Administrator sieci CISCO

Administrator sieci CISCO, legitymujący się certyfikatem VCC, to osoba, która posiada gruntowną, najnowszą wiedzę i umiejętności w zakresie konfigurowania, zarządzania  siecią komputerową na sprzęcie cisco, jej odpowiedniego zabezpieczenia, rozbudowy  i modernizacji. Administrator sieci CISCO zajmuje się budowaniem, integracją, obsługą i przydzielaniem odpowiednich uprawnień klientom sieci. Jest osobą odpowiedzialną i lojalną w odniesieniu do pracodawcy, rzetelnie wykonującą swoje obowiązki wynikające z potrzeby bezawaryjnej i bezproblemowej pracy sieci komputerowej, bezpieczeństwa, szybkiej i skutecznej reakcji na ewentualne awarie lub ataki w sieci. Stosuje i przestrzega stosowania u innych zasad bezpieczeństwa oraz przepisów prawnych związanych m.in. z ochroną informacji.

Posiadacz certyfikatu VCC “Administrator sieci Cisco”:

 • Projektuje, buduje i rozbudowuje sieci komputerowe.
 • Stosuje adresy IPv4 oraz IPv6 w zależności od zapotrzebowania sieci komputerowej.
 • Dobiera protokoły routingu.
 • Zna protokołów routingu (RIP, EIGRP, OSPF).
 • Konfigurowuje routing statyczny i dynamiczny na sprzęcie Cisco.
 • Konfiguruje switch Cisco.
 • Zarządza sieciami LAN.
 • Tworzy i zarządza sieciami VLAN.

Certyfikat VCC umożliwia pracę na stanowisku administratora sieci komputerowej wyposażonych w sprzęt Cisco w firmach, zakładach przemysłowych, jednostkach handlowych i administracyjnych, organizacjach lub innych instytucjach i placówkach, w których wykorzystuje się sieć komputerową  i stosowne dla danej instytucji oprogramowanie.

 

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 80

Czas trwania egzaminu

 • 30 min. - część teoretyczna
 • 120 min. - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Współczesne narzędzia komunikacji w sieci
 • Blog
 • Komunikator internetowy
 • Wiki
 • Podcasting
 • Nauczanie na odległość
 • Komunikacja
 • Reguły komunikacji
 • Elementy sieci
 1. Sieci komputerowe
 • Sieci konwergentne
 • Budowa sieci
 • Tolerancja na błędy
 • Skalowalność
 • Zapewnienia jakości usług (ang. QoS)
 • Bezpieczeństwo
 • Komunikacja w sieci
 • Urządzenia końcowe
 • Urządzenia pośredniczące
 • Media sieciowe
 • Sieci LAN, WAN, Internet
 • LAN
 • WAN
 • Intranet
 • Protokoły sieciowe
 • Model sieci komputerowych
 • Model OSI
 • Modele TCP/IP
 • Model OSI a TCP/IP
 • Warstwa aplikacji – 7 warstwa modelu ISO/OSI
 • Warstwa prezentacji – 6 warstwa modelu ISO/OSI
 • Warstwa sesji – 5 warstwa modelu ISO/OSI
 • Warstwa transportowa – 4 warstwa modelu ISO/OSI
 • TCP i UDP
 • User Datagram Protocol
 • Protokół TCP
 • Identyfikacja konwersacji
 • Protokół UDP
 • Warstwa sieci – 3 warstwa modelu ISO/OSI
 • Adresowanie
 • Enkapsulacja
 • Routing
 • Dekapsulacja
 • Protokoły warstwy sieciowej
 • Rola IPv4
 • Struktura adresu IPv4
 • Adresy publiczne i prywatne
 • Historyczne klasy adresowe
 • Maska podsieci
 • Podział na podsieci
 • Adresowanie IPv6
 • Zapis IPv6
 • Konfiguracja routera adresacją IPv6
 • Warstwa łącza danych – 2 warstwa modelu ISO/OSI
 • Podwarstwy łącza danych
 • Topologia logiczna a fizyczna
 • Protokoły warstwy łącza danych
 • Technologia sieci LAN
 • Technologia sieci WAN
 • Warstwa fizyczna – 1 warstwa modelu ISO/OSI
 • Zdolność do przenoszenia danych
 • Typy mediów fizycznych
 • Rodzaj kabli UTP
 • Światłowód
 • Komunikacja bezprzewodowa
 • Ethernet
 • Standardy IEEE
 • Zarządzanie siecią
 • Obszar roboczy (pracy)
 • Pomieszczenie telekomunikacyjne
 • Okablowanie poziome
 • Okablowanie szkieletowe
 • Typy mediów
 • Wykonanie połączeń LAN
 1. Routing i jego protokoły
 • Routery
 • CPU
 • RAM
 • ROM
 • Pamięć flash
 • NVRAM
 • IOS – Internetwork Operating System
 • Porty do zarządzania routerem
 • Podstawowa konfiguracja routera
 • Tablica Routingu
 • Najlepsza trasa i metryka
 • Wyznaczanie trasy
 • Routing statyczny
 • Rola routera
 • Konfigurowanie interfejsu Ethernet
 • Konfigurowanie interfejsu szeregowego
 • Fizyczne podłączenie interfejsu WAN
 • Konfigurowanie łącza szeregowego
 • Trasy statyczne
 • Polecenie ip route
 • Instalacja trasy statycznej w tabeli routingu
 • Konfigurowanie tras do kolejnych dwóch odległych sieci
 • Konfigurowanie tras do odległych sieci na R2 i R3
 • Zasady tabeli Routingu
 • Sprawdzanie konfiguracji trasy statycznej
 • Konfiguracja domyślnej trasy statycznej
 • Sprawdzanie domyślnej trasy statycznej
 • Wykrywanie brakującej trasy
 • Zadanie do wykonania
 • Konfiguracja tras statycznych
 • RIP – Routing Information Protocol. Protokół Routingu dynamicznego wektora odległości
 • Właściwości protokołu RIP
 • Działanie protokołu RIP
 • Routing klasowy i klasy adresów IP
 • Odległość administracyjna
 • Konfiguracja protokołu RIPv1
 • Konfiguracja Routingu dynamicznego RIPv1.
 • Protokół RIP w wersji 2
 • Protokół RIPng (RIP Next Generation)
 • Konfiguracja protokołu RIPng
 • Sprawdzenie konfiguracji RIPng
 • Protokół EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
 • Korzenie EIGRP: IGRP
 • Algorytm
 • Określenie trasy
 • Zbieżność
 • Komunikaty EIGRP
 • Moduł PDM
 • RTP
 • Odległość administracyjna
 • Konfiguracja protokołu EIGRP
 • System autonomiczny
 • Identyfikator procesu
 • Polecenie router eigrp
 • Polecenie network
 • Polecenie network z maską blankietową
 • Sprawdzanie działania EIGRP
 • Zadanie do wykonania, konfiguracja EIGRP.
 • Protokół OSPF
 • Relacje sąsiedzkie
 • Wybieranie routerów DR i BDR
 • Algorytm OSPF
 • Odległość administracyjna
 • Konfiguracja protokołu OSPF
 • Sprawdzenie ID routera
 • Adres pętli zwrotnej
 • Metryka OSPF
 • Modyfikowanie kosztu łącza
 • OSPF v3
 1. Sieci LAN
 • Zarządzanie sieciami LAN
 • Warstwa dostępu
 • Warstwa dystrybucji
 • Warstwa rdzenia
 • Sieci hierarchiczne
 • Konfiguracja zarządzania przełącznikiem
 • Przygotowanie przełącznika do konfiguracji
 • Podstawowa konfiguracja przełącznika
 • Konfigurowanie interfejsu zarządzania
 • Sprawdzenie konfiguracji
 • Konfigurowanie dupleksu i prędkości
 • Dostęp HTTP
 • Tablica MAC adresów
 • Weryfikacja konfiguracji
 • Zarządzanie przełącznikiem
 • Tworzenie kopii zapasowych konfiguracji
 • Przywracanie konfiguracji
 • Tworzenie kopii zapasowych konfiguracji
 • Przywracanie konfiguracji
 • Czyszczenie danych konfiguracji
 • Zalety stosowania sieci VLAN
 • Zakresy identyfikatorów sieci VLAN
 • Normalny zakres sieci VLAN
 • Rozszerzony zakres sieci VLAN
 • Typy sieci VLAN
 • Transmisje danych VLAN
 • Domyślna sieć VLAN
 • Pierwotna sieć VLAN
 • Sieć zarządzania VLAN
 • Konfiguracja sieci VLAN
 • Tryby portów przełącznika VLAN
 • Statyczne sieci VLAN
 • Dynamiczne sieci VLAN
 • Usuwanie sieci VLAN
 • Łączenie sieci VLAN za pomocą magistrali VLAN (ang. VLAN trunk)
 • Konfiguracja połączeń magistrali (ang. trunk)
 • VTP – VLAN Trunking Protocol
 • Tryby pracy protokołu VTP
 • Konfiguracja protokołu VTP
 • Konfiguracja trybu server VTP
 • Konfiguracja trybu klienta VTP
 • Routing między sieciami VLAN
 • Konfiguracja Routingu między sieciami VLAN metodą „router on a stick”
Laboratoria szkoleniowo-egzaminacyjne

Fundacja VCC posiada kompletnie wyposażone zdalne laboratoria umożliwiające realizację zarówno szkoleń, jak i egzaminów w dowolnej lokalizacji.

W zakres laboratorium wchodzi:

 • Dostęp do wieloplatformowego systemu zgodnego z popularnymi przeglądarkami internetowymi, które obsługują HTML5 oraz JavaScript. Komunikacja w systemie realizowana jest w oparciu o protokoły: RFB (VNC), RDP, Telnet oraz SSH.
 • System RATTLE (Remote Access To The Lab Environment), dzięki któremu każdy użytkownik dostaje możliwość budowania zaawansowanych sieci opartych o fizyczne urządzenia Cisco:
  – 31 szt. urządzeń Switch Cisco,
  – 31 szt. urządzeń Router Cisco,
  – 30 wirtualnych maszyn z systemem operacyjnym MS Windows,
  – 2 Serwery wirtualnych maszyn.
 • Wsparcie techniczne (telefoniczne) związane z wykorzystaniem narzędzi.

Koszt wynajmu to 700 zł brutto za godzinę. 

Wyposażenie sali szkoleniowej

Wymagania dla sali szkoleniowej do realizacji modułu:

 • stanowisko komputerowe dla trenera,
 • projektor multimedialny, ekran,
 • stanowisko komputerowe dla kursantów (jedno stanowisko dla jednego kursanta).

Każde stanowisko powinno posiadać w przypadku sprzętu fizycznego:

 1. router Cisco z IOS 3 szt.,
 2. programowalny switch Cisco 3 szt.,
 3. komputer PC 3szt.,
 4. okablowanie:
  – kabel skrętka prosty 6 szt.,
  – kabel smart serial DCE, DTE  2 szt.,
  – kabel Cisco console RJ45-to-DB9 1 szt.

W przypadku pracowni VCC poza jej fizycznym dostępem należy zapewnić zdalny dostęp do sprzętu.

Opis stanowiska egzaminacyjnego

Każde stanowisko powinno posiadać w przypadku sprzętu fizycznego:

 • router Cisco z IOS 3 szt.,
 • programowalny switch Cisco 3 szt.,
 • komputer PC 3szt.,
 • okablowanie:
  – kabel skrętka prosty 6 szt.,
  – kabel smart serial DCE, DTE  2 szt.,
  – kabel Cisco console RJ45-to-DB9 1 szt.

W przypadku pracowni VCC poza jej fizycznym dostępem należy zapewnić zdalny dostęp do sprzętu.

Wymagania dla Trenera/Egzaminatora
 • posiada wykształcenie wyższe informatyczne;
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku administratora sieci komputerowych lub minimum 400 godzin doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu projektowania i konfigurowania sieci komputerowych;
 • dodatkowe predyspozycje:
  posiada praktyczną wiedzę z dziedziny sieci komputerowych oraz zna obsługę i programowanie urządzeń Cisco (certyfikat CCNA),  posiada odpowiednie cechy osobowości.
Koszty

Usługa certyfikacyjna w ramach modułu Select Competences to koszt 713,40 zł brutto.

W skład usługi wchodzi udostępnienie egzaminu oraz wydanie certyfikatu w przypadku pozytywnego przejścia procesu walidacji. Pozostałe koszty walidacji ustala Partner Egzaminacyjny VCC.

Podręczniki
Select

Administrator sieci CISCO

 • Autor: Dariusz Głuchowski
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
228
Opis

Podręcznik ten zapoznaje czytelnika z tematyką administrowania sieciami komputerowymi na sprzęcie firmy CISCO.  Publikacja pomaga w przygotowaniu odbiorcy do wykonywania pracy na stanowisku administratora sieci komputerowej w firmach, zakładach przemysłowych, jednostkach handlowych i administracyjnych, organizacjach lub innych instytucjach i placówkach, w których stosuje się sieć komputerową. Znajdziemy w niej zagadnienia związane z zarządzaniem siecią komputerową, jej konfiguracją, funkcjonowaniem, zasadami i mechanizmami odpowiedniego zabezpieczenia, projektowania, rozbudowy i modernizacji.

Treści zawarte w podręczniku pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competence – Administrator sieci Cisco.