5.
b) 12-16.
c) 30-35.
d) 36 -46.

4. Pozycja przeciwstrząsowa polega na ułożeniu poszkodowanego:
a) w pozycji bezpiecznej.
b) na wznak z uniesioną głową.
c) w pozycji półsiedzącej.
d) na wznak z uniesionymi kończynami dolnymi.

5. Jednym z objawów zatrucia tlenkiem węgla jest :
a) wysoka (powyżej 40st C) temperatura ciała
b) ból w klatce piersiowej.
c) drgawki.
d) zawroty głowy.

6. Brak czucia bólu stwierdzisz przy oparzeniu :
a) I°
b) II°
c) III°
d) wszystkich wymienionych.

7. Stosunek uciśnięć klatki piersiowej do oddechów ratunkowych u osoby dorosłej wynosi :
a) 2 : 30
b) 15 : 2
c) 2 : 15
d) 30 :2

8. Na biwaku doszło do ukąszenia przez żmiję , jakie będzie Twoje postępowanie przy poszkodowanym :
a) naciąć ranę nożem i wyssać jad.
b) założyć opatrunek i unieruchomić kończynę , jak najszybciej wezwać pomoc medyczną.
c) nie ruszać poszkodowanego do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

9. Krwotok z uszkodzonego naczynia kończyny dolnej tamujemy przez :
a) założenie opatrunku uciskowego na krwawiącą ranę.
b) założenie opaski uciskowej powyżej rany.
c) podniesienie kończyny ku górze.
d) prawidłowymi odpowiedziami są : a i c

10. Folią „życia” należy przykryć poszkodowanego w przypadku wychłodzenia :
a) złotą stroną za zewnątrz.
b) srebną stroną za zewnątrz.
c) kolor nie ma znaczenia.
d) żadna odpowiedź jest nieprawidłowa.

11. Oddechów metodą usta – usta nie należy wykonywać :
a) gdy poszkodowany ma nieświeży oddech.
b) gdy poszkodowany jest pijany .
c) gdy poszkodowany wypił środki ochrony roślin.
d) gdy poszkodowany choruje na cukrzycę.

12. Zaopatrzenie złamania zamkniętego przedramienia (kości promieniowej) będzie polegało na unieruchomieniu :
a) nadgarstka i łokcia .
b) ramienia i łokcia.
c) nadgarstka
d) kości przedramienia i kości ramiennej.

13. U poszkodowanego nieprzytomnego, u którego doszło do wychłodzenia organizmu, ocenę oddechu prowadzimy przez :
a) 10 sekund.
b) 20 sekund.
c) 30 sekund.
d) 1 minutę.

14. W wyniku zderzenia czołowego 2 samochodów poszkodowany wypadł przez przednią szybę w samochodzie. Zaznacz, który objaw lub grupa objawów jest najbardziej niepokojąca zagrażająca życiu i zdrowiu .
a) złamanie otwarte przedramienia bez krwotoku.
b) rana szarpana prawej stopy.
c) blada, chłodna i spocona skóra.
d) złamana kość piszczelowa bez przemieszczenia.

15. Kołnierz ortopedyczny stosujemy w celu :
a) unieruchomienia głowy.
b) stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa.
c) usztywnienia odcinka kręgosłupa szyjnego i piersiowego.
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

16. Podczas ewakuacji poszkodowanego za pomocą noszy należy spełnić określone warunki. Które z poniższych stwierdzeń jest błędne.
a) poszkodowanego należy zapiąć wszystkimi 4 pasami.
b) ręcę poszkodowanego powinny być przymocowane pasami.
c) w miarę możliwości przenosić poszkodowanego nogami w kierunku marszu.
d) głowę, w czasie przenoszenia, wystarczy unieruchomić jedynie kołnierzem ortopedycznym.

17. Pierwszą czynnością , którą wykonasz podchodząc do osoby leżącej na ziemi będzie:
a) sprawdzenie przytomności poszkodowanego.
b) sprawdzenie tętna poszkodowanego.
c) sprawdzenie oddechu poszkodowanego.
d) zapewnienie bezpieczeństwa.

18. Resuscytację krążeniowo-oddechową wykonujesz do momentu :
a) twojego zmęczenia.
b) przyjazdu służb ratunkowych.
c) powrotu podstawowych funkcji życiowych.
d) prawidłowymi odpowiedziami są a,b i c.

19. U niemowlęcia, które jest nieprzytomne, nie oddycha resuscytację rozpoczynasz od :
a) 5 uciśnieć klatki piersiowej.
b) 30 uciśnięć klatki piersiowej.
c) 2 oddechów ratunkowych.
d) 5 oddechów ratunkowych.

20. W celu ucisków klatki piersiowej u osoby dorosłej ręce układamy :
a) na środku klatki piersiowej.
b) 1 palec powyżej wyrostka mieczykowatego.
c) na dolnym 1/3 końcu mostka poszkodowanego.
d) na wyrostku mieczykowatym

21. W jaki sposób zabezpieczysz amputowany palec:
a) wrzucisz do lodu.
b) umieścisz w plastikowej torebce a następnie torebkę umieścisz w pojemniku z zimną wodą i kostkami lodu.
c) owiniesz w jałową gazę i całość umieścisz w pojemniku z lodem.
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

22. Pierwszą czynnością ratowniczą po stwierdzeniu utraty przytomności u poszkodowanego będzie:
a) Rozpoczęcie ucisków klatki piersiowej.
b) wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.
c) ułożenie w pozycji czterokończynowej.
d) sprawdzenie bezpieczeństwa

23. Szef Twojej firmy ma silny ból w klatce piersiowej, który trwa już 10 minut. Pojawiły się poty i duszność. Jak powinieneś postąpić :
a) podać 1 tab. nitrogliceryny pod język.
b) zadzwonić po zespół ratownictwa medycznego.
c) ułożyć poszkodowanego w pozycji półsiedzącej i zadzwonić po zespół ratownictwa medycznego.
d) nic nie robić i czekać jak poszkodowany straci przytomność następnie ułożyć w pozycji bezpiecznej.

24. U którego poszkodowanego nie zaleca się używać AED :
a) u poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa.
b) u poszkodowanego poniżej 1 roku życia.
c) u kobiet w ciąży.
d) żadne z powyższych.

25. Po założeniu kołnierza ortopedycznego u poszkodowanego urazowego należy :
a) nadal utrzymywać ręczną stablizację głowy.
b) poszkodowanego możemy położyć w pozycji bezpiecznej.
c) szukać ewentualnych ran na szyi.
d) Prawidłowymi odpowiedziami są a i c

26. Podczas wykonywania defibrylacji AED:
a) zarówno ratownik jak i świadkowie zdarzenia nie mogą dotykać poszkodowanego.
b) ratownik może dotykać poszkodowanego.
c) ratownik musi wcisnąć przycisk analiza rytmu serca.
d) prawidłowe są odpowiedzi a i c.

27. Wsparcie psychiczne poszkodowanego powinno być wdrożone :
a) po przybyciu do szpitala.
b) w obecności rodziny.
c) po zakończonym leczeniu.
d) jak najwcześniej.

28. Który narząd ludzkiego ciała jest najbardziej wrażliwy na brak tlenu :
a) serce
b) nerki
c) mózg
d) wątroba

29. Nakaz prawny udzielania pierwszej pomocy dotyczy :
a) tylko lekarzy i pielęgniarek.
b) wszystkich.
c) nie ma takiego obowiązku.
d) tylko ratowników medycznych.

30. Poszkodowanego w wypadku drogowym ewakuuje się z wnętrza pojazdu, gdy :
a) konieczne jest rozpoczęcie resuscytacji.
b) poszkodowany jest nieprzytomny, oddychający ale występuje zagrożenie zewnętrzne.
c) nigdy poszkodowanego nie należy wyciągać z samochodu.
d) prawidłowe odpowiedzi są a i b