Obsługa kas fiskalnych

Salesperson at cash registerCelem modułu jest możliwie najlepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz przyspieszenie adaptacji w zawodzie.

Zakres kursu obejmuje zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia w zakresie obsługi kas fiskalnych, celem nabycia umiejętności w posługiwaniu jednostanowiskowym zestawem (kasa fiskalną, czytnik kodów, waga) oraz programem magazynowo-fakturującym WF-Mag dla Windows.

Ukończenie podstawowego kursu obsługi kas fiskalnych to przyswojenie wiedzy zarówno z zakresu obowiązujących przepisów fiskalnych, praktycznej umiejętności prowadzenia sprzedaży w oparciu o kasę fiskalną, jak i prawidłowego stosowania obowiązków użytkownika kasy fiskalnej.

Kurs otwiera możliwości pracy w zawodach kasjer, sprzedawca, barman, kelner, pracownik biurowy (sprzedaż i obsługa klienta). Umożliwia także prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu (jako przedsiębiorca).

Kurs „Obsługa Kas Fiskalnych” wyposaża w umiejętności wykonywania zawodu i przygotowuje do pracy na samodzielnym stanowisku. W ramach kursu szkolony nabywa praktycznej znajomości obsługi kilku typów kas fiskalnych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada wiedzę i umiejętnosci pozwalające samodzielnie prowadzić sprzedaż w oparciu o kasę fiskalną. Posiada również podstawową umiejętność obsługi programu WF Mag.

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu obsługi kasy fiskalnej jest przygotowany w zakresie:

 • posługuje się podstawowymi pojęciami fiskalnymi,
 • zna i prawidłowo stosuje obowiązki użytkownika kasy fiskalnej,
 • użytkuje kasę fiskalną w zakresie sprzedaż, korekta paragonu (storno) i raportowanie,
 • obsługuje podstawowe komunikaty błędu kasy oraz wymianę papieru,
 • obsługuje programu WF-Mag w zakresie sprzedaży, fakturowania i prowadzenia gospodarki magazynowej firmy.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 40

Czas trwania egzaminu

 • 30 min – część teoretyczna
 • 35 min - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Wprowadzenie do terminologii fiskalnej, omówienie podstawowych ustaw i rozporządzeń Ministra Finansów, rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych, programowanie kas fiskalnych, stawki PTU (VAT).
 2. Omówienie przepisów dotyczących polityki fiskalnej takich, jak: ulga i odzyskanie wydatków na zakup kasy, kary za brak ewidencji przy zastosowaniu kas, awaria kasy to przerwa w sprzedaży, kradzież kasy to podwójna strata, kontrola kas rejestrujących.
 3. Podstawowe przepisy o kasach, kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, warunki stosowania kas przez podatników, obowiązkowe informacje zawarte na paragonie, budowa, rodzaje kas, systemy kasowe, kryteria i sposób prowadzenia kontroli przez US, obowiązki kasjera.
 4. Opis techniczny kasy. Poznanie parametrów technicznych, podstawowej budowy
 5. i funkcjonalności różnych urządzeń fiskalnych w tym opis klawiatury oraz innych urządzeń do nich podłączanych (czytnik kodów kreskowych, waga, szuflada). Zapoznanie się z tematyką wymiany papieru i komunikatami kasy.
 6. Funkcje kasy. Przedstawienie obsługi kasy, włączenie i wyłączenie kasjera. Dostęp oraz poruszanie się po MENU kasy. W szczególności omówione jest MENU KASJERA
 7. Raporty. Omówienie zawartości raportów fiskalnych: dobowego i miesięcznego. Nauka zasad ich wytwarzania.
 8. Sprzedaż. Omówienie i pokazanie sprzedaży w różnych trybach oraz konfiguracjach, anulowanie paragonu, wypłata z kasy oraz zamknięcie zmiany. Dodatkowo pokazanie sprzedaży wiązana, omówienie tematyki opakowań zwrotnych oraz rabatów i narzutów.
 9. Poznanie podstawowej funkcjonalności programu WF-Mag w środowisku Windows, wystawienie paragonu fiskalnego, wystawianie faktury VAT; dokonanie sprzedaży w oparciu o program WF-Mag, tworzenie i drukowanie dokumentów wewnętrznych firmy (FV, WZ, KP), prowadzenie magazynu, tworzenie baz danych towarów i kontrahentów.
 10. Ćwiczenia
 11. Poznanie budowy kasy i funkcjonalności różnych urządzeń fiskalnych oraz innych urządzeń do nich podłączanych (czytnik kodów kreskowych, waga, szuflada). Wymiana papieru i reagowanie na komunikaty kasy.
 12. Funkcje kasy. Obsługi kasy, włączenie i wyłączenie kasjera. Dostęp oraz poruszanie się po MENU kasy, w szczególności MENU KASJERA.
 13. Poznanie podstawowej funkcjonalności programu WF-Mag w środowisku Windows, Wykorzystanie podstawowych pasków narzędzi, wystawienie paragonu fiskalnego, wystawianie faktury VAT; dokonanie sprzedaży w oparciu o program WF-Mag, tworzenie i drukowanie dokumentów wewnętrznych firmy (FV, WZ, KP, KW), prowadzenie magazynu, tworzenie baz danych towarów i kontrahentów.
Wyposażenie sali szkoleniowej
 1. Pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP.
 2. Sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do przeprowadzenia zadań praktycznych:
 • Rolki kasowe / papier termiczny
 • Kasy Elzab Alfa wraz z zasilaczami
 • Rzutnik
 • Kalkulator
 • Czytnik kodów kreskowych
 • Waga elektroniczna
 • Stanowisko komputerowe dla trenera
 • Rzutnik
 • Flipchart
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 1. Pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP.
 2. Stanowiska komputerowe dla uczestników z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką.
 3. Sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do przeprowadzenia zadań praktycznych:
 • Rolki kasowe / papier termiczny
 • Kasy Elzab Alfa wraz z zasilaczami
 • Rzutnik
 • Kalkulator
 • Czytnik kodów kreskowych
 • Waga elektroniczna
 • Stanowisko komputerowe dla trenera
 • Rzutnik
 • Flipchart
Podręczniki
Select

Obsługa kas fiskalnych

 • Autor: Daniel Nowak, Wojciech Woytynowski
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Książka przeznaczona jest dla osób nieznających tematyki kas fiskalnych, chcących rozpocząć pracę na tym urządzeniu lub prowadzących szkolenia z tej branży. Jest to również obowiązkowa lektura dla każdego, kto zamierza prowadzić działalność gospodarczą wraz z kasą fiskalną.

Niniejsza pozycja powstała w oparciu o kasę fiskalną Elzab Alfa. W podręczniku zawarte zostały najważniejsze przepisy dotyczące obsługi i zasady prawidłowego zastosowania tego typu urządzeń, opis techniczny wraz z najważniejszymi oznaczeniami, instrukcje – krok po kroku – sporządzania raportów i potwierdzenia transakcji, a także kwestie współpracy kasy z systemami sprzedaży.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Obsługa kas fiskalnych.