Monter instalacji fotowoltaicznych

Solaranlage 2System fotowoltaiczny jest bezobsługowy i nie emituje zanieczyszczeń, stąd tak ogromne zainteresowanie tą technologią. Jest ona atrakcyjna dla użytkowników chcących żyć w zgodzie z naturą oraz popierających działania proekologiczne.

Celem szkolenia jest przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie montera instalacji fotowoltaicznych oraz przyspieszenie adaptacji w tym zawodzie.

Zakres kursu obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu budowy oraz odpowiedniego doboru systemów fotowoltaicznych.

Szkolenie otwiera przed kursantami szerokie możliwości podjęcia pracy w zawodzie monter instalacji fotowoltaicznych. Po jego ukończeniu absolwent posiada kwalifikacje pozwalające samodzielnie dobierać rodzaj instalacji fotowoltaicznych oraz przeprowadzić proces instalacji u inwestora.

Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi także:

• zdobycie aktualnej wiedzy od praktyków z branży fotowoltaicznej,
• zapoznanie się z licznymi przykładami zastosowania tej technologii w Polsce i na świecie,
• przygotowanie się do zmian, jakie nastąpią w najbliższym czasie na rynku energetycznym w Polsce.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkolenia - 40

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 40 min - część praktyczna

Dostępne w językach

 • PL
Program szkolenia
 1. Wprowadzenie – systemy mikro generacji, odnawialne źródła energii, smart grid
 2. Wprowadzenie do elektroenergetyki
 • Podstawy elektroenergetyki
 • Ćwiczenia obliczeniowe
 1. Panele fotowoltaiczne
 • Budowa paneli fotowoltaicznych omówienie poszczególnych technologii zalet i wad
 • Omówienie działania diody bocznikującej wraz z wykonaniem kilku ćwiczeń teoretycznych
 • Omówienie podstawowych parametrów paneli fotowoltaicznych z analizą przykładowych kart katalogowych
 1. Falowniki
 • Omówienie zasady działania i budowy falowników wraz z opisaniem różnych typów
 1. Zasady Projektowania
 • Omówienie systemów on-grid off-grid i systemów hybrydowych
 • Dobór urządzeń systemu fotowoltaicznego, wraz z obliczeniami teoretycznymi
 • Wybór miejsca montażowego, odległości pomiędzy rzędami paneli
 1. Zasady Montażu
 • BHP
 • Montaż stelaży
 • Montaż paneli fotowoltaicznych
 • Montaż instalacji elektryczne
 • Ochrona odgromowa i przeciw napięciowa
 • Błędy wykonawcze
 1. Zasady Eksploatacji
 • Zasady eksploatacji
 • Czyszczenie paneli fotowoltaicznych
 • Hot Spoty
 • Wymagania Prawne
 • Ustawa OZE
 • Prawo Energetyczne – Przyłączenie do sieci
 • Wymagania dla instalatorów
 • Prawo budowlane
 1. Ekonomika Inwestycji
 2. Rozwiązywania kwestii sprawiających trudność kursantom
 3. Ćwiczenia Praktyczne
 • Podłączanie instalacji fotowoltaicznej on-grid
 • Podłączenie instalacji fotowoltaicznej off-grid
 • Wykonywanie pomiarów
 • Demontaż instalacji elektrycznej
 • Pozostałe ćwiczenia praktyczne – np. wyszukiwanie usterek oraz błędów montażowych
Wyposażenie sali szkoleniowej
 •  pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniające wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • komputer wraz z dostępem do Internetu dla prowadzącego szkolenie,
 • rzutnik,
 • flipchart.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 •  sala egzaminacyjna (pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników egzaminu, spełniające wymogi obowiązujących przepisów BHP),
 • komputery wraz z dostępem do Internetu dla uczestników egzaminu.
Wymagania dla Trenera
 1. Powinien posiadać wykształcenie zawodowe w zakresie urządzeń i energetyki odnawialnej lub pokrewne wyższe
 2. Powinien posiadać uprawnienia SEP E+D do 1kV
 3. Powinien posiadać certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii w zakresie instalacji fotowoltaicznych lub co najmniej, wykazać 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji instalacji fotowoltaicznych lub solarnych
 4. Powinien znać aktualne normy i regulacje prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii.
 5. Zda test teoretyczny i praktyczny.
Podręczniki
Select

Monter instalacji fotowoltaicznych

 • Autor: Marek Kras
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik dedykowany jest osobom, które chcą podjąć pracę w zawodzie montera instalacji fotowoltaicznych. Jego treść obejmuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczne instrukcje z zakresu budowy oraz odpowiedniego doboru systemów fotowoltaicznych. Pomaga nabyć umiejętności i kompetencje umożliwiające samodzielny dobór instalacji fotowoltaicznych oraz przeprowadzenie instalacji u inwestora. Ponadto, podręcznik wyposaża czytelnika w aktualną wiedzę od praktyków z branży fotowoltaicznej, liczne przykłady zastosowania technologii zarówno w Polsce, jak i na świecie, opisuje także spektrum zmian, jakie nastąpią w najbliższym czasie na rynku energetycznym w Polsce.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Monter instalacji fotowoltaicznych.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. Na jakim napięciu wytwarzana jest energia elektryczna w panelach fotowoltaicznych?
a) Na napięciu stałym DC.
b) Na napięciu przemiennym AC.
c) Na napięciu zmiennym.
d) W zależności od konfguracji systemu.

2. W celu maksymalizacji produkcji energii elektrycznej wybór kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych względem ziemi powinien być:
a) zawsze taki sam;
b) dobrany odpowiednio do pory roku i padania promieni słonecznych;
c) powinien wynosić 20 stopni;
d) powinien wynosić 65 stopni.

3. Do czego służą diody bocznikujące zamontowane w panelach?
a) Oświetlają panele w nocy.
b) Umożliwiają przepływ prądu z niezacienionych paneli.
c) Służą do zabezpieczenia instalacji przed przepięciami.
d) Pełnią funkcję bezpieczników.

4. Co to jest MPPT?
a) Punkt mocy maksymalnej.
b) Punktowe maksymalne zacienienie modułu.
c) Punkt uszkodzenia mikropęknięciami.
d) Budynek z integrowanym systemem fotowoltaicznym.

5. Co to jest system SCADA?
a) System odgromowy instalacji.
b) System monitoringu instalacji.
c) System rozdzielni prądowej.
d) System umożliwiający przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

6. Po czym poznać punkty hot spot?
a) Po zwiększonym napięciu modułu.
b) Po zwiększonym prądzie modułu.
c) Po zwiększonej temperaturze punktowej modułu.
d) Po obniżonej temperaturze punktowej modułu.

7. Czy instalacja fotowoltaiczna może funkcjonować bez systemu odgromowego?
a) Nie, system odgromowy jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej.
b) Tak, ale zwiększa się ryzyko uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej w przypadku wyładowań atmosferycznych.
c) Nie, wymóg montażu instalacji odgromowej wynika z obowiązującego prawa.
d) Tak, ale wymagany jest montaż bezpieczników.

8. W jakim przypadku wymagany jest montaż bezpieczników w instalacji fotowoltaicznej?
a) W każdym przypadku.
b) Dla instalacji posiadających co najmniej 2 połączenia równoległe.
c) Dla instalacji posiadających co najmniej 3 moduły szeregowo.
d) Dla instalacji posiadającej co najmniej 3 połączenia równoległe.

9. Co to jest SPD?
a) Ogranicznik przepięć służący ochronie instalacji domowej.
b) Urządzenie służące do przekazania informacji o instalacji do komputera.
c) Urządzenie służące do zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed przepięciami spowodowanymi wyładowania atmosferycznymi.
d) Wszystkie instalacje sygnałowe związane z procesem sterowania, kontroli i monitoringu.

10. W przypadku awarii sieci dystrybucyjnej falownik sieciowy:
a) będzie działał normalnie;
b) automatycznie się wyłączy;
c) nieruchomość będzie w dalszym ciągu zasilania instalacją fotowoltaiczną;
d) falownik zostanie uszkodzony.

11. Jakie urządzenie służy do zmiany prądu stałego na prąd zmienny?
a) Prostownik.
b) Falownik.
c) Regulator.
d) Żadne z powyższych.

12. Jaki podmiot musi uzyskać koncesję na sprzedaż energii elektrycznej od Prezesa URE?
a) Każdy ubiegający się o przyłączenie instalacji do sieci.
b) Instalacje zgłoszone na podstawie wniosku o wydanie warunków przyłączenia.
c) Instalacje z zestawami akumulatorowymi.
d) Osoby prowadzące działalność gospodarczą.

13. Jakie instalacje można zrealizować na podstawie zgłoszenia do OSD?
a) Instalacje wymagające koncesji dla przyłącza mniejszego lub równego umownej mocy przyłączeniowej.
b) Instalacje nie wymagające koncesji dla przyłącza mniejszego lub równego umownej mocy przyłączeniowej.
c) Wszystkie instalacje fotowoltaiczne.
d) Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

14. Jakie urządzenie służy do zmiany prądu przemiennego na prąd stały?
a) Falownik.
b) Regulator.
c) Prostownik.
d) Żadne z powyższych.

15. Do czego służą panele fotowoltaiczne typu PVT?
a) Do wytwarzania energii elektrycznej.
b) Do celów wytwarzania energii geotermalnej.
c) Do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.
d) Do przechwytywania dwutlenku CO₂ z kotłów domowych.

16. Dom pasywny to:
a) dom wyposażony w pompę ciepła;
b) dom z szeregiem rozwiązań minimalizujących zużycie energii;
c) dom wyposażony w panele fotowoltaiczne;
d) dom wybudowany ze środków unijnych.

17. Kim jest Operator Systemu Dystrybucyjnego?
a) Podmiot gospodarczy sprzedający energię elektryczną.
b) Podmiot gospodarczy odpowiedzialny za utrzymanie sieci dystrybucyjnych.
c) Operator pilnujący instalacji fotowoltaicznej przed uszkodzeniami.
d) Podmiot gospodarczy, który wydaje zgodę na montaż instalacji fotowoltaicznej.

18. Określ wartość prądu dla połączenia równoległego paneli fotowoltaicznych:
a) prąd ten jest równy iloczynowi prądu znamionowego modułu fotowoltaicznego i liczby połączeń równoległych;
b) prąd ten jest równy prądowi znamionowemu modułu fotowoltaicznego;
c) jest równy prądowi zwarcia;
d) należy go zmierzyć, żeby określić jego wartość.

19. Czym są trackery dwuosiowe?
a) Jest to system monitorowania produkcji energii elektrycznej.
b) Jest to system eliminacji hot spotów.
c) Jest to system śledzący słońce w dwóch płaszczyznach.
d) Jest to urządzenie do mierzenia natężenia światła słonecznego.

20. Dla jakich typów paneli stosuje się falowniki transformatorowe?
a) Dla paneli I generacji.
b) Dla paneli II generacji.
c) Dla paneli III generacji.
d) Dla paneli Amorfcznych i CdTe.

21. Do czego służy regulator ładowania?
a) Do gromadzenia energii elektrycznej.
b) Do ładownia akumulatorów.
c) Do minimalizacji strat energii elektrycznej.
d) Do integracji instalacji fotowoltaicznej z budynkiem.

22. Zgodnie z normą PN-EN 62305-3, w przypadku gdy bezpieczna odległość s w instalacji odgromowej nie może zostać zachowana lub dach jest wykonany z metalowego pokrycia, należy:
a) zrezygnować z instalacji fotowoltaicznej;
b) wykonać dodatkowe połączenie wyrównawcze ze specjalnym zabezpieczeniem SPD;
c) należy zmniejszyć wielkość instalacji, tak aby spełnić wymagania odnośnie wymaganej odległości s;
d) należy zamontować skrzynkę rozdzielczą wraz z bezpiecznikami.

23. Kable elektryczne łączące panele fotowoltaiczne należy układać w następujący sposób:
a) przewody − i + powinny być układane równolegle względem siebie i względem krawędzi dachu;
b) tak, aby były najkrótsze;
c) na przemian;
d) na ukos.

24. Określ, czym jest mikrogeneracja:
a) wszystkie źródła energii odnawialnej o mocy elektrycznej do 40 kW lub mocy cieplnej do 120 kW;
b) wszystkie źródła energii o mocy do 40 kW lub mocy cieplnej do 120 kW;
c) są to domowe instalacje służące do wytwarzania ciepła;
d) źródła energii elektrycznej do 200 kW.

25. Kto może uzyskać certyfkat montera instalacji fotowoltaicznych?
a) Osoba z pełnią praw publicznych, nie skazana prawomocnym wyrokiem sądowym.
b) Osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie lub co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie montażu instalacji.
c) Każdy, kto ukończy akredytowany kurs.
d) Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

26. Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane montaż systemu mikroinstalacji wymaga:
a) pozwolenia na budowę;
b) zgłoszenia rozpoczęcia robót;
c) nie wymaga zarówno zgłoszenia, jak i pozwolenia na budowę;
d) uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

27. Co określa I Prawo Kirchhoffa?
a) Dla każdego węzła obwodu elektrycznego suma algebraiczna prądów wynosi 1.
b) Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła.
c) Dla każdego węzła obwodu elektrycznego suma algebraiczna prądów wynosi 0.
d) Odpowiedzi b i c są poprawne.

28. W jaki sposób montuje się panele fotowoltaiczne na dachu pokrytym dachówką?
a) Za pomocą szyn prowadzących zamocowanych za pomocą zaczepów do łaty dachu.
b) Za pomocą szyn prowadzących zamocowanych za pomocą kleju do dachówki.
c) Za pomocą kotew montażowych zamocowanych do dachówki.
d) Za pomocą metod nieagresywnych.

29. Prac montażowych nie należy wykonywać w przypadku:
a) braku zapewnienia odpowiednich środków ochrony osobistej oraz zabezpieczenia miejsca montażu;
b) braku odpowiednich narzędzi;
c) niezapoznania się z instrukcją obsługi urządzeń;
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne.

30. W przypadku awarii sieci dystrybucyjnej falownik hybrydowy:
a) będzie działał normalnie i przekieruje pobór mocy na system akumulatorowy;
b) automatycznie się wyłączy;
c) zostanie uszkodzony;
d) wyświetli błąd.

Zadanie 1
Określ procentowy stopień spadku mocy dla poniższych przykładów.

Zadanie 2
Wymień co najmniej pięć popełnianych błędów montażowych.

Zadanie 3
Oblicz podstawowe parametry (napięcie, prąd, moc i rezystancję) instalacji fotowoltaicznej oraz dobierz moc falownika, zakładając, że instalacja składa się z 12 paneli fotowoltaicznych połączonych szeregowych w dwóch równoległych rzędach, a dla poszczególnych paneli napięcie Vmp = 29,8 V, prąd Imp = 8,55 A oraz rezystancja R = 50 Ohm.