Język niemiecki dla pracowników do budowy kotłów i wznoszenia wyciągów

Pracownik do budowy kotlowModuł kierowany jest do osób, które chcą podjąć zatrudnienie jako pracownik do budowy kotłów i wznoszenia wyciągów w kraju niemieckojęzycznym lub z klientem niemieckojęzycznym. Podstawowym założeniem modułu jest pogłębienie znajomości języka niemieckiego w zakresie niezbędnym do wykonywania tego zawodu.

Program kształcenia zakłada naukę słownictwa branżowego, nazw przedmiotów, narzędzi, maszyn i materiałów, typowych zwrotów branżowych, a także pojęć związanych z bezpieczeństwem w pracy. Moduł uwzględnia rozwój umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do poszukiwania pracy (pisanie listu motywacyjnego i CV), odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, uzgodnienia warunków pracy, porozumienia się ze współpracownikami oraz zbadania potrzeb klienta. Dzięki metodologii podręcznika zakładającej różnorodność form ćwiczeń zastosowanych w trakcie kursu rozwinięte zostają wszystkie umiejętności językowe niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 60 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna
Program szkolenia

1. Poszukiwanie pracy

 • oferty pracy,
 • wykształcenie,
 • doświadczenie,
 • rozmowa z pracodawcą

2. Życiorys i podanie o pracę

 • cechy charakteru,
 • dokumenty aplikacyjne,
 • załączniki

3. Rozmowa kwalifikacyjna

 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • przebieg rozmowy kwalifikacyjnej,
 • warunki pracy

4.Umowa o pracę

 • warunki pracy

5. Zakwaterowanie

 • poszukiwanie zakwaterowania,
 • warunki mieszkaniowe,
 • najemca i wynajmujący,
 • umowa najmu

6. Narzędzia i materiały

 • narzędzia,
 • urządzenia i materiały

7. Typy kotłów

 • rodzaje,
 • budowa

8. Materiały opałowe

 • rodzaje,
 • wady i zalety

9. Typy i budowa kominów

 • typy,
 • budowa,
 • charakterystyka

10. Czynności w pracy przy urządzeniach grzewczych

 • kontakty z szefem i klientami

11. Dojazd

 • opis drogi dojazdu,
 • kierunki

12. Bezpieczeństwo pracy

 • zasady bezpieczeństwa,
 • znaki nakazu i zakazu,
 • zagrożenia dla zdrowia,
 • niebezpieczeństwo

13. Pierwsza pomoc

 • pierwsza pomoc przy wypadku,
 • przebieg reanimacji,
 • zgłoszenie wypadku,
 • zawartość apteczki pierwszej pomocy

 

Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • tablica szkolna.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • słuchawki z mikrofonem.
Podręczniki
Język obcy zawodowy niemiecki

ANLAGENMECHANIKER FÜR HEIZUNGS- UND KLIMATECHNIK

 • Autor: Kinga Olech
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu pracownika do budowy kotłów i wznoszenia wyciągów w środowisku niemieckojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na swobodne porozumiewanie się w zakresie terminologii i nazewnictwa kotłów i wyciągów kominowych, ich typów i budowy, materiałów i narzędzi wykorzystywanych do ich konstruowania, montażu i naprawy, typowych dla zawodu czynności i technik pracy, rodzajów dostępnych paliw, ich wad i zalet, realizacji zamówień i zakupów specjalistycznych materiałów, kontaktu z klientem i jego obsługi, komunikacji ze współpracownikami i pracodawcą, zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, a także poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej.

Nauka języka branżowego w oparciu o prezentowaną książkę rozwija wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: A2.

Niniejszy podręcznik stanowi integralną część materiałów edukacyjnych VCC przeznaczonych do kształcenia w zawodzie pracownika do budowy kotłów i wznoszenia wyciągów. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu Language Competences – Anlagenmechaniker für Heizungs- und Klimatechnik.