Negocjacje z elementami NLP

Business associates shaking hands in officeNegocjacje są nieodłącznym, kluczowym elementem pracy w wielu zawodach. Przedstawiciel handlowy, manager, sprzedawca posiadający rozwinięte umiejętności negocjacyjne, będą działali znacznie skuteczniej. Osoby, które na co dzień zajmują się przekonywaniem innych do swoich racji czy idei powinny posiadać rozległą i ugruntowaną wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną, z zakresu negocjacji. Wzbogacenie tej wiedzy o elementy programowania neurolingwistycznego (NLP) sprawi, że proces przekonywania stanie się jeszcze skuteczniejszy, gwarantując zadowolenie obu stron uczestniczących w negocjacjach i sukces zawodowy pracownika.

Prezentowana certyfikacja przeznaczona jest dla osób, które chcą rozbudować swój warsztat negocjacyjny, poprawić efektywność prowadzonych negocjacji oraz poznać nowe techniki i gry negocjacyjne.

W trakcie szkolenia uczestnicy przećwiczą w formie warsztatowej umiejętności niezbędne dla maksymalizowania korzyści w sytuacji negocjacyjnej: prawidłowego konstruowania celu, określania BATNY (ang. Best alternative to a negotiatedagrement) oraz umiejętności zmiany perspektywy negocjacyjnej. Zadbamy też o twój negocjacyjny arsenał: w części poświęconej przekonywaniu i językowi perswazji zajmiemy się wykorzystaniem w negocjacjach wiedzy oraz technik z zakresu neurolingwistycznego programowania.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 30

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 30 min - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Wprowadzenie do tematu negocjacji. Omówienie podstawowych pojęć z negocjacji. Omówienie strategii i taktyk negocjacji.
 2. Podstawy negocjacji – BATNA, ZOPA, Cena brzegowa – minimalny próg, po przekroczeniu którego wynik negocjacji nie jest dla nas satysfakcjonujący, Budowanie wartości – handlowanie ustępstwami.
 3. Umiejętne określanie celów negocjacyjnych – na czym mi szczególnie zależy, co chcę osiągnąć, na jakie ustępstwa mogę się zgodzić.
 4. Z czym chcę wyjść z negocjacji – jaki efekt chcę osiągnąć w trakcie rozmów, jakie mam cele, na jakie ustępstwa mogę się zgodzić.
 5. Poznanie stylów negocjacji. Negocjacje pozycyjne, negocjacje problemowe, negocjacje wielostronne.
 6. Dostosowanie stylu prowadzenia negocjacji do stylu interpersonalnego Partnera – odzwierciedlenie.
 7. Poznanie procesu komunikacji. Kto odpowiada za komunikat, bariery komunikacyjne.
 8. Efektywna komunikacja werbalna – słowa, ton głosu.
 9. Komunikacja niewerbalna – mowa ciała, postawy które pozytywnie działają na Klienta/Rozmówcę.
 10. Rodzaje pytań. Pytania otwarte, zamknięte, wprost, sugerujące, alternatywne.
 11. Określenie BATNA w negocjacjach. Omówienie zagadnienia alternatywy w negocjacjach.
 12. Wybór strategii negocjacji. Strategia negocjacji problemowych, pozycyjnych, wielostronnych, rzeczowych.
 13. Wybór strategii negocjacji. Strategia negocjacji problemowych, pozycyjnych, wielostronnych, rzeczowych.
 14. Rozpoznanie strategii wybranej przez klienta.
 15. Profesjonalne przygotowanie się do negocjacji. Otwarcie negocjacji, wprowadzenie, rozpoznanie, przetarg, zakończenie rozmów i zamknięcie negocjacji.
 16. Podstawy NLP. Omówienie podstawowych pojęć z NLP.
 17. NLP w procesie negocjacji. Zastosowanie NLP w rozmowach negocjacyjnych, jak wykorzystać poszczególne narzędzia NLP.
 18. NLP w procesie negocjacji. Zastosowanie NLP w rozmowach negocjacyjnych, jak wykorzystać poszczególne narzędzia NLP.
 19. Diagnoza stylów interpersonalnych.
 20. Efektywność komunikacji werbalnej – umiejętność przekazu – jak mówić aby nas rozumiano.
 21. Umiejętność zadawania pytań.
 22. Strategie w prowadzeniu negocjacji i jak rozpoznać strategię wybraną przez Klienta/Partnera.
Wyposażenie sali szkoleniowej

Sala szkoleniowa powinna być przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

Sprzęt i materiały umożliwiające przeprowadzenie szkolenia:

 • rzutnik
 • flipchart
 • pisaki
 • czyste kartki
 • krzesła
 • stoliki
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniające wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla uczestników z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową.
Wymagania dla Trenera

Wymagania stawiane trenerom VCC:

 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • jest praktykiem negocjacji
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.