Barman

Handsome barman professional at posh bar making cocktail drinksBarman zajmuje się sporządzaniem i serwowaniem całego asortymentu karty menu obowiązującej w danym lokalu. Do jego zadań należy również: realizacja zamówień i życzeń gości w zakresie oferty lokalu, obsługa gości w barze, prowadzenie dokumentacji z realizowanych działań, współpraca z innymi pracownikami przedsiębiorstwa w celu obsługi gości zgodnie z przyjętymi standardami, a także organizacja stanowiska pracy.

Zakres obowiązków barmana zależny jest od: standardu lokalu (bar, pub, kawiarnia, drink-bar, bistro, restauracja, lokal gastronomiczny, klub nocny, klub muzyczny), wewnętrznych procedur obsługi gościa, stosowanych w danym lokalu, struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Moduł ten jest skierowany do osób przygotowujących się do zawodu barmana. Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • rozliczanie pobranych surowców, półproduktów, wyrobów gotowych i towarów handlowych,
 • inkasowanie należności, rozliczanie dziennego utargu, prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
 • utrzymywanie porządku i czystości na stanowisku pracy oraz przestrzeganie wymogów sanitarnych i bhp,
 • współpraca z innymi pracownikami lokalu, tj. pracownikami kuchni, kelnerami, kierownikiem,
 • przekazywanie informacji innym pracownikom, mające na celu utrzymanie płynności funkcjonowania baru,
 • ocena jakości wykonywanych czynności zawodowych,
 • kontrola dat przydatności do spożycia artykułów spożywczych,
 • przestrzeganie procedur zarządzania jakością wg obowiązujących w zakładzie standardów i procedur wewnętrznych,
 • ustalanie w czasie kolejności wykonywania powierzonych zadań, zgodnie z aktualną sytuacją w miejscu pracy – liczba gości, liczba obecnych pracowników, konstrukcja grafiku pracy,
 • organizowanie pracy na zajmowanym stanowisku zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przyjmowanie ilościowe towarów handlowych, surowców, półproduktów i wyrobów kulinarnych do baru oraz ich przechowywanie w odpowiednich warunkach,
 • sporządzanie i serwowanie napojów bezalkoholowych i alkoholowych z zastosowaniem różnych technik i narzędzi wg receptur krajowych i zagranicznych oraz własnych przepisów,
 • posługiwanie się maszynami, urządzeniami, narzędziami mierniczymi i drobnym sprzętem niezbędnym do przygotowania, przechowywania oraz ekspedycji potraw i napojów z zastosowaniem zasad bhp i ppoż,
 • obsługa gościa w barze, pomoc przy wyborze dań, potraw i napojów.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 64

Czas trwania egzaminu

 • 30 min – część teoretyczna
 • 45 min – część praktyczna

Dostępne w językach

 • PL
Program szkolenia
 1. Historia cocktailu.
 2. Odwołania do przeszłości.
 3. Charakterystyka zawodu barmana.
 4. Przedstawienie ogólnych zasad etyki barmańskiej.
 5. Omówienie typów baru.
 6. Opis sylwetki barmana.
 7. Przeciwwskazania do zawodu barmana.
 8. Predyspozycje jakie powinien posiadać barman.
 9. Napoje alkoholowe i bezalkoholowe w barze.
 10. Przedstawienie rodzajów napojów alkoholowych.
 11. Przedstawienie rodzajów napojów bezalkoholowych.
 12. Sposoby polecania napojów alkoholowych i bezalkoholowych.
 13. Sposoby sprzedaży napojów alkoholowych i bezalkoholowych.
 14. Definicja miksologii.
 15. Omówienie podziału drinków.
 16. Omówienie przygotowania i serwowania cocktaili.
 17. Podział alkoholi.
 18. Opisy poszczególnych rodzajów alkoholi.
 19. Omówienie prostych potraw.
 20. Omówienie rodzajów cygar.
 21. Zasady higieny w pracy w barze.
 22. Omówienie zasad działania systemów HACCP, GHP, GMP.
 23. Sposoby rozliczeń w barze.
 24. Zasady prowadzenia dokumentacji barowej.
 25. Zastosowanie i korzystanie z programów gastronomicznych.
 26. Psychologia gości.
 27. Zasady postępowania w trudnych sytuacjach.
 28. Omówienie urządzeń technicznych w barze.
 29. Przygotowywanie napojów ciepłych i zimnych.
 30. Sposoby serwowania napojów.
 31. Zasady przechowywania napojów.
 32. Zasady łączenia napojów z potrawami.
 33. Prowadzenie rozmów (wywiadów) z gośćmi.
 34. Symulacje technik sprzedaży.
 35. Przekazywanie informacji.
 36. Przygotowywanie i serwowanie cocktaili.
 37. Analizowanie receptur cocktailu i dobór ingrediencji.
 38. Dobieranie szkła i narzędzi do miksowania.
 39. Odmierzanie ingrediencji i dekorowanie drinka.
 40. Używanie miar barowych i wykorzystywanie niezbędnego sprzętu w barze.
 41. Przygotowywanie i serwowanie prostych potraw.
 42. Prawidłowe serwowanie cygara.
 43. Przygotowywanie i odpalanie cygar.
 44. Symulacja trudnych sytuacji w barze.
 45. Sposoby traktowania gości.
Wyposażenie sali szkoleniowej

Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie szkolenia:
Stanowisko barmańskie spełniające poniższe wymagania:

 • 3 częściowy (klasyczny)
 • 2 częściowy – bostoński, francuski
 • Kubek mikserowy + Szklanica Barmańska
 • Szklanica do mieszania
 • Łyżka barowa
 • Sitko barowe – Strainer
 • Szczypce do lodu i owoców
 • Cooler (do chłodzenia butelek z alkoholem)
 • Muddler
 • Deska do krojenia
 • Noże (do owoców, warzyw)
 • Wyciskacz do owoców
 • Sitka (double strein)
 • Trybuszon (otwieracz do wina)
 • Łyżki miarowe
 • Miarki barowe
 • Nalewaki – pourer
 • Stopery
 • Wazy – Bowle
 • Tace

Ingrediencje do sporządzania zadania:

 • Soki i napoje
 • Owoce i warzywa
 • Przyprawy

Dodatki:

 • Serwetki
 • Rurki
 • Środki czystości
 • Naczynia szklane(szklanki i kieliszki)

Inne:

 • Składniki do sporządzania prostych dań.
 • Cygara i osprzęt do serwisu
Opis stanowiska egzaminacyjnego

1. Sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do przeprowadzenia zadań praktycznych:
a. Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie egzaminu:
b. Stanowisko barmańskie spełniające poniższe wymagania:

 • 3 częściowy (klasyczny)
 • 2 częściowy – bostoński, francuski
 • Kubek mikserowy + Szklanica Barmańska
 • Szklanica do mieszania
 • Łyżka barowa
 • Sitko barowe – Strainer
 • Szczypce do lodu i owoców
 • Cooler (do chłodzenia butelek z alkoholem)
 • Muddler
 • Deska do krojenia
 • Noże (do owoców, warzyw)
 • Wyciskacz do owoców
 • Sitka (double strein)
 • Trybuszon (otwieracz do wina)
 • Łyżki miarowe
 • Miarki barowe
 • Nalewaki – pourer
 • Stopery
 • Wazy – Bowle
 • Tace

Ingrediencje do sporządzania zadania:

 • Soki i napoje
 • Owoce i warzywa
 • Przyprawy

Dodatki:

 • Serwetki
 • Rurki
 • Środki czystości
 • Naczynia szklane(szklanki i kieliszki)

Inne:

 • Składniki do sporządzania prostych dań.
 • Cygara i osprzęt do serwisu
Wymagania dla Trenera

Wymagania stawiane trenerom VCC:

 

 • posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiada wykształcenie pozwalające na swobodne posługiwanie się językiem i terminami zawodowymi,
 • posiada roczne doświadczenie w temacie prowadzonych zajęć dydaktycznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • stopień naukowy w dziedzinie uzyskiwanych kompetencji zawodowych,
 • nauczyciel akademicki posiadający doświadczenie w kształceniu zawodowym,
 • dorobek naukowy potwierdzający wkład naukowy w rozwój kształcenia zawodowego,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.
Podręczniki
Select

Barman

 • Autor: Kacper Parchotiuk
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik skierowany jest do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w zawodzie barmana. Obejmuje zagadnienia związane z charakterystyką zawodu barmana, organizacją miejsca pracy, przygotowywaniem i serwowaniem napojów bezalkoholowych i alkoholowych, procedur zarządzania jakością, rozliczania należności, obsługi gości oraz współpracy z innymi pracownikami lokalu.

Treści zawarte w podręczniku pozwalają zdefiniować zakres obowiązków barmana w zależności od standardu lokalu (bar, pub, kawiarnia, drink-bar, bistro, restauracja, lokal gastronomiczny, klub nocny, klub muzyczny), wewnętrznych procedur obsługi gościa, stosowanych w danym lokalu, struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Barman.