Standardy księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima

businesswoman with computerModuł Standardy księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima skierowany jest do wszystkich osób, które planują podjąć pracę lub pracują w obszarze księgowości, w tym pracowników biur rachunkowych oraz kancelarii podatkowych.

Moduł przygotowuje do pracy z wykorzystaniem jednego z najbardziej rozpowszechnionych na polskim rynku systemów do zarządzania i księgowości dla sektora MŚP – Comarch ERP Optima. Jest to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie wspierające pracę biur rachunkowych oraz kancelarii podatkowych. Comarch ERP Optima pozwala na efektywną organizację pracy biura i daje możliwość świadczenia profesjonalnych – zgodnych z przepisami – usług księgowych. Oprogramowanie jest chętnie wykorzystywane przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Polsce, o czym świadczy liczba firm użytkujących oprogramowanie – kilkadziesiąt tysięcy organizacji.

Uczestnik podczas szkolenia nabędzie umiejętności praktyczne związane między innymi z:

 • tworzeniem kas gotówkowych, rachunków bankowych oraz kart płatniczych firmowych,
 • przeprowadzaniem analizy płatności oraz oceny sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa,
 • różnymi metodami rozliczeń/kompensat dokumentów z kontrahentami, pracownikami, itd.
 • prowadzeniem przedsiębiorstwa w programie Comarch ERP Optima na pełnej księgowości bądź Książce Przychodów i Rozchodów,
 • sporządzaniem deklaracji VAT-7, VAT-UE,
 • sporządzaniem zaliczki PIT-36, PIT-36L oraz deklaracji rocznej,
 • możliwością wysyłki różnych typów deklaracji do systemu e-deklaracje,
 • charakterystyką modułu Środki Trwałe w programie Comarch ERP Optima.

Zarówno kurs, jak i egzamin odbywa się na oprogramowaniu Comarch ERP Optima, dzięki czemu osoba uzyskująca certyfikat VCC jest w pełni przygotowana do pracy w organizacji korzystającej z systemu.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 15

Czas trwania egzaminu

 • 30 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna
Program szkolenia
 1. Konfiguracja modułu Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus.
 2. Struktura rejestrów kasowych/bankowych.
 3. Lista zapisów kasowych/bankowych
 4. Preliminarz płatności.
 5. Wysyłanie listy poleceń przelewu do banku
 6. obsługującego rachunek firmowy.
 7. Elektroniczna wymiana danych z bankiem.
 8. Generowania dokumentów związanych z regulowaniem oraz analizowaniem stanu zobowiązań podmiotów, które współpracują z przedsiębiorstwem.
 9. Najważniejsze parametry związane z modułem Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus, które ułatwią m.in. wprowadzanie dokumentów z formą płatności gotówka, rozliczanie dokumentów i sprawdzanie stanu raportów kasowych/bankowych.
 10. Parametry dotyczące zasad wystawiania dokumentów w walucie obcej i ustalania kursów walut na tych dokumentach.
 11. Trzy typy rejestrów dostępnych w programie Comarch ERP Optima.
 12. Struktura i zasady tworzenia wyciągów bankowych oraz raportów kasowych.
 13. Wprowadzanie operacji gospodarczych (przychód/rozchód)
 14. Rozliczanie dokumentów różnymi metodami.
 15. Obliczanie różnic kursowych.
 16. Eksport i import przelewów (dokumentów) do banku.
 17. Formaty wymiany danych między programem a bankiem.
 18. Tworzenie noty odsetkowej, ponaglenia zapłaty oraz potwierdzenia salda.
 19. Konfiguracja modułu Księga Podatkowa.
 20. Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
 21. Ewidencja wynagrodzeń.
 22. Ewidencja przebiegu pojazdu.
 23. Inwentaryzacja (spis z natury).
 24. Parametry związane z prowadzeniem księgowości w ramach podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 25. Struktura i konfiguracja modułu Księga Podatkowa.
 26. Wprowadzanie zapisów księgowych do KPiR zgodnie z chronologią.
 27. Zamknięcie zapisów księgowych.
 28. Ewidencja dodatkowa przychodów i kosztów.
 29. Karty wynagrodzeń pracowników.
 30. Zaliczki na PIT 4-R.
 31. Ewidencjonowanie samochodów osobowych i prywatnych pracowników wykorzystywanych w celach służbowych.
 32. Rozliczanie kosztów eksploatowania pojazdu.
 33. Dokument spisu z natury.
 34. Księgowanie spisu z natury do KPiR.
 35. Konfiguracja modułu Księga Handlowa oraz Księga Handlowa Plus.
 36. Okres obrachunkowy.
 37. Plant kont.
 38. Bilans otwarcia.
 39. Zapisy księgowe.
 40. Obroty i salda.
 41. Schematy księgowe.
 42. Księgowanie okresowe.
 43. Zestawienia księgowe.
 44. Rozrachunki na kontach księgowych.
 45. JPK_V7, VAT-UE.
 46. Zaliczki na PIT-36, PIT-36L, CIT-8.
 47. Parametry związane z prowadzeniem księgowości w ramach księgowości kontowej.
 48. Struktura i konfiguracja modułów Księga Handlowa oraz Księga Handlowa Plus.
 49. Prowadzenie przedsiębiorstwa w programie Comarch ERP Optima na zasadach pełnej księgowości.
 50. Otwieranie i zamykanie okresów obrachunkowych.
 51. Opracowanie zakładowego planu kont.
 52. Dokument bilansu otwarcia.
 53. Wprowadzanie ręcznych zapisów księgowych do dzienników.
 54. Zestawienie obrotów i sald.
 55. Budowa i funkcjonalność schematów księgowych.
 56. Księgowanie dokumentów źródłowych różnymi metodami.
 57. Tworzenie księgowań okresowych.
 58. Rozrachunki na kontach księgowych w PLN oraz w walutach obcych.
 59. Generowanie różnic kursowych oraz dokumentów kompensat.
 60. Ewidencjonowanie dokumentów w rejestrze VAT.
 61. Sporządzanie VAT-UE.
 62. Generowanie JPK_V7.
 63. Zaliczki na PIT-36, PIT-36L.
 64. Konfiguracja modułu Środki Trwałe.
 65. Ewidencja środków trwałych i WNiP.
 66. Generowanie planu amortyzacji i odpisów amortyzacyjnych.
 67. Dokumenty środków trwałych.
 68. Ewidencja wyposażenia.
 69. Inwentaryzacja środków trwałych oraz wyposażenia.
 70. Charakterystyka modułu Środki Trwałe.
 71. Grupy i Karty środków trwałych i WNiP.
 72. Generowanie amortyzacji i planów amortyzacyjnych.
 73. Dokumenty środków trwałych.
 74. Ewidencja wyposażenia.
 75. Arkusze inwetaryzacyjne środków trwałych oraz wyposażenia.
Wyposażenie sali szkoleniowej

Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie szkolenia:

– Podręcznik wraz z ćwiczeniami.

– Stanowisko komputerowe spełniające poniższe wymagania sprzętowe i programowe:

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz.
 • 2 GB pamięci RAM.
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni.
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019.
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2.
 • Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024×768.
 • Program pracuje w oparciu o bazę danych Microsoft SQL Server minimum w wersji 2012.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 1. Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie szkolenia:- Stanowisko komputerowe spełniające poniższe wymagania sprzętowe i programowe:
 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz.
 • 2 GB pamięci RAM.
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni.
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019.
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2.
 • Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024×768.
 • Program pracuje w oparciu o bazę danych Microsoft SQL Server minimum w wersji 2012.
Wymagania dla Trenera

Wymagania stawiane Trenerom VCC:

 • spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późn. zm.), w szczególności:
  • legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanymi treściami programowymi danych kwalifikacji oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada wiedzę praktyczna z zakresu prowadzenia księgowości na systemie Comarch ERP Optima.

Dodatkowe predyspozycje:

 • stopień naukowy w dziedzinie uzyskiwanych kwalifikacji zawodowych,
 • nauczyciel akademicki posiadający doświadczenie w kształceniu zawodowym,
 • dorobek naukowy potwierdzający wkład naukowy w rozwój kształcenia zawodowego,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.
Podręczniki
Select

Standardy księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima

 • Autor: Comarch SA
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
170
Opis

Podręcznik skierowany jest do osób, które chcą uaktualnić swoją wiedze z zakresu księgowości oraz udoskonalić swoje umiejętności pełnej obsługi księgowej firmy z wykorzystaniem systemu informatycznego Comarch ERP Optima, obsługiwanego na co dzień przez kilkadziesiąt tysięcy firm.

Jego lektura zapozna czytelnika z możliwościami jakie dają moduły: Comarch ERP Optima Kasa/Bank Plus, Comarch ERP Optima Księga Handlowa Plus, Comarch ERP Optima Księga Podatkowa oraz Comarch ERP Optima Środki Trwałe. Treści zawarte w podręczniku dostarczają wiedzy z zakresu poprawnego ewidencjonowania operacji gospodarczych i ich rozliczania, prowadzenia Księgi Przychodów, Rozchodów, a także pełnej księgowości.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences Standardy księgowości komputerowej w programie Comarch ERP Optima.

 

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. W programie Comarch ERP Optima można założyć:
a. Jedną bazę firmową,
b. Dwie bazy firmowe,
c. Trzy bazy firmowe,
d. Wiele baz firmowych.
2. Utworzenie nowej bazy danych poprzez kreator umożliwia stworzenie:
a. Karty środka trwałego,
b. Karty kontrahenta,
c. Schematu księgowego,
d. Pieczątki firmy.
3. Konfiguracja programu Comarch ERP Optima składa się z trzech gałęzi:
a. Konfiguracja firmy/ programu / stanowiska,
b. Konfiguracja firmy/ modułu/ stanowiska,
c. Konfiguracja modułu/ programu/stanowiska,
d. Konfiguracja stanowiska/ programu/ bazy firmowej.
4. Lista operatorów w programie Comarch ERP Optima dostępna jest  z poziomu:
a. Konfiguracja/ Program / Ogólne / Operatorzy
b. Konfiguracja/ Program / Użytkowe / Operatorzy
c. Konfiguracja/ Stanowisko / Użytkowe / Operatorzy
d. Konfiguracja/ Firma / Ogólne / Operatorzy
5. Przycisk   dostępny na listach w programie Comarch ERP Optima służy do:
a. Usuwania dokumentu,
b. Importowania,
c. Filtrowania,
d. Przeliczenia lub renumeracji
6. Moduł Kasa / Bank służy do:
a. Tworzenia deklaracji VAT-7,
b. Definiowania schematów księgowych,
c. Tworzenia wzorcowego planu kont,
d. Ewidencji kas gotówkowych i rachunków bankowych.
7. Zdefiniowanie własnego formatu płatności w programie Comarch ERP Optima możliwe jest z poziomu:
a. Konfiguracja/ Firma / Kasa i Bank / Formy płatności
b. Konfiguracja / Firma / Ogólne / Formy płatności
c. Konfiguracja / Program / Ogólne / Rejestry kasowe/bankowe
d. Konfiguracja / Program / Kasa i Bank / Parametry
8. Jakie typy rejestrów kasowych/bankowych występują w Comarch ERP Optima?
a. Konto bankowe, zaliczka, karta płatnicza,
b. Kasa, karta kredytowa, zaliczka,
c. Kasa, konto bankowe, zaliczka,
d. Kasa, konto bankowe, karta kredytowa.
9. Dokumenty z wyciągu bankowego bądź raportu kasowego wprowadzamy w programie Comarch ERP Optima:
a. Na liście zapisów kasowych/bankowych,
b. W preliminarzu płatności,
c. Na liście dokumentów nierozliczonych,
d. Na liście rejestrów kasowych/ bankowych.
10. Dokumenty, które generują płatność do preliminarza płatności to:
a. Rezerwacja odbiorcy, Faktura zakupu, Faktura sprzedaży,
b. Faktura wewnętrzna sprzedaży,  Przyjęcie zewnętrzne, Faktura sprzedaży,
c. Deklaracja VAT-7, Faktura zakupu, Faktura sprzedaży,
d. Lista płac, Faktura wewnętrzna sprzedaży, Paragon.
11. Eksport poleceń przelewu do banku odbywa się:
a. Dla zdarzeń zrealizowanych,
b. Z Poziomu preliminarza płatności,
c. Dla zdarzeń o kierunku przepływu – przychód,
d. Dla zdarzeń o statusie rozliczone całkowicie.
12. Rozliczanie dokumentu może być dokonane z poziomu:
a. Listy dokumentów rozliczonych,
b. Tylko z poziomu preliminarza płatności,
c. Tylko z poziomu listy dokumentów nierozliczonych.
d. Preliminarza płatności lub zapisów kasowych/bankowych.
13. Ponaglenie zapłaty:
a. Zawiera dokumenty zapłacone przed terminem płatności,
b. Może być wygenerowany tylko dla dokumentów w walucie PLN,
c. Uwzględnia przeterminowane i nierozliczone należności
d. Może być wygenerowany tylko dla dokumentów w walucie obcej.
14. Różnica między modułem Kasa/Bank a modułem Kasa/Bank Plus polega na:
a. Możliwości wprowadzania dokumentów w walutach obcych,
b. Możliwości rozliczania płatności w walucie,
c. Możliwości prowadzenia magazynu walut,
d. Możliwości wymiany danych z bankiem.
15. Rozliczenia zapisów w magazynie walut w module Kasa/Bank Plus odbywają się według metody:
a. LIFO i FIFO (użytkownik wybiera)
b. LIFO,
c. FIFO,
d. kursów przeciętnych, ustalonych w wysokości średniej ważonej kursów walut.
16. Podstawowe parametry związane z prowadzeniem Książki Przychodów i Rozchodów znajdują się w:
a. Konfiguracja / Firmy / Kasa/Bank / Parametry,
b. Konfiguracja / Firmy / Księgowość / Parametry,
c. Konfiguracja / Firmy / Ogólne / Parametry,
d. Konfiguracja /Program / Księgowość.
17. Użytkownik ma możliwość kontroli duplikacji dokumentów w Rejestrze VAT i na fakturach zakupu według następującego pola:
a. Kwota VAT dokumentu,
b. Data księgowania,
c. ID Księgowy,
d. Numer dokumentu.
18. Kategoria księgowa może określać:
a. Domyślną kolumnę księgi podatkowej,
b. Domyślny rodzaj transakcji,
c. Domyślny podmiot,
d. Domyślną formę płatności.
19. Zapisy księgowe:
a. Mogą być dodawane jedynie poprzez bezpośredni zapis w KPiR,
b. Powstają po zaksięgowaniu dokumentów źródłowych z ewidencji pomocniczych,
c. Mogą być wprowadzone tylko i wyłącznie do bufora,
d. Są zawsze księgowane z datą bieżącą.
20. Ewidencja dodatkowa to:
a. Ewidencja przychodów i kosztów,
b. Ewidencja dokumentów VAT niepodlegających księgowaniu,
c. Ewidencja służąca do rejestrowania dokumentów  tylko i wyłącznie handlowych,
d. Lista planowanych zdarzeń w przedsiębiorstwie.
21. Dokument spisu z natury w programie Comarch ERP Optima można sporządzić z poziomu:
a. Rejestry VAT / Ewidencja dodatkowa,
b. Księgowość / Zapisy KPiR,
c. Księgowość / Spis z natury,
d. Rejestry VAT.
22. W programie można rozliczać VAT (sporządzać deklarację VAT):
a. Za okres półroczny,
b. Tylko miesięcznie bądź tylko kwartalnie,
c. Kwartalnie,
d. Tylko metodą kasową.
23. Faktury z Rejestru VAT po zaksięgowaniu widoczne są na liście w kolorze:
a. Niebieskim,
b. Zielonym,
c. Czarnym,
d. Czerwonym.
24. W Comarch ERP Optima funkcjonują następujące konta:
a. Bezpośrednie,
b. Techniczne,
c. Bilansowe i Wynikowe,
d. Rozrachunkowe i Pośrednie.
25. Schematy księgowe pozwalają na księgowanie dokumentów z:
a. Preliminarza płatności,
b. Zestawień księgowych,
c. Rejestrów VAT,
d. Listy rejestrów kasowych/bankowych.
26. W programie Comarch ERP Optima można sporządzić następujące deklaracje lub obliczyć zaliczki na:
a. PIT-36, VAT-7, PIT-36L, VAT-8,
b. Tylko VAT-7 I VAT-UE,
c. VAT-7, VAT-UE, VAT-8,
d. PIT 36, PIT -36L, VAT-7.
27. Obsługa kont walutowych dostępna jest w module:
a. Księga Handlowa,
b. Kasa/Bank,
c. Księga Handlowa Plus,
d. Kasa/Bank Plus.
28. Różnice pomiędzy rozliczeniami w module Kasa/Bank i rozrachunkami w module Księga Handlowa polega na:
a. Możliwości rozliczenia dokumentów w walucie obcej,
b. Możliwości dokonania kompensaty,
c. Możliwości zmiany daty rozliczenia/rozrachunku,
d. Możliwości wygenerowania różnicy kursowej.
29. Moduł Środki trwałe obejmuje ewidencję:
a. Paragonów,
b. Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych,
c. Dokumentów handlowych,
d. Tylko Środków trwałych w budowie.
30. Amortyzacja w module Środki Trwałe:
a. Bilansowa jest zawsze równa księgowej,
b. Liczona jest tylko dla środków trwałych,
c. Liczona jest dla środków trwałych w budowie,
d. Po wygenerowaniu jest widoczna z menu Księgowość/Dokumenty środków trwałych.

ZADANIE PRAKTYCZNE 1

Założyć nową bazę firmową o nazwie TEST_EGZAMIN przy wykorzystaniu kreatora dostępnego podczas pierwszego logowania do nowej bazy w programie Comarch ERP Optima.

W oknie kreatora należy uzupełnić następująco poszczególne pola:

 • Tryb pracy programu: Instalacja standardowa.
 • Wybór modułów do skonfigurowania: Księgowość.
 • Osoba fizyczna: zaznaczony.
 • Nazwa: TEST_EGZAMIN.
 • NIP: 2740933741.
 • REGON: 073839289.
 • Adres: Kraków 31-420, ul. Wesoła 100.
 • Imię i nazwisko: Wojciech Nowak.
 • Urząd skarbowy: US Kraków Śródmieście.
 • Numer rachunku: 10-10202892-1230057008797877.
 • Parametr IBAN: zaznaczony.
 • Nazwa banku: PKO I O./KRAKÓW.
 • Rodzaj prowadzonej księgowości: Księgowość kontowa.
 • Początek okresu: 20XX-01-01.
 • Długość: 12 miesięcy.
 • Typ podmiotu: Osoba fizyczna.
 • Działalność: Handlowa i Usługowa.
 • Koszty: 4 i 5.
 • Rachunek zysków i strat: Porównawczy i Kalkulacyjny.
 • Przepływy pieniężne: Metoda pośrednia.
 • F-01: zaznaczone.
 • Obsługa kont walutowych: zaznaczone.

 

ZADANIE PRAKTYCZNE 2

Założyć operatora (użytkownika) w Konfiguracji, a następnie zalogować się na bazę firmową TEST_EGZAMIN na założonego operatora.

Na formularzu operatora (zakładka Ogólne) uzupełnić:

 • Identyfikator: Swoje inicjały.
 • Imię i nazwisko: Swoje inicjały.
 • Firma startowa: TEST_EGZAMIN.
 • Administrator: zaznaczyć.
 • Operator używa modułów: Kasa/Bank Plus, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe.
 • Prawa operacji na księdze głównej: zaznaczone.

 

ZADANIE PRAKTYCZNE 3

Założyć kategorię o typie Koszty i Przychody:

Kategoria kosztów: USŁUGI_TECHNICZNE, stawka VAT: 23%, Odliczenia: Tak, Rodzaj: Usługi,

Konto – Segment Wn: 429.

Kategoria przychodów: PRZYCHODY_USŁUGI, stawka VAT: 23%, Rodzaj: Usługi.

 

ZADANIE PRAKTYCZNE 4

Założyć kartę kontrahenta o podanych danych:

Kod: STUDIO.

NIP: 5226505094.

Regon: 299320980.

Nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowe Studio.

Adres: Polska, Kraków, os. Jagiellońskie 120/100, woj. Małopolskie.

Kategoria sprzedaży: PRZYCHODY_USŁUGI.

Kategoria zakupu: USŁUGI_TECHNICZNE.

Forma płatności: przelew.

Termin płatności: 14 dni.

Status: Krajowy.

Podatnik VAT czynny: zaznaczony.

 

ZADANIE PRAKTYCZNE 5

Zaimportować następujące dane słownikowe z bazy danych: Prezentacja_KH:

                Dane słownikowe:

 • Kategorie.
 • Kontrahenci.
 • Banki.
 • Urzędy.
 • Schematy księgowe.

ZADANIE PRAKTYCZNE 6

Wprowadzić nowy rejestr bankowy o poniższych parametrach i otworzyć nowy raport z datą 20XX‑01-01:

Akronim: BPH.

Nazwa: Rachunek bankowy w BPH.

Typ rejestru: Konto bankowe.

Bank: 10601376.

Numer rachunku: 07-10601376-1247896301458963.

Okres raportów: Miesięczny.

Waluta: PLN.

Saldo BO: 15 000.

 

ZADANIE PRAKTYCZNE 7

Założyć nową formę płatności o nazwie: przelew_BPH, skojarzoną z rejestrem BPH.

 

ZADANIE PRAKTYCZNE 8

Wprowadzić dwa zapisy bankowe do raportu RKB/1/20XX/BPH.

Pierwszy zapis:                                                                 Drugi zapis:

Dokument: KW.                                                              Dokument: KP.

Numer obcy: FZ/120/1/20XX.                                   Numer obcy: FS/10/1/20XX.

Data: 20XX-01-15.                                                          Data: 20XX-01-20.

Kwota: 1500 PLN.                                                          Kwota: 5000 PLN.

Kontrahent: STUDIO.                                                    Kontrahent: ALOZA.

 

ZADANIE PRAKTYCZNE 9

W Rejestrze VAT zakupu wprowadzić fakturę krajową w walucie PLN:

Rejestr: ZAKUP.

Kontrahent: STUDIO.

Dokument: FZ/120/1/20XX.

Data wpływu, zakupu, wystawienia: 20XX-01-10.

Forma płatności: przelew_BPH.

Stawka: 23%, Brutto: 1500 PLN.

 

ZADANIE PRAKTYCZNE 10

Rozliczyć dokument KW z dokumentem FZ/120/1/20XX z poziomu zapisu kasowego/bankowego.

 

ZADANIE PRAKTYCZNE 11

W Rejestrze VAT sprzedaży wprowadzić fakturę krajową w walucie PLN, a następnie zaksięgować ją za pomocą schematu księgowego: SPRZ.- PROSTY.

Rejestr: SPRZEDAŻ.

Kontrahent: ADM.

Dokument: FS/10/20XX.

Data wpływu, zakupu, wystawienia: 20XX-01-21.

Forma płatności: przelew_BPH.

Kategoria pozycji: SPRZED.MATERIAŁÓW.

Stawka: 23%, Netto:1000 PLN.

 

ZADANIE PRAKTYCZNE 12

Zmodyfikować wzorcowy plan kont wg poniższej tabeli:

Symbol konta Nazwa konta
Syntetyczne Analityczne

( I poziom)

131 131 – PKO Rachunek bankowy w PKO
131 – BPH Rachunek bankowy w BPH
227 Rozrachunki z ZUS

 

ZADANIE PRAKTYCZNE 13

Wprowadzić bezpośredni zapis do księgowości kontowej związany z odsetkami z lokat. Zapis księgowy wprowadzić do bufora do dziennika: BANK.

Numer dokumentu: PK/1/20XX.

Data księgowania: 20XX-01-31.

Podmiot : Bank (10601376).

Kategoria: ODSETKI LOKAT.

Konto WN: 131-BPH.

Konto MA: 752-2-2.

Kwota: 121 PLN.

 

ZADANIE PRAKTYCZNE 14

Dodać kartę środka trwałego:

Grupa: ST.

Nr inwentarzowy:1/20XX.

KŚT: 741.

Nazwa: Samochód Opel Astra.

Kategoria: AMORTYZACJA.

Data zakupu i przyjęcia do używania: 20XX-01-12.

Metoda amortyzacji: liniowa.

Stawka: 20%.

Wartość początkowa: 32 000.

 

ZADANIE PRAKTYCZNE 15

Wygenerować odpis amortyzacyjny za miesiąc luty 20XX dla środka trwałego o nr inwentarzowym 1/20XX, a następnie zaksięgować dokument amortyzacji za pomocą predekretacji:

Dziennik: INNE.

Data księgowania: 20XX-02-28

Konto Wn: 401-1-1.

Konto Ma: 071-3.

Kwota: 458,33 PLN.

 

ZADANIE PRAKTYCZNE 16

Wykonać przeniesienie wszystkich zapisów księgowych z bufora do ksiąg „na czysto” w miesiącu styczeń 20XX r.