Instalator pomp ciepła

shutterstock_77885461Celem szkolenia jest przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy oraz przyspieszenie adaptacji w zawodzie instalatora pomp ciepła.

Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu podstaw marketingu, zagadnień ekologii, środowiska, geologii i klimatu, uregulowań prawnych, analizy kosztów pomp ciepła, zasad ich działania i szczegółów technicznych, doboru i instalacji pompy ciepła i osprzętu, kontroli systemu, serwisowania pomp ciepła, jak również częstych błędów i praktycznych doświadczeń związanych z instalacją.

Kurs otwiera przed jego uczestnikami możliwości podjęcia pracy w zawodzie instalatora pomp ciepła. Po jego ukończeniu absolwenci posiadają kwalifikacje pozwalające samodzielnie dobierać rodzaj instalacji pompy ciepła oraz przeprowadzić proces instalacji u inwestora.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 40

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 40 min - część praktyczna

Dostępne w językach

 • PL
Program szkolenia

1. Podstawy marketingu.
2. Analiza kosztów – pompy ciepła.
3. Ekologia i środowisko.
4. Geologia, klimat i uregulowania prawne.
5. Budynki energooszczędne.
6. Zasady działania i szczegóły techniczne pomp ciepła.
7. Systemy dystrybucji ciepła i integracja systemów hydraulicznych.
8. Dobór i instalacja dolnego źródła ciepła.
9. Tryb pracy i kontrola.
10. Przeprowadzanie oceny miejsca instalacji.
11. Instalacja pompy ciepła i osprzętu oraz kontrola systemu.
12. Podstawy elektryczne.
13. Edukacja klienta, gwarancja.
14. Serwis pompy ciepła.
15. Częste błędy i praktyczne doświadczenia w pracy instalatora pomp ciepła.

Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniające wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • komputer wraz z dostępem do Internetu dla prowadzącego szkolenie,
 • rzutnik,
 • flipchart.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • sala egzaminacyjna (pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników egzaminu, spełniające wymogi obowiązujących przepisów BHP),
 • komputery wraz z dostępem do Internetu dla uczestników egzaminu.
Podręczniki
Select

Instalator pomp ciepła

 • Autor: Piotr Kolasa
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
172
Opis

Na świecie przyjął się podział na energię produkowaną w źródłach odnawialnych i nie odnawialnych. Jednak jest to twierdzenie nieprawdziwe, ponieważ wszystkie źródła są odnawialne, wyznacznikiem jest jedynie czas. Niższe rachunki i obniżone koszty eksploatacji to najczęściej wymieniane pobudki przy wyborze pompy ciepła jako urządzenia grzewczego. Obszar ten staje się coraz bardziej powszechny – każdemu zależy na oszczędności, a jeśli tani koszt pracy pompy ciepła może nam zagwarantować szybki zwrot z inwestycji w instalację, stąd spore zapotrzebowanie na branżowych fachowców. Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla osób planujących inwestycję w rozwój, chcących poszerzyć działalność oraz wiedzę w zakresie doboru i instalacji pomp ciepła.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Instalator pomp ciepła.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. Pompy ciepła możemy podzielić na:
a) gruntowe i powietrzne
b) powierzchniowe i głębinowe
2. Zasada pracy pompy ciepła polega na:
a) transporcie ciepła z temperatury wyższej do niższej
b) transporcie ciepła z temperatury niższej do wyższej
c) oba powyższe przypadki
3. Optymalnym górnym źródłem ciepła jest:
a) ogrzewanie podłogowe
b) ogrzewanie konwektorowe wysokotemperaturowe
c) ogrzewanie przy pomocy klimakonwektorów
4. Najlepsze uzyski w dolnym źródle otrzymuje się z:
a) piaskowca
b) gliny
c) granitu
5. Najwyższą temperaturę w pompie ciepła otrzymujemy:
a) za zaworem rozprężnym
b) za sprężarką
c) przed sprężarką
6. Do zasilania pomp ciepła może służyć:
a) energia elektryczna
b) gaz ziemny
c) ciepło opadowe
7. W pompach ciepła możemy zastosować wymienniki ciepła:
a) płytowe
b) płaszczowe
c) spiralne
8. Przy jakiej głębokości dolnego źródła potrzebne jest zgłoszenie budowlane:
a) 30 m
b) 99 m
c) 149 m
9. Najefektywniejsze ekonomicznie będzie:
a) ogrzewanie powierzchni przy pomocy PC
b) przygotowanie CWU przy pomocy PC
c) chłodzenie pasywne
10. Która z pomp ciepła będzie pracowała lepiej w hybrydzie z fotowoltaiką:
a) powietrzna pompa ciepła
b) gruntowa pompa ciepła
c) adsorpcyjna pompa ciepła

Zadanie 1
Proszę o opisanie i naszkicowanie schematu obiegu czynnika roboczego pompy ciepła sprężarkowej.

Zadanie 2
Proszę o opisanie różnych typów dolnego źródła ciepła dla pompy ciepła.

Zadanie 3
Proszę o przeliczenie i zaproponowanie dolnego źródła dla pompy ciepła o mocy 60 kW i współczynnika COP równego 3,8.

Zadanie 4
Proszę zaproponować schemat hydrauliczny kotłowni z wykorzystaniem pompy ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej.