Język niemiecki dla Operatorów maszyn sterowanych numerycznie (CNC)

operator cncModuł dedykowany jest osobom, które chcą podjąć pracę w zawodzie operatora CNC w kraju lub z klientem niemieckojęzycznym. Podstawowym założeniem modułu jest pogłębienie znajomości języka niemieckiego w zakresie niezbędnym do wykonywania tego zawodu.

Program kształcenia zakłada naukę słownictwa branżowego, nazw przedmiotów, narzędzi i materiałów, typowych zwrotów przydatnych podczas wykonywanych w ramach pracy operatora CNC czynności i towarzyszących im sytuacji, a także pojęć związanych z bezpieczeństwem w pracy. Przygotowuje do pracy w charakterze operatora CNC, który jest osobą odpowiedzialną za obsługiwanie specjalistycznych maszyn i urządzeń, służących do obrabiania tworzyw sztucznych i metali. Osoba zatrudniona w tym charakterze posiada niezbędne kwalifikacje i wiedzę pozwalającą na obsługiwanie nie tylko tradycyjnych maszyn, lecz także skomplikowanych, elektronicznych robotów, sterowanych numerycznie. Operator CNC samodzielnie dobiera odpowiednie materiały i tworzywa, a także narzędzia wykorzystywane do ich obróbki. Monitoruje poprawne funkcjonowanie urządzeń, przeprowadza okresowe badania techniczne, wykonuje doraźne prace serwisowe, reguluje i programuje urządzenia do obróbki metali i tworzyw sztucznych, a także opracowuje procedury i normy ich wykorzystywania. Dzięki metodologii podręcznika zakładającej różnorodność form ćwiczeń uczestnik kursu ma możliwość stać się specjalistą, realizującym całokształt procesów związanych z mechaniczną obróbką metali i tworzyw sztucznych na obrabiarkach CNC.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 60 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna
Program szkolenia
 1. Poszukaniwanie pracy, oferty pracy i rozmowa kwalifikacyjna
 2. Słownictwo związane z zakładem pracy
 3. Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 4. Typowe dla miejsca pracy czynności
 5. Nazwy obrabiarek CNC oraz nazwy podzespołów i części obrabiarki CNC, a także punkty charakterystyczne obrabiarek CNC
 6. Nazwy narzędzi stosowanych w obrabiarkach CNC, części narzędzia, geometria ostrza
 7. Nazwy materiałów narzędziowych oraz materiałów chłodzących i smarujących
 8. Rysunek techniczny, podstawowe pojęcia geometryczne
 9. Dokumentacja techniczna
 10. Nazwy sposobów obróbki: toczenie, frezowanie, wiercenie, pogłębianie, rozwiercanie; rodzaje toczenia; rodzaje frezowania
 11. Parametry obróbki
 12. Nazwy urządzeń mocujących narzędzia i przedmioty obrabiane
 13. Przyrządy pomiarowe
 14. Podstawowe pojęcia związane z programowaniem, struktura programu
 15. Funkcje przygotowawcze G, funkcje technologiczne oraz funkcje M
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • tablica szkolna.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • słuchawki z mikrofonem.
Podręczniki
Język obcy zawodowy niemiecki

CNC-Bediener

 • Autor: Eliza Chabros
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu operatora CNC w środowisku niemieckojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na swobodne porozumiewanie się w zakresie obsługiwania specjalistycznych maszyn i urządzeń, służących do obrabiania tworzyw sztucznych i metali, komunikacji ze współpracownikami i pracodawcą, zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, a także poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej.

Nauka języka branżowego w oparciu o prezentowaną książkę rozwija wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: A2.

Niniejszy podręcznik stanowi integralną część materiałów edukacyjnych VCC przeznaczonych do kształcenia w zawodzie operatora CNC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu Language Competences – CNC Bediener.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

Wortschatz

I Ergänzen Sie die Sätze mit einem passenden Wort.

1. ………… ist ein Werkzeug.
A Drehen
B Drehmeißel
C Bohren
D Fräsen

2. Ein Werkzeug zur Zerspanung hat zwei Teile: Arbeitsteil und ………… .
A Spanwinkel
B Wendeschneidplatte
C Schaftteil
D Vorschub

3. ………… ist kein Bearbeitungsverfahren.
A Fräsen
B Drehen
C Schleifen
D Spannen

4. Ein Werkstück kann man nicht ………… .
A spannen
B bestimmen
C schreiben
D messen

5. Das ist eine negative Eigenschaft eines CNC-Bedieners:
A sorgfältig
B präzise
C zuverlässig
D nicht sorgfältig

6.  ist ein Symbol für …………:
A Maßtoleranzen
B Oberflächenrauheit
C Unterprogramm
D Programmsatz

7. ………… ist ein Messwerkzeug.
A Spanneisen
B Stirnmitnehmer
C feststehende Spitze
D Messschieber

8. Das Werkstück ………… auf der Werkzeugmaschine ………… .
A werde … gespannt
B wird … gespannt
C werden … spannen
D wird … bestimmen

9. ………… ist kein Spannmittel.
A Kantentaster
B Spanneisen
C mitlaufende Spitze
D Kraftspanner

10. ………… ist eine Maschine.
A Drehmeißel
B Achse
C Bearbeitungszentrum
D Schnittgeschwindigkeit

11. Ein Maschinenteil ist …………
A Spindel
B Messuhr
C Gegenlauffräsen
D Messtaster

12. ………… ist kein Parameter.
A Schnitttiefe
B Schnittgeschwindigkeit
C Vorschub
D Werkstattzeichnung

13. Welches Wort ist richtig? Der Bediener ………… das Programm.
A erstellt
B programmiert
C spannt
D bearbeitet

14. ………… ist kein Drehverfahren.
A Querdrehen
B Einstechen
C Stirnfräsen
D Gewindedrehen

15. ………… ist kein Schneidestoff.
A Bornitrid
B Cermet
C Freiwinkel
D Hartmetall

16. ………… ist keine Person.
A Kraftspanner
B Mitarbeiter
C Kollege
D CNC-Bediener

17. N 40 ist ein …………:
A Programmwort
B Programmsatz
C Programm
D Symbol

18. Das Unterprogramm kann der Bediener vom Hauptprogramm beliebig oft …………:
A rufen
B aufrufen
C erstellen
D optimieren

19. Was ist falsch? ………… Spanneisen.
A einfaches
B gekröpftes
C flaches
D bewegliches

20. ………… ist kein Fräsverfahren.
A Umfangsfräsen
B Abstechen
C Trochoidales Fräsen
D Nutenfräsen

Lesen

V Lesen Sie den Text und markieren Sie, welche Sätze richtig (R) und welche falsch (F) sind.

Mit unseren Wendeschneidplatten arbeiten Sie stundenlang…
Wir präsentieren Ihnen Wendeschneidplatten aus Hartmetall. Die moderne Schneidegeometrie garantiert effektive und präzise Bearbeitung. Unsere Wendeschneidplatten sind geeignet für Schruppbearbeitung und Schlichtbearbeitung. Sie können verschiedene Stoffe mit unseren Wendeschneidplatten bearbeiten. Man kann die Platten verwenden zum Außendrehen, Innendrehen, Abstechen. Mit den Platten können Sie auch Bohrverfahren und Fräsverfahren ausführen.

a. Das präsentierte Produkt sind Wendeschneidplatten.
b. Die Wendeschneidplatten sind aus Bornitrid.
c. Mit den Platten kann man nur Drehverfahren ausführen.
d. Die Platten haben moderne Geometrie der Schneide.
e. Die Platten sind geeignet für Schruppbearbeitung, aber nicht für Schlichtbearbeitung.
f. Mit den Platten kann man Drehverfahren ausführen, vor allem: Innendrehen, Außendrehen und Abstechen.

VI Lesen Sie den Text und markieren Sie, welche Sätze richtig (R) und welche falsch (F) sind.
Mit dem Bearbeitungszentrum können Sie die Werkstücke in 5 Achsen bearbeiten. Den Maschinentisch kann man schwenken und drehen. Das präsentierte Bearbeitungszentrum eignet sich für die Bearbeitung von Platten besonders gut. Maximale Maße der Werkstücke sind:700mmx700mm. Man kann mit der Maschine Drehen, Fräsen, Reiben und Senken. Das alles ist in einer Aufspannung möglich, weil die Maschine ein Werkzeugmagazin für 30 Werkzeuge hat. Die Werkzeuge wechseln automatisch.

a. Die Maschine ist ein Bearbeitungszentrum.
b. Mit der Maschine ist die Arbeit in 5 Achsen möglich.
c. Die Bearbeitung in einer Aufspannung ist nicht möglich.
d. Mit der Maschine bearbeitet man besonders Wellen.
e. Der Tisch der Maschine kann sich schwenken und drehen.
f. Die Maschine hat einen Werkzeugrevolver.
g. Mit der Maschine kann man nicht nur fräsen und drehen, sondern auch senken und reiben.
h. Im Werkzeugmagazin gibt es Platz für 40 Werkzeuge.
i. Die Werkzeuge muss der Bediener manuell wechseln.

Schreiben

VII Schreiben Sie drei Sätze zu jedem Punkt.
a. Ein Kunde möchte bei Ihnen ein Werkstück bearbeiten. Schreiben Sie eine Notiz für den Kunden und sagen Sie ihm, welche Informationen über das Werkstück Sie brauchen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Schreiben Sie eine Notiz an die Mitarbeiter des Werkzeugverleihs. Nennen Sie Werkzeuge, die Sie für Ihre Arbeit brauchen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Schreiben Sie Ihrem Kollegen von der nächsten Schicht eine Notiz mit der Information über ein defektes Werkzeug. Schreiben Sie, was der Kollege machen sollte.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d. Notieren Sie vier Fragen, die Sie Ihrem Arbeitgeber im Bewerbungsgespräch gern stellen möchten.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e. Schreiben Sie eine SMS an Ihre Arbeitskollegen. Schreiben Sie, welche Pläne Sie für das Wochenende haben. Fragen Sie nach Plänen Ihrer Kollegen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sprechen

VIII Sagen Sie einige Sätze zu jedem Punkt.
a.Sie sind neu im Betrieb/in der Fabrik. Stellen Sie sich Ihren Kollegen vor.
b. Sie sind im Bewerbungsgespräch mit dem Chef. Sagen Sie über Ihre Berufserfahrung.
c. Was macht ein CNC-Bediener in seinem Arbeitsplatz?
d. Was machen Sie gern in der Freizeit?
e. Was befindet sich im Arbeitsplatz eines CNC-Bedieners? Nennen Sie typische Werkzeuge, Maschinen und Vorrichtungen.

Hören

II Hören Sie den Dialog und kreuzen Sie die richtige Antwort an.

1. Markus hat seit ………… Wochen eine neue Arbeit.
A drei
B vier
C fünf
D zwei

2. Markus arbeitet in …………:
A England
B Österreich
C Deutschland
D der Slowakei

3. Markus arbeitet jetzt an:

A CNC-Maschinen
B konventionellen Maschinen
C Drehmaschinen
D Bohrmaschinen

4. Markus muss die Programme

A kontrollieren
B erstellen
C lesen
D optimieren

5. Markus muss ………… arbeiten.

A in Schichten
B am Wochenende
C am Sonntag
D im Sommer

6. Er verdient jetzt ………… Geld.
A weniger
B viel
C mehr
D nicht viel

III Hören Sie die Anweisungen und ergänzen Sie die Sätze mit einem passenden Wort.

1. Nehmen Sie ein Werkzeug mit der Platte aus …………:
A Hartmetall
B Schnellarbeitsstahl
C Diamanten

2. Messen Sie das Werkstück mit …………:
A Messschieber
B Messuhr
C Messtaster

3. Du brauchst eine neue Wendeschneidplatte. Die Schneiden sind …………:
A stumpf
B defekt
C zu alt

4. Nehmen Sie ………… aus dem Werkzeugverleih.
A zwei Bohrer und drei Fräser
B drei Bohrer und zwei Fräser
C vier Bohrer

IV Herr Krause erzählt von seiner Arbeit. Hören Sie den Text und markieren Sie, welche Sätze richtig (R) und welche falsch (F) sind.

a. Herr Krause ist CNC-Fräser von Beruf.
b. Herr Krause bearbeitet gerade eine Welle.
c. Er spannt die Welle zwischen Spitzen.
d. Herr Krause muss das Werkstück zuerst querdrehen.
e. Herr Krause muss das Werkstück profildrehen.