Język niemiecki dla tokarzy-frezerów

KDM_0719_d(85).jpgModuł skierowany jest do osób, które chcą podjąć pracę w zawodzie tokarz/frezer w kraju lub z klientem niemieckojęzycznym. Podstawowym założeniem modułu jest pogłębienie znajomości języka niemieckiego w zakresie niezbędnym do wykonywania tego zawodu.

Program kształcenia zakłada naukę słownictwa branżowego, nazw przedmiotów, narzędzi, maszyn i materiałów, typowych zwrotów przydatnych podczas wykonywanych w ramach pracy tokarza/frezera czynności i towarzyszących im sytuacji, a także pojęć związanych z bezpieczeństwem w pracy. Uwzględnia rozwój umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do poszukiwania pracy (pisanie listu motywacyjnego i CV), odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, uzgodnienia warunków pracy, porozumienia się ze współpracownikami oraz zbadania potrzeb klienta. Dzięki metodologii podręcznika zakładającej różnorodność form ćwiczeń zastosowanych w trakcie kursu rozwinięte zostają wszystkie umiejętności językowe niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie tokarza/frezera: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 60 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna
Program szkolenia
 1. Możliwe miejsca pracy dla tokarzy-frezerów
 2. Materiały obrabiane
 3. Przedmioty obrabiane
 4. Nazwy maszyn i ich części
 5. Sposoby obróbki wiórowej i ściernej
 6. Narzędzia tokarskie i frezerskie, geometria narzędzi
 7. Materiały narzędziowe oraz materiały chłodzące i smarujące
 8. Poszukiwanie pracy. CV oraz ogłoszenie o pracę.
 9. Rozmowa kwalifikacyjna
 10. Zakład pracy. Struktura zakładu pracy. Obowiązki w miejscu pracy.
 11. Komunikacja z współpracownikami i przełożonym
 12. Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 13. Typowe dla miejsca pracy czynnościami
 14. Nazwy urządzeń mocujących narzędzia i przedmioty obrabiane
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • tablica szkolna.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • słuchawki z mikrofonem.
Wymagania dla Trenera
 • wyższe studia magisterskie na kierunku Filologia Germańska, posiada odpowiednie przygotowanie metodyczne do nauki języka niemieckiego, a także wiedzę teoretyczną związaną ze specyfiką zawodów tokarz i frezer,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • posiada potwierdzenie znajomości koncepcji certyfikacji VCC, poprzez rozwiązanie testu z minimalnym wynikiem 60% ,
 • posiada potwierdzenie posiadanych kompetencji, poprzez zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego z zakresu objętego programem szkolenia, z minimalnym wynikiem 90% ,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • posiada odpowiednie cechy osobowości, takie jak: komunikatywność, gotowość do samokształcenia i rozwijania swoich kompetencji, zdolności organizacyjne
Podręczniki
Język obcy zawodowy niemiecki

DREHER UND FRÄSER

 • Autor: Eliza Chabros
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu tokarza-frezera w środowisku niemieckojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na swobodne porozumiewanie się w zakresie przygotowywania stanowiska oraz narzędzi do pracy, ustawiania parametrów i nadzorowania pracy obrabiarek, komunikacji ze współpracownikami i pracodawcą, zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, a także poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej.

Nauka języka branżowego w oparciu o prezentowaną książkę rozwija wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: A2.

Niniejszy podręcznik stanowi integralną część materiałów edukacyjnych VCC przeznaczonych do kształcenia w zawodzie tokarza-frezera. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu Language Competences – Dreher und Fräser.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

WORTSCHATZ

Übung 1.
Ergänzen Sie die Sätze mit einem passenden Wort.

1. Eine Drehmaschine, die durch ein Computerprogramm gesteuert wird, heißt……………………
a. Drehmaschinencomputer
b. Computer-Drehmaschine
c. CNC-Drehmaschine
d. Schleifmaschine

2. Was ist kein Beruf?
a. Dreher
b. Durchmesser
c. Fräser
d. Elektriker

3. Ein Werkstück, dass vorgefertigt ist und weitere Bearbeitung braucht, heißt ………..
a. Halbfabrikat
b. Radius
c. Werkzeug
d. Walze

4. Die Gruppe der Kupferlegierungen mit Zink heißt:
a. Teflon
b. Stahl
c. Duraluminium
d. Messing

5. Mit einer Drehmaschine kann man nicht:
a. bohren
b. drehen
c. fräsen
d. gewindedrehen

6. Das ist kein Maß:
a. Schaft
b. Radius
c. Länge
d. Größe

7. Drehmaschine, mit der große Gegenstände bearbeitet werden, heißt :
a. Revolverdrehmaschine
b. Universaldrehmaschine
c. Drehmaschine
d. Karussell-Drehmaschine

8. Die spanende Feinbearbeitung nennt man:
a. Reiben
b. Räumen
c. Schlichten
d. Schruppen

9. Ein Gegenstand hat sechs Ecken. Er ist:
a. sechzig
b. rechteckig
c. eckig
d. sechseckig

10. Stahl, der nicht rostet, heißt:
a. nichtrostender Stahl
b. Stahlguss
c. austenitisch
d. rostend

11. Die Werkzeugschneide kann man kühlen und schmieren mit:
a. Ölemulsion
b. Luft
c. Kupfer
d. Gussstahl

12. Welches Werkzeug braucht man zum Drehen?
a. Gewindebohrer
b. Reibahle
c. Drehmeißel
d. Bohrer

13.  Was ist kein Werkzeug?
a. Senker
b. Zentrierbohrer
c. Zentrierbohrung
d. Fräser

14. Mit welchem Werkzeug kann man einstechen?
a. Innendrehmeißel
b. Stechdrehmeißel
c. Walzenstirnfräser
d. Schneckenfräser

15. Was ist kein Werkstück?
a. Support
b. Buchse
c. Welle
d. Zahnrad

16. Wo kann man melden, dass man Werkzeuge braucht?
a. im Betrieb
b. in der Werkstatt
c. im Sozialraum
d. im Werkzeugverleih

17. Wo kann man das Werkstück bei der Bearbeitung spannen?
a. im Bettschlitten
b. im Dreibackenfutter
c. im Meißelhalter
d. in der Zentrierbohrung

18. Im Bohrfutter spannt man u.a. Werkzeuge zum:
a. Drehen
b. Reiben
c. Querdrehen
d. Schlichten

19. Was ist falsch?
a. Am Arbeitsplatz darf Dreher/ Fräser lange Haare ohne Kopfbedeckung tragen.
b. Dreher/ Fräser darf lange Haare nur mit Kopfbedeckung tragen.
c. Dreher/ Fräser darf keine weite Kleidung tragen.
d. Dreher/ Fräser darf keine Halsketten tragen.

20. Die Werkzeugstoffe sollen
a. nicht reibungsbeständig sein
b. reibungsbeständig sein
c. nicht korrosionsbeständig sein
d. weich sein

LESEN

Übung 4.
Lesen Sie die folgende Arbeitsanzeige und kreuzen Sie die richtige Antwort an. Nur eine Antwort ist korrekt.

konventioneller Dreher/ Fräser gesucht
Ihre Aufgaben:
• Vorbereiten und Rüsten von konventionellen Dreh- und Fräsmaschinen
• Beseitigung der mechanischen Störungen
• Bearbeitung der Werkstücke nach Mustern und Zeichnungen
• Fertigung der Einzelteile
Wir fordern an:
• Abgeschlossene Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker
• Gute Erfahrungen im konventionellen Drehen sind erforderlich
• Fähigkeit, Zeichnungen und Skizzen zu lesen und zu verstehen
• Kenntnisse in konventioneller Dreh- und Frästechnik
• Sorgfalt in der Arbeit
• Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Qualitätsbewusstsein
Weitere Informationen:
Vertragsart:  Vollzeit
Arbeitsort: Hamburg
Antrittsdatum: ab sofort
Arbeitsvertrag: unbefristet
Sie bekommen Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 30. Januar. Wenn Sie Interesse an unserer Anzeige haben, schicken Sie uns Ihren Lebenslauf zu.

1. Die Arbeitsstelle befindet sich in:
a. Bremen
b. Berlin
c. Halle
d. Hamburg

2. Sie arbeiten:
a. in Schichten
b. in Vollzeit
c. in Teilzeit
d. in Gruppen

3. Sie können …………………………. anfangen.
a. sofort
b. heute
c. morgen
d. nächsten Monat

4. Sie sollen ………………………..sein.
a. Student
b. Lehrling
c. ausgebildeter Zerspanungsmechaniker
d. CNC-Dreher

5. Der gesuchte Mitarbeiter soll …………………………………. sein.
a. nicht ausgebildet
b. unerfahren
c. Berufseinsteiger
d. erfahren

6. Sie können sich …………………………… um die Stelle bewerben.
a. bis zum 29. Januar
b. vom 29. Januar
c. vom 30. Januar
d. bis zum 30. Januar

7. Sie bekommen Geld für:
a. Überstunden
b. Geburtstag
c. Urlaub
d. Umzug nach Hamburg

8. Der Bewerber muss an die Firma …………………………………. schicken.
a. ein Foto
b. individuelles Anschreiben
c. Zeugnisse
d. einen Lebenslauf

Übung 5.
Welche Sätze sind richtig und welche sind falsch? Markieren Sie.
9. Der Bewerber muss gute Englischkenntnisse haben.  R/F
10. Der Arbeitsvertrag ist unbefristet. R/ F
11. Der Bewerber muss Dreh- und Frästeile in Großserien fertigen. R/ F
12. Der Bewerber muss die Maschinen für die  Arbeit vorbereiten. R/ F
13. Der Bewerber muss nicht mechanische Schäden beseitigen. R/ F
14. Für die Firma ist wichtig, dass der Bewerber sorgfältig arbeitet. R/ F
15. Der Bewerber muss Skizzen und technische Zeichnungen gut lesen. R/ F

 

HÖREN

Übung 2.
Hören Sie das Gespräch zwischen einem Dreher und einem Kunden und beantworten Sie die Fragen unten.

1. Welchen Auftrag bekommt der Dreher?
……………………………………………………………………………………………..
2. Welche Maße hat der Kunde gegeben?
………………………………………………………………………………………………
3. Wie viel Stück bestellt der Kunde?
………………………………………………………………………………………………
4. Wann ist der bestellte Gegenstand fertig?
……………………………………………………………………………………………….
5. Hat der Kunde eine Zeichnung, die dem Dreher helfen könnte?
……………………………………………………………………………………………….

Übung 3.
Hören Sie das Gespräch zwischen einem Dreher und einem Mitarbeiter der Abteilung ‚Arbeitsvorbereitung‘. Entscheiden Sie, ob die Sätze richtig (R) oder falsch (F) sind.

1. Die beiden Herren sind ,per du‘. R/ F
2. Ein Kunde hat 15 Werkstücke bestellt. R/ F
3. Der Kunde kommt aus der Lebensmittelbranche. R/ F
4. Die Werkstücke sind Wellen mit Nut. R/ F
5. Der Mitarbeiter der Arbeitsvorbereitung hat ein Muster. R/ F
6. Der Mitarbeiter der Arbeitsvorbereitung hat eine Skizze. R/ F
7. Der Dreher kann die Wellen sofort fertigen. R/ F
8. Die Wellen sollen Anfang April fertig sein. R/ F
9. Der Dreher hat nicht alle Werkzeuge, die er braucht. R/ F
10. Der Dreher meldet den Werkzeugbedarf morgen. R/ F