Emisja głosu

Girl singing to the microphone in a studioEmisja głosu to proces wytwarzania i wyprowadzania głosu na zewnątrz w mowie lub śpiewie. Emisja głosu jest czynnością intelektualną i ruchową. To znaczy, że tworzenie dźwięku nie polega tylko na mechanicznym działaniu poszczególnych narządów i mięśni. Intelektualny charakter emisji głosu oznacza, że jest ona świadomą i celową czynnością uzależnioną od naszego układu nerwowego. Układ nerwowy stanowi źródło i umożliwia świadomą koordynację pracy mięśni oraz ruchów wykonywanych w czasie tworzenia dźwięków. Emisja głosu opiera się na pracy poszczególnych mięśni. Ucząc się emisji głosu, poznajemy i przyswajamy sobie nowe odruchy. Tworzymy nowe nawyki głosowe. Uczymy się nowych sposobów pracy mięśni oraz ich koordynacji, a także utrzymania i regulacji odpowiedniego stanu ich napięcia i rozluźnienia. Emisja głosu jest wypadkową czynności oddychania, fonacji, rezonansu i artykulacji. To właśnie te czynności zespolone w całość są przedmiotem zainteresowania w czasie nauki prawidłowego tworzenia głosu. Nauka emisji głosu obejmuje zwłaszcza oddychanie, artykulację, przechodzenie z jednego rejestru do drugiego, zmiany dynamiki i barwy. Prawidłowa emisja głosu jest szczególnie przydatna dla osób, które w codziennej pracy muszą bardzo obciążać swój głos, dla których poprawna emisja głosu jest podstawą w pracy. Umiejętność posługiwania się głosem jest niezbędna każdej osobie, która w swojej pracy zawodowej ma za zadanie przekonać słuchacza do swojego zdania, produktu, usługi czy pomysłu. Poprawna emisja głosu sprawia, że brzmi on mocno, pewnie i wiarygodnie, a my nie męczymy się przy dłuższych przemówieniach czy, rozmowach. Głos jest traktowany jako narzędzie pracy, które – jeśli jest używane prawidłowo, poprawia nasz wizerunek i jednocześnie daje możliwość pełniejszego wyrażenia naszej indywidualności.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 20

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 45 min - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Głos – podstawowe narzędzie pracy
 2. Warunki prawidłowej emisji
 3. Proces wydobywania głosu od strony technicznej
 4. Higiena głosu i praca na głosem
 5. Wpływ postawy ciała i oddechu na głos
 6. Techniki oddychania
 7. Ekspresja mowy
 8. Budowanie kontaktu z innymi za pomocą głosu
 9. Podstawowe ćwiczenia oddechowe – świadome używanie oddechu przeponowego, wykorzystanie technik relaksacji w celu rozwijania możliwości głosowych
 10. Higiena aparatu głosowego w pracy
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniające wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera,
 • rzutnik,
 • flipchart.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

1) Sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do przeprowadzenia zadań praktycznych:
a) Sala egzaminacyjna

 • Stanowisko egzaminacyjne powinno być przygotowane z godnie z obowiązującymi przepisami BHP

b) Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie egzaminu:

 • rzutnik
 • flipchart
 • krzesła
 • stoliki
 • komputery z dostępem do Internetu
Podręczniki
Select

Emisja głosu

 • Autor: Wojciech Terechowicz
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
120
Opis

Emisja głosu to proces wytwarzania i wyprowadzania głosu na zewnątrz w mowie lub śpiewie. Jest wypadkową czynności oddychania, fonacji, rezonansu i artykulacji. To właśnie te czynności zespolone w całość są przedmiotem zainteresowania w czasie nauki prawidłowego tworzenia głosu. Niniejszy podręcznik pomoże usystematyzować oraz poszerzyć wiedzę osobom, które w codziennej pracy wykorzystują aparat mowy. Poprawna emisja głosu sprawi, że będzie on brzmiał mocno, pewnie i wiarygodnie

Treści zawarte w publikacji poruszają podstawowe zagadnienia z zakresu anatomii, fizjologii i higieny aparatu mowy. Ponadto zawarto w niej liczne ćwiczenia praktyczne, niezwykle przydatne w osiągnięciu wymarzonych efektów. Lektura podręcznika pozwala zapoznać się z zasadami wymowy polskiej, których znajomość jest nieodłącznym elementem właściwej praktyki używania głosu. Ponadto pomoże on uświadomić czytelnikowi, że głos jest odzwierciedleniem kondycji psychofizycznej człowieka, w myśl zasady: „Jaki człowiek, taki głos”, jak również uzmysłowi mu kierunki w doskonaleniu emisji głosu tak, aby operując nim uzyskał maksimum efektu przy minimum wysiłku w pracy głosem.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Emisja głosu.