Monter instalacji fotowoltaicznych

Solaranlage 2System fotowoltaiczny jest bezobsługowy i nie emituje zanieczyszczeń, stąd tak ogromne zainteresowanie tą technologią. Jest ona atrakcyjna dla użytkowników chcących żyć w zgodzie z naturą oraz popierających działania proekologiczne.

Celem szkolenia jest przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie montera instalacji fotowoltaicznych oraz przyspieszenie adaptacji w tym zawodzie.

Zakres kursu obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu budowy oraz odpowiedniego doboru systemów fotowoltaicznych.

Szkolenie otwiera przed kursantami szerokie możliwości podjęcia pracy w zawodzie monter instalacji fotowoltaicznych. Po jego ukończeniu absolwent posiada kwalifikacje pozwalające samodzielnie dobierać rodzaj instalacji fotowoltaicznych oraz przeprowadzić proces instalacji u inwestora.

Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi także:

• zdobycie aktualnej wiedzy od praktyków z branży fotowoltaicznej,
• zapoznanie się z licznymi przykładami zastosowania tej technologii w Polsce i na świecie,
• przygotowanie się do zmian, jakie nastąpią w najbliższym czasie na rynku energetycznym w Polsce.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkolenia - 40

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 40 min - część praktyczna

Dostępne w językach

 • PL
Program szkolenia
 1. Wprowadzenie – systemy mikro generacji, odnawialne źródła energii, smart grid
 2. Wprowadzenie do elektroenergetyki
 • Podstawy elektroenergetyki
 • Ćwiczenia obliczeniowe
 1. Panele fotowoltaiczne
 • Budowa paneli fotowoltaicznych omówienie poszczególnych technologii zalet i wad
 • Omówienie działania diody bocznikującej wraz z wykonaniem kilku ćwiczeń teoretycznych
 • Omówienie podstawowych parametrów paneli fotowoltaicznych z analizą przykładowych kart katalogowych
 1. Falowniki
 • Omówienie zasady działania i budowy falowników wraz z opisaniem różnych typów
 1. Zasady Projektowania
 • Omówienie systemów on-grid off-grid i systemów hybrydowych
 • Dobór urządzeń systemu fotowoltaicznego, wraz z obliczeniami teoretycznymi
 • Wybór miejsca montażowego, odległości pomiędzy rzędami paneli
 1. Zasady Montażu
 • BHP
 • Montaż stelaży
 • Montaż paneli fotowoltaicznych
 • Montaż instalacji elektryczne
 • Ochrona odgromowa i przeciw napięciowa
 • Błędy wykonawcze
 1. Zasady Eksploatacji
 • Zasady eksploatacji
 • Czyszczenie paneli fotowoltaicznych
 • Hot Spoty
 • Wymagania Prawne
 • Ustawa OZE
 • Prawo Energetyczne – Przyłączenie do sieci
 • Wymagania dla instalatorów
 • Prawo budowlane
 1. Ekonomika Inwestycji
 2. Rozwiązywania kwestii sprawiających trudność kursantom
 3. Ćwiczenia Praktyczne
 • Podłączanie instalacji fotowoltaicznej on-grid
 • Podłączenie instalacji fotowoltaicznej off-grid
 • Wykonywanie pomiarów
 • Demontaż instalacji elektrycznej
 • Pozostałe ćwiczenia praktyczne – np. wyszukiwanie usterek oraz błędów montażowych
Wyposażenie sali szkoleniowej
 •  pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniające wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • komputer wraz z dostępem do Internetu dla prowadzącego szkolenie,
 • rzutnik,
 • flipchart.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 •  sala egzaminacyjna (pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników egzaminu, spełniające wymogi obowiązujących przepisów BHP),
 • komputery wraz z dostępem do Internetu dla uczestników egzaminu.
Wymagania dla Trenera
 1. Powinien posiadać wykształcenie zawodowe w zakresie urządzeń i energetyki odnawialnej lub pokrewne wyższe
 2. Powinien posiadać uprawnienia SEP E+D do 1kV
 3. Powinien posiadać certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii w zakresie instalacji fotowoltaicznych lub co najmniej, wykazać 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji instalacji fotowoltaicznych lub solarnych
 4. Powinien znać aktualne normy i regulacje prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii.
 5. Zda test teoretyczny i praktyczny.
Podręczniki
Select

Monter instalacji fotowoltaicznych

 • Autor: Marek Kras
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik dedykowany jest osobom, które chcą podjąć pracę w zawodzie montera instalacji fotowoltaicznych. Jego treść obejmuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczne instrukcje z zakresu budowy oraz odpowiedniego doboru systemów fotowoltaicznych. Pomaga nabyć umiejętności i kompetencje umożliwiające samodzielny dobór instalacji fotowoltaicznych oraz przeprowadzenie instalacji u inwestora. Ponadto, podręcznik wyposaża czytelnika w aktualną wiedzę od praktyków z branży fotowoltaicznej, liczne przykłady zastosowania technologii zarówno w Polsce, jak i na świecie, opisuje także spektrum zmian, jakie nastąpią w najbliższym czasie na rynku energetycznym w Polsce.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Monter instalacji fotowoltaicznych.