Komputer i internet w zawodach technicznych

Komputer i Internet w zawodach technicznych_bModuł Komputer i Internet w zawodach technicznych ukierunkowany jest na opanowanie niezbędnej wiedzy potrzebnej do efektywnego wykorzystywania nabytych umiejętności w obrębie podstawowych operacji wykonywanych na komputerze i związanych z obsługą internetu oraz poczty elektronicznej. Wymagane są nie tylko wiadomości z zakresu opanowania podstawowych terminów, ale także efektywne wykorzystanie narzędzi dostępnych w oprogramowaniu systemu Windows.
Efektem ukończonego szkolenia są umiejętności osoby, która skutecznie:

 • operuje na programach związanych z obsługą poczty elektronicznej,
 • opanowała pojęcia związane z budową komputera,
 • stosuje wszelkie narzędzia diagnostyczne dostępne w systemie Windows,
 • zna obsługę komunikatorów i potrafi z nich efektywnie korzystać,
 • dostosowuje się do środowiska, systemu pracy oraz ewentualnych niestandardowych sytuacji.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 50

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 35 min - część praktyczna
Program szkolenia

Klawiatura komputerowa
1.1. Rodzaje klawiatur komputerowych
1.1.1. Standardowa klawiatura komputerowa
1.1.2. Klawiatura komputerowa w laptopach
1.1.3. Ergonomiczne klawiatury komputerowe
1.2. Podział klawiszy klawiatury komputerowej
1.2.1. Klawisze funkcyjne
1.2.2. Klawiatura numeryczna
1.2.3. Klawisze sterowania kursorem
1.2.4. Klawisze specjalne
1.3. Ustawienia klawiatury komputerowej
1.3.1. Zmiana układu klawiatury
1.3.2. Tryb pisania wielkimi literami
1.3.3. Tryb numeryczny
1.4. Obsługa klawiatury komputerowej
1.4.1. Duże litery
1.4.2. Polskie znaki
1.5. Skróty klawiaturowe
1.5.1. Znajomość i używanie podstawowych skrótów w pracy z komputerem
1.5.1.1. Ctrl + C
1.5.1.2. Ctrl + X
1.5.1.3. Ctrl + V
1.5.1.4. Alt + Tab
1.5.1.5. Shift + Ctrl
1.5.1.6. Ctrl + Enter
1.5.1.7. Shift + Enter
2. Katalogi i pliki
2.1. Drzewo katalogów
2.1.1. Tworzenie folderu
2.1.2. Usuwanie folderu
2.1.3. Poruszanie się po drzewie katalogów
2.2. Pliki
2.2.1. Tworzenie plików
2.2.2. Usuwanie plików
2.2.3. Odzyskiwanie usuniętych obiektów z Kosza
2.3. Operacje wykonywane na plikach i katalogach
2.3.1. Zmiana nazwy
2.3.2. Tworzenie skrótu
2.3.3. Właściwości
2.3.4. Kopiowanie, wycinanie i wklejanie
2.4. Ustawienia widoków folderów
2.4.1. Widok zawartość
2.4.2. Widok kafelki
2.4.3. Widok szczegóły
2.4.4. Widok lista
2.4.5. Widok bardzo dużych, dużych, średnich i małych ikon
3. Okna
3.1. Układ okna
3.1.1. Minimalizacja
3.1.2. Pełny ekran
3.2. Praca i nawigacja pomiędzy kilkoma otwartymi oknami
3.2.1. Ułożenie okien kaskadowo
3.2.2. Ułożenie okien jedno nad drugim
3.2.3. Ułożenie okien obok siebie
4. Interfejs systemu operacyjnego
4.1. Pulpit
4.1.1. Zmiana tła pulpitu na propozycje automatycznie zawarte w systemie operacyjnym
4.1.2. Zmiana tła pulpitu na dowolny schemat graficzny
4.2. Ustawienia autostartu
4.2.1. Dodawanie elementów do autostartu
4.2.2. Usuwanie elementów z autostartu
4.3. Ustawienia głównego widoku systemu operacyjnego
4.3.1. Zmiana kolorystyki okien
4.3.2. Zmiana ustawień menu Start
4.3.3. Zmiana wielkości ikon
4.3.4. Gadżety systemowe
4.4. Zmiana ustawień i odczyt parametrów komputera
4.4.1. Ustawienia rozdzielczości ekranu
4.4.2. Ustawienia częstotliwości odświeżania ekranu
4.4.3. Odczyt parametrów podstawowych podzespołów komputera
4.5. Podstawowe komendy wiersza polecenia
4.5.1. Sprawdzenie połączenia z Internetem
4.5.2. Informacje o kartach sieciowych
4.5.3. Pomoc wiersza poleceń
5. Narzędzia diagnostyczne
5.1. Defragmentator dysku
5.1.1. Uruchamianie
5.2. Oczyszczanie dysku
5.2.1. Uruchamianie
5.3. Przywracanie systemu operacyjnego
5.3.1. Punkty bazowe przywracania systemu
5.3.2. Działanie przywracania systemu
5.3.3. Proces przywracania systemu operacyjnego
6. Panel sterowania
6.1. Mysz komputerowa
6.1.1. Ustawienia szybkości przemieszczania się kursora
6.1.2. Zmiana ustawień przycisków akcji
6.2. Zarządzanie kontami
6.2.1. Tworzenie kont
6.2.2. Usuwanie kont
6.2.3. Hasła
6.3. Oprogramowanie komputerowe
6.3.1. Instalowanie programów komputerowych
6.3.2. Deinstalacja oprogramowania
6.4. Zegar systemowy
6.4.1. Zmiana ustawień czasu
6.4.2. Zmiana ustawień daty
7. Przeglądanie stron internetowych
7.1. Pojęcia związane z Internetem
7.1.1. Internet
7.1.2. Intranet
7.1.3. Ekstranet
7.1.4. Przeglądarka internetowa
7.1.5. Wyszukiwarka internetowa
7.1.6. Dostawca usług internetowych
7.1.7. Portal internetowy
7.1.8. Usługi internetowe
7.1.9. Opis interfejsu przeglądarki
7.2. Zapisywanie elementów stron internetowych
7.2.1. Zapisywanie obrazów
7.2.2. Zapisywanie tekstu i innych elementów stron WWW
7.3. Zapisywanie stron internetowych
7.3.1. Zapis i jego rodzaje
7.3.2. Odczyt
7.4. Zakładki
7.4.1. Tworzenie zakładek
7.5. Strona startowa
7.5.1. Ustawienia strony startowej
7.6. Historia przeglądania stron WWW
7.6.1. Podgląd historii przeglądania stron WWW
7.6.2. Kasowanie historii przeglądania stron WWW
8. Wyszukiwanie informacji
8.1. Słowa kluczowe wyszukiwania informacji w Internecie
8.1.1. Wyszukiwanie informacji według wpisanych wyrażeń
8.1.2. Liczba słów kluczowych, a dokładność wyszukiwania
8.2. Operatory wspomagające proces wyszukiwania informacji
8.2.1. Operator +
8.2.2. Operator –
8.2.3. Operator „ ”
8.3. Wyszukiwarki tematyczne
8.3.1. Przykłady wyszukiwarek tematycznych
8.3.2. Zasada działania wyszukiwarek tematycznych
9. Poczta
9.1. Poczta przez portal WWW
9.1.1. Zasada działania
9.1.2. Sposób użytkowania
9.2. Programy pocztowe
9.2.1. Przykłady programów pocztowych
9.3. Konfiguracja programu pocztowego
9.3.1. Tło wiadomości
9.3.2. Podpisy
9.3.3. Konfiguracja serwera SMTP i POP3
9.3.4. Ustawianie kanałów RSS
9.4. Wysłanie/odbieranie wiadomości
9.4.1. Wysyłanie wiadomości do adresata głównego
9.4.2. Wysyłanie kopii wiadomości
9.4.3. Wysyłanie wiadomości do adresata ukrytego
9.4.4. Odbieranie wiadomości
9.5. Załączniki
9.5.1. Dodawanie załączników
9.5.2. Odbieranie załączników
9.6. Ustawienia parametrów dla wiadomości
9.6.1. Priorytet wiadomości
9.6.2. Opcja potwierdzenia otrzymania wiadomości
1. Usługi dostępne za pomocą Internetu
10.1. Portale aukcyjne
10.1.1. Przykłady portali aukcyjnych
10.1.2. Zakładanie konta na portalu aukcyjnym
10.1.3. Udział w licytacji
10.2. Usługi online
10.2.1. Rezerwacja biletów
10.2.2. Zakupy
10.3. Mapy
10.3.1. Przykłady map
10.3.2. Przeglądanie map
1. Komunikacja
11.1. Fora internetowe
11.1.1. Przeglądanie
11.1.2. Udział we forach internetowych
11.2. Czaty
11.2.1. Przeglądanie
11.2.2. Udział w czatach
11.3. Komunikatory internetowe
11.3.1. Instalacja komunikatorów
11.3.2. Logowanie
11.3.3. Pozyskiwanie znajomych
11.3.4. Rozmowa
11.4. Urządzenia służące do wideokonferencji
11.4.1. Przykłady oprogramowania służącego do wideokonferencji
11.4.2. Używanie oprogramowania do wideokonferencji

11.4.2.     Używanie oprogramowania do wideokonferencji

Wyposażenie sali szkoleniowej
 1. Sala szkoleniowa
 2. Komputer stacjonarny (do prezentacji podzespołów)
 3. Stanowisko komputerowe dla każdego z uczestników szkolenia, spełniające następujące wymagania:
 • zainstalowany system operacyjny z serii Windows,
 • zainstalowany pakiet Office 2007
 • stały dostęp do Internetu
 • kamerka internetowa
 • zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 1. Sala egzaminacyjna
 2. Komputer stacjonarny (do prezentacji podzespołów)
 3. Stanowisko komputerowe dla każdego z uczestników szkolenia, spełniające następujące wymagania:
 4. o zainstalowany system operacyjny z serii Windows,
 • zainstalowany pakiet Office 2007
 • stały dostęp do Internetu
 • kamerka internetowa
 • zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa
Podręczniki
Select

Komputer i Internet w zawodach technicznych

 • Autor: Magdalena Guszkiewicz
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik obejmuje istotne i aktualne zagadnienia związane z obsługą komputera i Internetu w pracy na stanowiskach specjalistów zawodów technicznych. Punktem wyjścia jest zawarta w nim podstawowa terminologia z zakresu informatyki i komputerów, ułatwiająca dalszą lekturę książki. Główne bloki tematyczne publikacji koncentrują się na wiedzy i umiejętnościach związanych m.in. z obsługą klawiatury i myszy komputerowej, tworzeniem i modyfikacją katalogów i plików, operacjami na oknach systemu Windows, interfejsem systemu operacyjnego, narzędziami diagnostycznymi systemu Windows, najważniejszymi możliwościami panelu sterowania, przeglądaniem i wyszukiwaniem informacji na stronach internetowych, obsługą poczty elektronicznej, komunikacją internetową oraz innymi usługami dostępnymi za pomocą sieci.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Komputer i Internet zawodach technicznych.

 

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. 1 kB (Kilobajt) to

a. 1024 b

b. 1024 B

c. 8 b

d. 8 B

2. Zaznacz prawidłowe zdanie związane z pamięcią RAM komputera

a. Jest to pamięć ulotna komputera

b. Pamięć ta używana jest przez aplikacje uruchomione na komputerze

c. Jest ona kasowana (zwalniają się jej zasoby) w momencie wyłączenia komputera

d. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

3. Zaznacz prawidłowe wyjaśnienie pojęcia laptop

a. Przenośny komputer osobisty niewielkich rozmiarów (mieści się w dłoni), zasilany bateryjnie.

b. Jest to komputer stacjonarny, składający się z reguły z klawiatury, jednostki centralnej oraz monitora.

c. Przenośny komputer osobisty o wadze od 1 do 3 kg i wymiarach grubej książki, formatu A4

d. Przenośny komputer osobisty o wadze od 1 do 3 kg, nie posiada stacji dysków.

4. Standardowa pojemność płyty CD wynosi

a. 700 GB

b. 700 MB

c. 700 Mb

d. 4,7 GB

5. W celu napisania „polskiej litery” należy

a. Pisać litery z wciśniętym lewym klawiszem ALT

b. Pisać litery z wciśniętym prawym klawiszem ALT

c. Pisać litery z wciśniętym prawym klawiszem SHIFT

d. Pisać litery z wciśniętym lewym klawiszem SHIFT

6. Klawisz Caps Look służy do

a. Pisania w trybie polskich liter

b. Pisania małymi literami alfabetu

c. Pisania dużymi literami alfabetu w połączeniu z klawiszem Shift

d. Pisania dużymi literami alfabetu

7. Klawisz F1 służy do

a. Zamykania okna aplikacji

b. Wyświetlania właściwości menu

c. Wyświetlania okna pomocy

d. Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

8. Skrót klawiaturowy Ctrl + C służy do

a. Kopiowania zaznaczonych elementów

b. Wycinania zaznaczonych elementów

c. Wklejania zaznaczonych elementów

d. Zapisywania naniesionych zmian

9. Folder to

a. Ciąg danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość

b. Zbiór obiektów określonego typu (plików, urządzeń, programów) reprezentowany na ekranie komputera przez jeden obiekt

c. Graficzne przedstawienie danego obiektu (pliku, folderu, programu), które jest swoistą bramą (przejściem) pomiędzy użytkownikiem a zawartością tego obiektu

d. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

10. Zaznacz poprawne zdanie związane z tworzeniem nowego folderu/pliku

a. Tworząc nowy folder nie można w tej samej lokalizacji nadać mu nazwę taką, jak ma inny plik

b. Tworząc nowy folder nie można nadać mu nazwy takiej, jak ma inny folder, w innej lokalizacji na tym komputerze

c. Tworząc nowy folder nie można w tej samej lokalizacji nadać mu nazwę taką, jak ma inny folder

d. Wszystkie odpowiedzi są błędne

11. Zaznacz poprawne zdanie związane z tworzeniem skrótu do pliku/folderu

a. Można tworzyć skróty do plików i folderów

b. Nie można tworzyć skrótu do ikony skrótu

c. Nie można tworzyć skrótu do pliku o tej samej nazwie co plik

d. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

12. Zaznacz poprawne zdanie związane z nawigowaniem między otwartymi oknami folderów/plików/aplikacji

a. Skrót klawiaturowy Alt + F4 służy do przechodzenia pomiędzy otwartymi oknami

b. Mając otwartych kilka okien folderów / plików / aplikacji można posłużyć się skrótem klawiaturowym lewy Alt + Tab w celu nawigacji pomiędzy nimi

c. Klikając na pasku tytułowym okna folderu prawym przyciskiem myszki wybieramy pozycję Nawiguj do i przechodzimy do wybranego okna

d. Używa się do tego narzędzia defragmentacji dysku

13. Zaznacz poprawne zdanie związane ze zmianą tła pulpitu komputera

a. Tło pulpitu można zmieniać tylko na taki, jakie są zdefiniowane w systemie operacyjnym

b. Tła pulpitu zmieniać nie można

c. Tło pulpitu zmieniamy klikając opcję Wygaszacz Ekranu

d. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

14. Do czego służy komenda exit wpisana w wierszu polecenia systemu Windows

a. Jest to sprawdzenie, czy system zawiera plik o nazwie exit

b. Jest to wyjście z wiersza poleceń systemu Windows

c. Jest to znalezienie wszystkich plików, które w nazwie zawierają słowo exit

d. Wszystkie odpowiedzi są błędne

15. Zaznacz poprawne zdanie związane z defragmentacją dysku

a. Defragmentacja usuwa wirusy komputerowe

b. Defragmentacja usuwa nieużywane pliki z dysku

c. Defragmentacja usuwa zbędne pliki z dysku

d. Defragmentacja porządkuje i naprawia sektory dysku

16. Zaznacz poprawne zdanie związane z ustawieniami zegara systemowego

a. Datę i godzinę można zmienić wybierając odpowiednią opcję w Panelu sterowania

b. Datą i godzinę można zmienić klikając lewym przyciskiem myszy na zegarze znajdującym się na pasku zadań i wybierając opcję Zmień ustawienia daty i godziny

c. Nie można zmienić daty i godziny na zegarze systemowym

d. Odpowiedzi 1 i 2 są prawidłowe

17. Co to jest przeglądarka internetowa?

a. Program komputerowy, służący do odbierania, wysyłania wiadomości e-mail

b. Program komputerowy służący do przeglądania stron internetowych.

c. Serwis, w którym można kupować oraz wystawiać na sprzedaż przedmioty, usługi itp.

d. Program komputerowy pozwalający na rozmowę kliku osób jednocześnie, znajdujących się w różnych miejscach

18. Co to jest wyszukiwarka internetowa?

a. Program komputerowy służący do przeglądania stron internetowych

b. Strona internetowa serwisu wyszukującego, która pozwala na szybkie znalezienie informacji w sieci

c. Strona internetowa z listą lokalizatorów internetowych

d. Strona internetowa służąca do wyszukiwania informacji tylko na temat Internetu

19. Zaznacz poprawne zdanie związane z tworzeniem zakładek (dodawania strony www do ulubionych)

a. Tworząc zakładkę należy wybrać polecenie Zakładki/Dodaj zakładkę

b. Tworząc zakładkę należy wybrać polecenie Zakładki/Zarządzaj zakładkami

c. Tworząc zakładkę należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasku zakładek i wybrać pozycję Nowa zakładka

d. Odpowiedzi A i C są prawidłowe

20. Portalem internetowym nie jest:

a. Wp.pl

b. Google.pl

c. Interia.pl

d. o2.pl

21. Zaznacz poprawną odpowiedź związaną z zapisywaniem stron internetowych

a. W celu zapisania strony WWW należy wybrać polecenia Plik/Ustawienia strony

b. W celu zapisania strony WWW należy wybrać polecenia Plik/Zapisz stronę jako…

c. W celu zapisania strony WWW należy użyć skrótu klawiszowego Ctrl + S

d. Odpowiedzi B i C są prawidłowe

22. Portalem aukcyjnym jest:

a. Allegro.pl

b. eBay.pl

c. Tlen.pl

d. Odpowiedzi A i B są prawidłowe

23. Wideokonferencja to:

a. Multimedialna komunikacja maksymalnie trzech osób znajdujących się w różnych miejscach, mogących się wzajemnie widzieć

b. Multimedialna komunikacja kilku osób znajdujących się w różnych miejscach, mogących się wzajemnie widzieć

c. Multimedialna komunikacja kilku osób znajdujących się w różnych miejscach, bez możliwości wzajemnego widzenia się

d. Multimedialna komunikacja kilku osób znajdujących się w różnych miejscach, mogących się wzajemnie widzieć, która nie może trwać dłużej niż jedną godzinę

24. Ekstranet to:

a. Tzw. sieć LAN ograniczona dla wąskiej grupy użytkowników

b. Połączenie dwóch lub kilka Intranetów przy użyciu protokołów sieciowych

c. Ogólnoświatowa sieć komputerowa

d. Program komputerowy służąca do przeglądania stron internetowych

25. Okno przeglądarki zbudowane jest z:

a. Paska narzędzi i paska adresu

b. Paska tytułu i paska menu

c. Paska tytułu, paska menu, paska właściwości oraz paska adresu

d. Odpowiedzi 1 i 2 są prawidłowe

26. Historia przeglądarki internetowej służy do przeglądania:

a. Najczęściej przeglądanych stron internetowych

b. Wszystkich stron internetowych od momentu ostatniego usunięcia historii

c. Stron internetowych tylko z bieżącego miesiąca

d. Stron internetowych tylko z bieżącego tygodnia

27. Podczas wyszukiwania operatory + oraz – powinny być:

a. Za operatorami oraz przed nimi powinna znajdować się spacja

b. Operatory powinny znajdować się bezpośrednio po wyrazie, a za operatorami powinna znaleźć się spacja

c. Operatory powinny być poprzedzone spacją i znajdować się bezpośrednio przed wyrazem

d. Operatory powinny znajdować się bezpośrednio przed i po wyrazie

28. Programem pocztowym nie jest:

a. The Bat

b. MS Office Outlook

c. Skype

d. Windows Live Mail

29. W programie pocztowym nie można:

a. Zmienić tła wiadomości

b. Ustawić podpisów

c. Ustawić kanałów RSS

d. Wszystkie odpowiedzi są błędne

30. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące kont użytkownika

a. Można zmienić nazwę konta użytkownika

b. Można zmienić typ konta

c. Można zmienić hasło dostępu do konta użytkownika

d. Nie ma możliwości zmiany hasła dostępu do konta użytkownika

 1.  Zachowując poniższy schemat skonstruuj w edytorze tekstowym następującą formę tekstu i zapisz w pliku pod nazwą Ćwiczenie1
  t1
 2. Podaj następujące parametry komputera na którym pracujesz :
  Pamięć RAM:…………………………………………….Procesor:……………………………………………………
 3. Stwórz na pulpicie następującą strukturę folderów:
  t3
 4. W katalogu Akademia Regionalna VCC stwórz plik programu do edycji tekstu i nazwij go własnym imieniem i nazwiskiem (przykładowo: Łukasz Nowak). Ustaw atrybut tego pliku na Tylko do odczytu, po czym skopiuj go do katalogu Partnerzy VCC.
 5.   Otwórz plik z własnym imieniem i nazwiskiem, otwórz też folder Instytut VCC. Ustaw okna obok siebie w kolumnie (poniżej przykład), a następnie zrób zrzut ekranu (PrintScreen) i umieść  na drugiej stronie pliku Ćwiczenie1.
  t5
 6. Zmień datę systemową na dzień 2000–01–01, po czym zrób zrzut ekranu z nową datą i umieść na trzeciej stronie pliku Ćwiczenie1. Zmień nazwę pliku Ćwiczenie1 na Ćwiczenie1234.
 7. Dodaj do Autostartu program Paint, po czym zrób zrzut ekranu i umieść na czwartej stronie pliku Ćwiczenie1234.
 8. Wejdź na konto pocztowe, które zostanie podane przez Egzaminatora. Napisz nową wiadomość, która będzie wysłana na adres egzamin@vcci.eu. W temacie wpisz: Prośba, a w treści wpisz zdanie: Proszę o podanie listy osób egzaminowanych, podpisz się (imię i nazwisko). W załączniku wiadomości umieść plik Ćwiczenie 1234. Wyślij wiadomość.
 9. Wykorzystując zasoby internetu odszukaj następujące informacje:
  Liczba ludności i powierzchnia Majorki
  Godziny otwarcia Urzędu Skarbowegow Nowym Sączu
  Długość rzeki Nil
 10. Dodaj do Zakładek / Ulubionych stronę internetową dowolnego polskiego parku narodowego.
 11. Ustaw stronę startową przeglądarki wskazanej przez Egzaminatora na www.vccsystem.eu.
 12. Zapisz stronę internetową www.vccsystem.eu do katalogu Fundacja VCC