Obsługa kas fiskalnych


Salesperson at cash register
Celem modułu jest możliwie najlepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz przyspieszenie adaptacji w zawodzie.

Zakres kursu obejmuje zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia w zakresie obsługi kas fiskalnych, celem nabycia umiejętności w posługiwaniu jednostanowiskowym zestawem (kasa fiskalną, czytnik kodów, waga) oraz programem magazynowo-fakturującym WF-Mag dla Windows.

Ukończenie podstawowego kursu obsługi kas fiskalnych to przyswojenie wiedzy zarówno z zakresu obowiązujących przepisów fiskalnych, praktycznej umiejętności prowadzenia sprzedaży w oparciu o kasę fiskalną, jak i prawidłowego stosowania obowiązków użytkownika kasy fiskalnej.

Kurs otwiera możliwości pracy w zawodach kasjer, sprzedawca, barman, kelner, pracownik biurowy (sprzedaż i obsługa klienta). Umożliwia także prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu (jako przedsiębiorca).

Kurs „Obsługa Kas Fiskalnych” wyposaża w umiejętności wykonywania zawodu i przygotowuje do pracy na samodzielnym stanowisku. W ramach kursu szkolony nabywa praktycznej znajomości obsługi kilku typów kas fiskalnych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada wiedzę i umiejętnosci pozwalające samodzielnie prowadzić sprzedaż w oparciu o kasę fiskalną. Posiada również podstawową umiejętność obsługi programu WF Mag.

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu obsługi kasy fiskalnej jest przygotowany w zakresie:

 • posługuje się podstawowymi pojęciami fiskalnymi,
 • zna i prawidłowo stosuje obowiązki użytkownika kasy fiskalnej,
 • użytkuje kasę fiskalną w zakresie sprzedaż, korekta paragonu (storno) i raportowanie,
 • obsługuje podstawowe komunikaty błędu kasy oraz wymianę papieru,
 • obsługuje programu WF-Mag w zakresie sprzedaży, fakturowania i prowadzenia gospodarki magazynowej firmy.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 40

Czas trwania egzaminu

 • 30 min. – część teoretyczna
 • 35 min. - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Wprowadzenie do terminologii fiskalnej, omówienie podstawowych ustaw i rozporządzeń Ministra Finansów, rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych, programowanie kas fiskalnych, stawki PTU (VAT).
 2. Omówienie przepisów dotyczących polityki fiskalnej takich, jak: ulga i odzyskanie wydatków na zakup kasy, kary za brak ewidencji przy zastosowaniu kas, awaria kasy to przerwa w sprzedaży, kradzież kasy to podwójna strata, kontrola kas rejestrujących.
 3. Podstawowe przepisy o kasach, kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, warunki stosowania kas przez podatników, obowiązkowe informacje zawarte na paragonie, budowa, rodzaje kas, systemy kasowe, kryteria i sposób prowadzenia kontroli przez US, obowiązki kasjera.
 4. Opis techniczny kasy. Poznanie parametrów technicznych, podstawowej budowy
 5. i funkcjonalności różnych urządzeń fiskalnych w tym opis klawiatury oraz innych urządzeń do nich podłączanych (czytnik kodów kreskowych, waga, szuflada). Zapoznanie się z tematyką wymiany papieru i komunikatami kasy.
 6. Funkcje kasy. Przedstawienie obsługi kasy, włączenie i wyłączenie kasjera. Dostęp oraz poruszanie się po MENU kasy. W szczególności omówione jest MENU KASJERA
 7. Raporty. Omówienie zawartości raportów fiskalnych: dobowego i miesięcznego. Nauka zasad ich wytwarzania.
 8. Sprzedaż. Omówienie i pokazanie sprzedaży w różnych trybach oraz konfiguracjach, anulowanie paragonu, wypłata z kasy oraz zamknięcie zmiany. Dodatkowo pokazanie sprzedaży wiązana, omówienie tematyki opakowań zwrotnych oraz rabatów i narzutów.
 9. Poznanie podstawowej funkcjonalności programu WF-Mag w środowisku Windows, wystawienie paragonu fiskalnego, wystawianie faktury VAT; dokonanie sprzedaży w oparciu o program WF-Mag, tworzenie i drukowanie dokumentów wewnętrznych firmy (FV, WZ, KP), prowadzenie magazynu, tworzenie baz danych towarów i kontrahentów.
 10. Ćwiczenia
 11. Poznanie budowy kasy i funkcjonalności różnych urządzeń fiskalnych oraz innych urządzeń do nich podłączanych (czytnik kodów kreskowych, waga, szuflada). Wymiana papieru i reagowanie na komunikaty kasy.
 12. Funkcje kasy. Obsługi kasy, włączenie i wyłączenie kasjera. Dostęp oraz poruszanie się po MENU kasy, w szczególności MENU KASJERA.
 13. Poznanie podstawowej funkcjonalności programu WF-Mag w środowisku Windows, Wykorzystanie podstawowych pasków narzędzi, wystawienie paragonu fiskalnego, wystawianie faktury VAT; dokonanie sprzedaży w oparciu o program WF-Mag, tworzenie i drukowanie dokumentów wewnętrznych firmy (FV, WZ, KP, KW), prowadzenie magazynu, tworzenie baz danych towarów i kontrahentów.
Wyposażenie sali szkoleniowej
 1. Pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP.
 2. Sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do przeprowadzenia zadań praktycznych:
 • Kasa fiskalna MALA PLUS E z zasilaczem
 • Czytnik kodów kreskowych QuickScan Lite QW2100 z zasilaczem
 • Uchwyt do czytnika o numerze seryjnym 2781089XX
 • Komplet kabli (CAB-327, RS232, DB9, RCPT, E/P, STRT, 2M?
 • Tester banknotów DORS-135
 • Rolki do kas
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 1. Pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP.
 2. Stanowiska komputerowe dla uczestników z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką.
 3. Sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do przeprowadzenia zadań praktycznych:
 • Kasa fiskalna MALA PLUS E z zasilaczem
 • Czytnik kodów kreskowych QuickScan Lite QW2100 z zasilaczem
 • Uchwyt do czytnika o numerze seryjnym 2781089XX
 • Komplet kabli (CAB-327, RS232, DB9, RCPT, E/P, STRT, 2M?
 • Tester banknotów DORS-135
 • Rolki do kas
Podręczniki
Select

Obsługa kas fiskalnych

 • Autor: Daniel Nowak, Wojciech Woytynowski
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
80
Opis

Książka przeznaczona jest dla osób nieznających tematyki kas fiskalnych, chcących rozpocząć pracę na tym urządzeniu lub prowadzących szkolenia z tej branży. Jest to również obowiązkowa lektura dla każdego, kto zamierza prowadzić działalność gospodarczą wraz z kasą fiskalną.

Niniejsza pozycja powstała w oparciu o kasę fiskalną Elzab Alfa. W podręczniku zawarte zostały najważniejsze przepisy dotyczące obsługi i zasady prawidłowego zastosowania tego typu urządzeń, opis techniczny wraz z najważniejszymi oznaczeniami, instrukcje – krok po kroku – sporządzania raportów i potwierdzenia transakcji, a także kwestie współpracy kasy z systemami sprzedaży.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Obsługa kas fiskalnych.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. Przez jaki okres podatnik musi przechowywać dokumenty kasowe:

 1. 5 lat
 2. 5 miesięcy
 3. 3 lata
 4. 24 miesiące

2. Co jaki czas powinien odbywać się przegląd w kasie fiskalnej:

 1. 6 miesięcy
 2. 12 miesięcy
 3. 24 miesiące
 4. 5 lat

3. Kasjer po dokonaniu sprzedaży ma obowiązek:

 1. Podziękować
 2. Wydać wydrukowany paragon
 3. Zrobić raport dobowy
 4. Wymienić papier w kasie fiskalnej

4. Po zakończeniu sprzedaży za dany dzień kasjer ma obowiązek:

 1. Wykonać raport dobowy
 2. Wyłączyć kasę
 3. Wykonać raport miesięczny
 4. Wymienić papier w kasie fiskalnej

5. Numer ewidencyjny wydawany z Urzędu Skarbowego ma znajdować się:

 1. Na kasie fiskalnej
 2. W książce serwisowej
 3. W dokumentach firmowych
 4. Na kasie fiskalnej oraz w książce serwisowej

6. Obowiązkiem kasjera na kasie fiskalnej jest:

 1. Wydrukować i wydać paragon fiskalny nabywcy
 2. Wykonać przegląd serwisowy
 3. Wydrukować raport stanu sprzedaży po każdej transakcji
 4. Znać wszystkie stawki VAT obowiązujące w Polsce

7. W raporcie dobowym fiskalnym sumują się:

 1. Wpłaty i wypłaty
 2. Obrót zarejestrowany przez kasę fiskalną
 3. Wypłaty i wypłaty oraz obrót zarejestrowany przez kasę fiskalną
 4. Raport poszczególnych grup towarowych

8. Do czego służy klawisz :

 1. Włączenia kasy
 2. Wyłączenia kasy
 3. Wymiany papiery
 4. Wysuwu papieru

9. Polskie litery włączamy poprzez klawisz:

a.

b.  

c. 

d.

10. Małe litery uzyskujemy dzięki klawiszowi:

a.

b.

c.

d.

11. Klawisz  służy do :

 1. Podsumowania paragonu
 2. Podsumowania i zatwierdzenia paragonu
 3. Sprawdzenia stanu gotówki w kasie
 4. Wydrukowanie wszystkich dostępnych raportów

12. Który z poniższych klawiszy służy do przyjmowania opakowań zwrotnych:

a.

b.

c.

d.

13. Które z poniższych klawiszy służą do zmiany kasjera:

a.

b.

c.

d.

14. Ile razy dziennie powinien być wykonywany raport dobowy:

 1. Raz
 2. Dwa
 3. Po każdej sprzedaży
 4. Po zmianie kasjera

15. Paragon fiskalny to:

 1. Dokument niefiskalny spełniający funkcję informacyjną
 2. Dokument fiskalny spełniający funkcję informacyjną
 3. Dokument niefiskalny spełniający funkcję informacyjną i kontrolną
 4. Dokument fiskalny spełniający funkcję informacyjną i kontrolną

16. Obowiązującą stawką podstawową w Polsce jest:

 1. 23 %
 2. 8 %
 3. 0 %
 4. 5 %

17. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek korzystania z kas rejestrujących:

 1. Tak
 2. Nie
 3. Czasem

18. Dopiero po wystawieniu pierwszej faktury Podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, by otrzymać dla niej numer ewidencyjny, powinien ją zgłosić:

 1. w Urzędzie Gminy
 2. w Urzędzie Skarbowym
 3. w serwisie
 4. u producenta

19. Kasjer wykonujący wydruk paragonu fiskalnego z każdej sprzedaży, powinien wydawać nabywcy:

 1. kopię
 2. oryginał
 3. kopię, na żądanie klienta
 4. oryginał, na żądanie klienta

20. Sprzedażą detaliczną nazywamy, sprzedaż po przez:

 1. paragon
 2. fakturę
 3. WZ – wydanie zewnętrzne
 4. paragon i fakturę

21. Logo fiskalne, to stylizowane litery:

 1. ECR
 2. FIS
 3. PL
 4. PLU

22. W przypadku awarii kasy:

 1. prowadzimy sprzedaż „na zeszyt” do czasu naprawy
 2. prowadzimy sprzedaż bez kasy i ewidencji sprzedaży do czasu naprawy
 3. uruchamiamy kasę rezerwową lub zamykamy sklep
 4. prowadzimy sprzedaż „na zeszyt” po powiadomieniu Urzędu Skarbowego

23. Czy na towary ze stawką VAT 0% można udzielać rabatu:

 1. Tak
 2. Nie
 3. Tak, po uzyskaniu pisemnej zgody Urzędu Skarbowego
 4. Tak, za zgodą Urzędu Skarbowego i producenta towaru

24. Numer unikatowy kasy drukowany na paragonie:

 1. nadaje Urząd Skarbowy
 2. nadaje serwisant przy fiskalizacji
 3. nadaje producent w czasie produkcji kasy
 4. nadaje właściciel kasy lub sprzedawca kasy

25. Czy można prowadzić sprzedaż detaliczną na kasie w trybie niefiskalnym (szkoleniowym):

 1. Tak
 2. Nie
 3. Tak, jeśli roczny obrót nie przekracza 100 000 zł
 4. Tylko przy sprzedaży osobą fizycznym

26. Kasjer przyjmując zwrot towaru:

 1. Odbiera towar i wypłaca pieniądze, po aktualnej cenie towaru
 2. Odbiera towar i wypłaca pieniądze, po cenie towaru w dniu sprzedaży
 3. Odbiera towar i oryginał paragonu oraz wypłaca pieniądze, wg ceny towaru w dniu sprzedaży
 4. Odbiera towar i oryginał paragonu oraz wypłaca pieniądze, wg aktualnej ceny towaru

27. Jeżeli firma, np. stacja paliw, prowadzi sprzedaż całodobowo we wszystkie dni tygodnia (soboty i niedziele) oraz w święta, to:

 1. pamięć fiskalna może zapełnić się już po ok. 3 latach
 2. pamięć fiskalna zapełni się nie wcześniej niż po 5 latach
 3. można nie wykonywać raportów dobowych w święta
 4. można nie wykonywać raportów dobowych w święta, za pisemną zgodą Urzędu Skarbowego

28. Awarii uległ czytnik kodów kreskowych. Czy można prowadzić sprzedaż z ręcznym wprowadzaniem kodów:

 1. Tak
 2. Nie
 3. Tylko dla towarów krajowych (kody zaczynające się od cyfr 590 – Polska)
 4. Tak, po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego

29. Trzykrotne anulowanie paragonu:

 1. Zablokuje kasę
 2. Zamknie TRYB SPRZEDAŻY
 3. Wyłączy kasjera
 4. Nic nie spowoduje

30. Czy kasa fiskalna umożliwia sprzedaż wiązaną np. „laptop z systemem Windows” czy „Telewizor z anteną”:

 1. Tak
 2. Nie
 3. Tak, po wymianie modułu fiskalnego
 4. Tak, ale tylko we współpracy z programem WF-Mag

Zadanie 1
Zdefiniuj grupę towarową pod nazwą USŁUGI. Zaprogramuj 3 towary ze stawką 8 % w grupie usługi. Dwa towary mają mieć zmienną cenę, a trzeci cenę ustaloną na 100 zł.

Zadanie 2
Wykonaj sprzedaż tych towarów.

Zadanie 3
Wykonaj raport „sprzedaży wg grup”.