Multimedia w reklamie

Multimedia w reklamie_bW dobie rozwoju i ciągłego procesu eskalacji popytu na umiejętności oraz w wyniku potrzeb codziennych i tych wynikających z trendów rynkowych, posiadanie kwalifikacji z zakresu tworzenia grafiki wektorowej oraz rastrowej i jej profesjonalne zastosowanie staje się coraz powszechniejsze.

Tworzenie materiału do publikacji, komponowanie znaków identyfikacji wizualnej oraz materiałów reklamowych jest częstą praktyką wykorzystywaną w firmach dbających o wizerunek i reklamę. Dodatkowo modyfikacja i retusz zdjęć, uwypuklanie danych elementów składowych oraz stosowanie filtrów graficznych jest już obecnie niemal powszechną praktyką wdrożoną przez rzeszę poszczególnych osób.

Różnorodne techniki multimedialne (grafika, dźwięk, film, animacja), zarówno w pracy, jak i w zastosowaniach domowych (hobby) w zakresie obróbki grafiki, dźwięku, montażu, tworzenia animacji, korekcji oraz separacji materiałów multimedialnych, są aktualnie często spotykanym elementem życia, bez którego czasem po prostu trudno funkcjonować.

Posiadanie umiejętności w zakresie grafiki komputerowej oraz multimediów to atut, który pozwoli danej osobie opanować zakres tematyczny:

 • Teoria grafiki komputerowej
 • Przeznaczenie i techniki pracy z grafiką rastrową
 • Przeznaczenie i techniki pracy z grafiką wektorową
 • Stosowanie narzędzi programów do obróbki grafiki rastrowej
 • Stosowanie narzędzi programów do obróbki grafiki wektorowej
 • Multimedialne aspekty życia codziennego
 • Stosowanie elementów multimedialnych i ich modyfikacja
 • Narzędzia oraz sprzęt multimedialny stosowany w życiu codziennym

Wszystkie te umiejętności połączone ze sobą tworzą symetryczny, ujednolicony standard, który staje się niezbędną, zwartą umiejętnością, wchodzącą w skład kwalifikacji w ramach wielu zawodów wykonywanych w zgodzie z aktualnymi trendami i potrzebami na rynku światowym.

 

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 30 min. - część teoretyczna
 • 60-80 min. - część praktyczna
Program szkolenia

1. Wprowadzenie do grafki komputerowej oraz multimediów
1.1. Grafka komputerowa
– Podział grafiki komputerowej
– Obszary wykorzystania grafki
– Podstawowe pojęcia
– Przestrzenie barw i modele kolorów
– Formaty plików grafcznych
– Narzędzia wykorzystywane do tworzenia grafki
1.2. Multimedia
– Różnorodność zastosowania
– Formaty plików audio
– Formaty plików wideo
– Narzędzia wykorzystywane do tworzenia plików multimedialnych
1.3. Multimedia w reklamie
– Formy reklamy
2. Edycja obrazu
2.1. Adobe Photoshop CC – wprowadzenie
2.2. Przygotowanie reklamy
– Tworzenie tła
– Wykorzystanie warstw
– Wykorzystanie masek
– Dodawanie obiektów wektorowych
– Dodawanie napisów
– Dodawanie stylów warstw
– Zapisywanie gotowej reklamy
3. Edycja dźwięku
3.1. Adobe Audition CC – wprowadzenie
3.2. Tworzenie podkładu muzycznego
– Dodawanie plików audio
– Usuwanie szumów i trzasków
– Dodawanie efektów przejścia
– Zapisywanie podkładu muzycznego
4. Edycja Video
4.1. Adobe Premiere Pro CC – wprowadzenie
4.2. Tworzenie flmu reklamowego
– Przygotowanie sekwencji audio-video
– Dodawanie efektów wideo i przejść
– Dodawanie tytułów i napisów
– Zapisywanie flmu
5. Tworzenie animacji oraz efektów specjalnych
5.1. Adobe After Effects CC – wprowadzenie
5.2. Edycja filmu reklamowego
– Dodawanie efektów specjalnych
– Dodawanie grafiki na warstwach
– Zapisywanie gotowej reklamy
6. Tworzenie prezentacji interaktywnych Flash
6.1. Adobe Flash Professional CC – wprowadzenie
6.2. Tworzenie baneru reklamowego
– Dodawanie plików grafcznych
– Dodanie efektu animacji
– Dodanie efektów dźwiękowych
– Dodanie akcji – wprowadzenie do ActionScript 3.0
– Zapisywanie gotowej prezentacji Flash
7. Publikowanie materiałów wideo w Internecie
7.1. Dostępne portale
– YouTube
– Vimeo
– VideoHive

Wyposażenie sali szkoleniowej
 1. Sala szkoleniowa
 2. Komputery z systemem Windows (Vista lub nowszy),
 3. Wymaganie sprzętowe (minimalne):  Intel P4, 3GB RAM, monitor/ekran z rozdzielczością 1280×800)
 4. Pakiet Microsoft Office 2007 lub nowszy
 5. Przeglądarka Internet Explorer/Chrome
 6. Stały dostęp do Internetu
 7. Kamera internetowa
 8. Oprogramowanie:
 • Photoshop CS3 lub nowszy
 • Audacity
 • Adobe Flash CS3 lub nowszy
 • Microsoft PowerPoint
 • Windows Movie Maker
 • Adobe Encore (darmowy zamiennik AVS Cover Editor)
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 1. Sala szkoleniowa
 2. Komputery z systemem Windows (Vista lub nowszy),
 3. Wymaganie sprzętowe (minimalne):  Intel P4, 3GB RAM, monitor/ekran z rozdzielczością 1280×800)
 4. Pakiet Microsoft Office 2007 lub nowszy
 5. Przeglądarka Internet Explorer/Chrome
 6. Stały dostęp do Internetu
 7. Kamera internetowa
 8. Oprogramowanie:
 • Adobe Photoshop CC
 • Adobe Audition CC
 • Adobe Premiere Pro CC
 • Adobe After Effects CC
 • Adobe Animate CC
Wymagania dla Trenera

Wymagania stawiane trenerom VCC:

 • spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późn. zm.), w szczególności:
  • legitymuje się świadectwem ukończenia studiów podyplomowych lub dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym lub przybliżonym z nauczanymi treściami programowymi danych kompetencji,
  • posiada przygotowanie pedagogiczne,
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub szkoleń jako trener,
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie (min. 80 godzin szkoleniowych) w pracy z pakietem Adobe CC (Photoshop, Audition, Premiere, After Effects, Flash) lub posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy z pakietem Adobe CC,
 • posiada wykształcenie wyższe,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • stopień naukowy w dziedzinie uzyskiwanych kompetencji zawodowych,
 • nauczyciel akademicki posiadający doświadczenie w kształceniu zawodowym,
 • doświadczenie trenerskie w tematyce zgodnej z treściami programowymi danych kompetencji,
 • wydane publikacje, książki, podręczniki, poradniki związane z treściami programowymi danych kompetencji,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.
Podręczniki
Select

Multimedia w reklamie

 • Autor: Maciej Karpiel
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
104
Opis

Technologie informacyjne są tak powszechne i niezbędne w naszym życiu, zarówno zawodowym, jak i społecznym, że trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie globalnym bez ich znajomości. Dzięki nim stało się możliwe m.in. unowocześnienie i upowszechnienie różnych form reklamy, której najbardziej dziś popularny, multimedialny charakter, napotkać możemy niemalże w każdym z miejsc: w supermarkecie, środkach komunikacji, na ulicy, w telewizji i Internecie.

Niniejszy podręcznik kierowany jest do osób zainteresowanych samodzielną obsługą programów graficznych i aplikacji, umożliwiających tworzenie różnych form multimediów, wykorzystywanych m.in. w branży reklamowej. Jest on pomocny również dla tych, którzy chcą przygotowywać multimedia na swój własny użytek. W podręczniku zostały omówione m.in. następujące tematy: historia grafiki komputerowej oraz multimediów, formy reklamy internetowej, programy służące do edycji obrazu (Photoshop), dźwięku (Audacity), prezentacji multimedialnej (PowerPoint), animacji (Flash), filmu (Windows Live Movie Maker) oraz authoringu (Adobe Encore), a także sposoby udostępniania gotowych multimediów w Internecie.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Multimedia w reklamie.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne
 1. Barwa to wrażenie wzrokowe wywołane falą elektromagnetyczną o długości z przedziału:

a)       400nm-750nm

b)       380nm – 760nm

c)       400nm-700nm

d)       400nm-760nm

 1. Nagrywanie Operacji w programie Photoshop służy do:

a)       Animacji obrazu

b)       Odzyskiwania utraconych zdjęć

c)       Poprawiania jakości fotografii

d)       Ułatwia masową obróbkę zdjęć

 1. Program Photoshop pozwala na :

a)       Pokaz zdjęć jako slajdów

b)       Edycje pliku wideo

c)       Tworzenie krótkich animacji

d)       Dodawanie podkładów muzycznych

 1. Dobra prezentacja powinna być :

a)       Multimedialna

b)       Slajdy powinny zachować taki sam motyw kolorów i czcionki

c)       Przejrzysta i czytelna dla każdego

d)       Wszystkie odpowiedzi są poprawne

 1. Animacja to :

a)       Sztuka tworzenia ruchomych obiektów

b)       Krótki film

c)       Sztuka tworzenia ruchomych obrazów

d)       Krótka bajka

 1. PowerPoint nie umożliwia :

a)       Dodawania dźwięku do wyświetlanych obiektów

b)       Ustawianie czasu przejścia między slajdami

c)       Zapisu prezentacji jako filmu

d)       Wyboru gotowych układów slajdów

 1. Intro na stronę WWW to :

a)       Animacja wprowadzająca użytkownika do motywu strony

b)       Specjalne menu na stronę WWW

c)       To specjalny układ strony

d)       Przycisk an który użytkownik może kliknąć aby przejść dalej

 1. Format pliku JEPG:

a)       Jest rozpoznawalny tylko przez niektóre programy graficzne

b)       Jest przeznaczony do stratnego zapisu obrazów naturalnych

c)       Grupuje razem informacje o kolorze i o detalach geometrii

d)       Kompresuje bardziej szczegóły geometryczne niż kolory

 1. Formatem pliku dźwiękowego nie jest plik w grupie:

a)       CD-audio, WAV,MP3

b)       CD-audio, WAV,MP3,MP4

c)       CD-audio, WAV,WMA,MP3

d)       CD-audio, WAV,WMA,MPEG, MP3

 1. Program Audacity:

a)       Umożliwia edycje dwóch ścieżek muzycznych na raz

b)       Nie umożliwia edycje dwóch ścieżek muzycznych na raz

c)       Nie umożliwia własnej narracji

d)       Umożliwia własną narrację tylko raz

 1. Przejścia służą do:

a)       Wycinania fragmentów filmu

b)       Stopniowej zmiany ujęcia

c)       Dodawania napisów w filmie

d)       Przechodzenia do wybranego fragmentu filmu

 1. Napisy do filmu :

a)       Musza być w każdym filmie

b)       Można je dodawać w dowolne miejsca filmu

c)       Można je dodać tylko raz

d)       Można je dodać tylko jako tytuł i zakończenie filmu

 1. Płyta DVD :

a)       Jest taka sama jak CD tylko ma większa pojemność

b)       Umożliwia obustronny zapis co zwiększa ilość upakowanych ścieżek

c)       Jest podobnych parametrów co Blu-Ray

d)       Wszystkie odpowiedzi są poprawne

 1. Youtube umożliwia :

a)       Dodawanie wszystkich filmów

b)       Dodawanie filmów tylko o czasie mniejszym niż 10 min

c)       Dodawanie filmów które przeszły pomyślnie weryfikacje

d)       Dodawanie filmów tylko o czasie mniejszym niż 12 min

 1. Projektowanie okładki na płytę :

a)       Jest czasochłonne i wymaga specjalisty

b)       Jest możliwe tylko przy zakupie odpowiedniego sprzętu

c)       Jest możliwe i proste za pomocą dostępnych programów

d)       Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

 1. Authoring DVD :

a)       Jest to tworzenie interfejsów płyt DVD

b)       Jest to autorski materiał na płycie DVD

c)       Jest to zabezpieczenie na płytach DVD

d)       Jest to program do odtwarzania DVD

 1. Montaż nieliniowy :

a)       Każde ze zgranych ujęć można wykorzystać wiele razy

b)       Nie pozwala na dodawanie dźwięku do obrazu

c)       Nie jest uniwersalny , służy tylko do zapisu cyfrowego

d)       Żadna z powyższych

 1. Kodek :

a)       Występują tylko przy wideo

b)       Występują tylko przy dźwięku

c)       Nazywane są również kontenerami

d)       Program zdolny do przekształcania strumienia danych lub sygnału

 1. Portale społecznościowe :

a)       Serwisy Internetowe gdzie można dzielić się swoimi zdjęciami

b)       Serwisy Internetowe gdzie można dzielić się swoimi filmami

c)       Serwisy Internetowe gdzie można komentować i dodawać swoje wypowiedzi

d)       Wszystkie poprawne

 1. Youtube :

a)       Umożliwia umieszczanie filmów tylko autorskich

b)       Umożliwia umieszczanie dużych filmów w całości

c)       Umożliwia umieszczenie filmów każdej treści

d)       Wszystkie odpowiedzi są błędne

 1. Grafika rastrowa

a.    Jest gdy obraz jest opisany za pomocą figur geometrycznych

b.    Jest to zaprezentowanie obrazu za pomocą siatki kolorowych pikseli na monitorze komputera.

c.    Jest inaczej nazywana obiektową

d.    Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 1. Nagrywanie Operacji w programie Photoshop służy do:

a.    Animacji obrazu

b.    Odzyskiwania utraconych zdjęć

c.    Poprawiania jakości fotografii

d.    Ułatwia masową obróbkę zdjęć

 1. Dobra prezentacja powinna być:

a.    Multimedialna

b.    Slajdy powinny zachować taki sam motyw kolorów i czcionki

c.    Przejrzysta i czytelna dla każdego

d.    Wszystkie odpowiedzi są poprawne

 1. Dodawanie filmu do prezentacji

a.    Nie jest możliwe

b.    Jest możliwe ale tylko do wybranych obiektów

c.    Trzeba użyć trudnodostępnych opcji

d.    Jest możliwe

 1. Format pliku JPEG

a.    Jest rozpoznawalny tylko przez niektóre programy graficzne

b.    Jest przeznaczony do stratnego zapisu obrazów naturalnych

c.    Grupuje razem informacje o kolorze i o detalach geometrii

d.    Kompresuje bardziej szczegóły geometryczne niż kolory

 1. Jest parametrem określającym liczbę punktów w jednostce miary (w skrócie dip)

a.    Częstotliwość odświeżania

b.    Wielkość obrazka

c.    Rozdzielczość

d.    Żadne z wymienionych

 1. Modelem kolorów barw nie jest

a.    RGB

b.    CMYK

c.    MPEG

d.    Żadne z wymienionych

 1. Windows Movie Maker

a.    To program do edycji wideo

b.    To program do edycji audio

c.    To program do edycji flash

d.    To program do tworzenia prezentacji

 1. Program Audacity

a.    To program do edycji audio

b.    To program do edycji wideo

c.    To program do edycji flash

d.    To program do tworzenia prezentacji

 1. Zawartość interaktywna

a.    składa się z elementów które wymagają ludzkiej ingerencji

b.    składa się z elementów ruchomych

c.    składa się z elementów połączonych audio i wideo

d.    Żadna odpowiedz nie jest prawidłowa