Język niemiecki dla monterów instalacji sanitarnych, grzewczych oraz klimatyzacji

Technician servicing an hot-water heaterModuł przeznaczony jest dla osób, które chcą podjąć pracę jako monter instalacji sanitarnych, grzewczych oraz klimatyzacji w kraju niemieckojęzycznym lub z klientem niemieckojęzycznym. Realizacja modułu zapewni pogłębienie znajomości języka niemieckiego w zakresie niezbędnym do wykonywania tego zawodu. Uczestnik szkolenia opanuje słownictwo branżowe, nazwy przedmiotów, narzędzi, maszyn i materiałów, typowych zwrotów przydatnych podczas wykonywanych w ramach pracy.

Program uwzględnia rozwój umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do poszukiwania pracy (pisanie listu motywacyjnego i CV), odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, uzgodnienia warunków pracy, porozumienia się ze współpracownikami oraz zbadania potrzeb klienta. Dzięki metodologii podręcznika zakładającej różnorodność form ćwiczeń zastosowanych w trakcie kursu rozwinięte zostają wszystkie umiejętności językowe niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie montera: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 60 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna
Program szkolenia
 1. Opis osoby
 2. Plany na przyszłość
 3. Dziedziny działalności
 4. Charakterystyka zawodu
 5. Oferta pracy
 6. Predyspozycje zawodowe
 7. CV i list motywacyjny
 8. Cechy charakteru
 9. Spotkanie z pracodawcą
 10. Gazy i substancje chemiczne
 11. Właściwości substancji i reakcje chemiczne
 12. Narzędzia i urządzenia
 13. Technika lutowania
 14. Technika spawania
 15. Zagrożenia w środowisku pracy
 16. Szyldy ostrzegawcze
 17. Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy
 18. Rodzaje rur
 19. Elementy składowe rurociągu
 20. Budowa instalacji wodnej
 21. Nazwy urządzeń i ich umiejscowienie
 22. Podłączenie rury odpływowej
 23. Narzędzia niezbędne do montażu
 24. Urządzenia sanitarne
 25. Armatura łazienkowa i sanitarna
 26. Budowa i montaż sanitariatów
 27. Części składowe armatury
 28. Przewodzenie i wymiana ciepła
 29. Wymienniki cieplne
 30. Ogrzewanie podłogowe
 31. Narzędzia i ich zastosowanie w instalacji grzewczej
 32. Przyłączenie i demontaż grzejnika
 33. Umiejscowienie urządzeń w instalacji grzewczej
 34. Usterki i przyczyny
 35. Konserwacja i naprawa
 36. Typy i funkcje urządzeń klimatyzacyjnych
 37. Sposób działania klimatyzacji
 38. Cyrkulacja powietrza
 39. Centralny i decentralny system wentylacyjny
 40. Urządzenia regulujące przepływ powierza
 41. Czynniki istotne przy planowaniu klimatyzacji
 42. Montaż instalacji wentylacyjnej
 43. Zwroty i wyrażenia
 44. Fachowa konsultacja i porada
 45. Formy zachowania
 46. Rozmowa telefoniczna
 47. Alfabet i literowanie
 48. Ton wypowiedzi
 49. Zapytanie i reklamacja
 50. Składanie i realizacja zamówień
 51. Wizyta w markecie budowlanym
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • tablica szkolna.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • słuchawki z mikrofonem.
Podręczniki
Język obcy zawodowy niemiecki

ANLAGENMECHANIKER FÜR SANITÄR-, HEIZUNGS- UND LÜFTUNGSTECHNIK

 • Autor: Magdalena Kotlarek
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu montera instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacji w środowisku niemieckojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na swobodne porozumiewanie się w zakresie terminologii i nazewnictwa urządzeń sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych, budowy instalacji, technik ich montażu i sposobów naprawy, narzędzi i materiałów wykorzystywanych w pracy montera w zakładzie pracy, w domu i na budowie, realizacji zamówień i zakupów specjalistycznych materiałów, czynności i codziennych obowiązków, kontaktu z klientem i jego obsługi,, komunikacji ze współpracownikami i pracodawcą, zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, a także poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej.

Nauka języka branżowego w oparciu o prezentowaną książkę rozwija wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: A2.

Niniejszy podręcznik stanowi integralną część materiałów edukacyjnych VCC przeznaczonych do kształcenia w zawodzie montera instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacji. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu Language Competences – Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

WORTSCHATZ

Wählen Sie die richtige Antwort:

1. Ein Rohr kann man:
a. baden
b. biegen
c. blenden
d. binden

2. Eine Schraube kann man:
a. zuschneiden
b. zuschrauben
c. zustecken
d. zudrehen

3. Wie können Stahlrohre sein?
a. drahtlos
b. faltlos
c. nahtlos
d. schweißlos

4. Was kann man mit einem Ventil tun?
a. aufmachen
b. aufdrehen
c. aufstecken
d. aufschneiden

5. Wie können Rohre sein?
a. verzinst
b. verkehrt
c. verzinkt
d. verschenkt

6. Was lässt sich mit einem Rohr nicht machen?
a. schweißen
b. zuschneiden
c. reißen
d. installieren

7. Was passt nicht in eine Sanitärinstallation?
a. Gewinde
b. Lüfter
c. Dichtung
d. Hahn

8. Welches Wort verbindet man mit Klosett nicht?
a. Kasten
b. Deckel
c. Brille
d. Becken

9. Welche Vorrichtung steht nicht im Zusammenhang mit einer Sanitärinstallation?
a. Deflektorhaube
b. Umwälzpumpe
c. Warmwasserspeicher
d. Rückflussverhinderer

10. Was braucht man für Rohre nicht?
a. Nadel
b. Flansch
c. Muffe
d. Nippel

11. Welcher Begriff steht im Zusammenhang mit einem Lüftungssystem nicht?
a. Zuluft
b. Vorlauf
c. Fortluft
d. Abluft

12. Was verringert das Volumen eines Gases?
a. Verdichter
b. Verdampfer
c. Abluftventilator
d. Lufterhitzer

13. Wie können Rohre nicht sein?
a. verkalkt
b. geschweißt
c. angesaugt
d. verrostet

14. Welcher Gegenstand befindet sich in einer Rohrleitung?
a. Schmutzempfänger
b. Schutzfänger
c. Schutzempfänger
d. Schmutzfänger

15. Welcher Begriff passt nicht in dieser Reihe?
a. Bogen
b. Muffe
c. Ventil
d. T-Stück

HÖREN
Welches Wort passt hier? Die folgenden Wörter stehen Ihnen zur Verfügung:
Umwälzpumpe, schweißen, Wärmetauscher, löten, Abluft.
Setzen Sie bitte das richtige Verb oder das richtige Substantiv ein.

1.    Wenn man Bauteile unter Anwendung von Wärme oder Druck verbinden möchte, dann muss man __________.
2.    Wenn du ein thermisches Verfahren zur Verbindung von Werkstoffen anwendest und eine Flüssigkeit durch Schmelzen eines Lotes entsteht, dann wirst du __________.
3.    Wenn du ein Apparat, der thermische Energie von einem Stoffstrom auf einen anderen überträgt, brauchst, dann nimmst du einen __________.
4.    Eine Pumpe, die das abgekühlte Wasser aus dem Rücklauf wieder zurückführt, um es in der Heizung erneut zu erwärmen, ist eine __________.
5.    __________ ist die aus einem Raum abströmende Luft.

SCHREIBEN      

Schreiben Sie zu jeden Begriff einen Satz, der auch die angegebenen Wörter beinhalten soll.
1. der Lötkolben:  ein Gerät, Metalle, verbinden, Schmelzen, durch
2. der Rohrabschneider: um … zu, ein Rohr, schneiden, kürzer machen, es
3. die Schutzbrille: vor, die Augen, Schadstoffe, schützen
4. Zinn: Grad Celsius, bei, schmelzen, 231.93
5. das Druckmessgerät: anzeigen, den Druck

LESEN

Lesen Sie den Text aufmerksam und wählen Sie die richtigen Antworten auf die Fragen.

Wie kann man bei der Heizung sparen?
Das Heizen mit elektrischem Strom wird von vielen abgelehnt.
Es bleibt dabei unbestritten, dass man bei der Herstellung und dem Transport von Strom viel Energie verliert. Dadurch entstehen auch monatliche Kosten im Haushalt. Diese können aber gespart werden, wenn Sie manche Faktoren berücksichtigen.
Der Nachtspeicherofen ist als elektrische Heizung ineffizient und teuer im Unterhalt. Das gilt auch für die Natursteinheizung. Deswegen sollen Sie auf diese verzichten, um keine unnötigen Kosten zu erzeugen.
Heizlüfter sollten sich nur in den Räumen befinden, in denen Sie ihre Zeit nur gelegentlich verbringen. Nur als Zusatzheizung sind sie billig und praktisch. Sonst sind sie teuer.
Auch die Fußbodenheizung eignet sich nicht als elektrische Heizung für das gesamte Haus. Es lohnt sich nur, diese im Bad zu installieren, wenn Sie morgens den Tag mit warmen Füßen begrüßen möchten.
Die elektrische Zentralheizung scheint auch eine schlechte Lösung zu sein. Dabei hat sie einen schlechten Einfluss auf die Umwelt. Falls Sie aber diese unbedingt haben möchten, dann wäre es empfehlenswert, sich zusätzlich für eine Wärmepumpe zu entscheiden. Der Erwerb von diesem Gerät ist zwar teuer, aber Sie brauchen dann weniger für die Unterhaltskosten und für die Wartung zu zahlen. Die Frage ist, ob man sparsam im Kauf oder sparsam im Verbrauch sein soll.
Wärmepumpen stellen außerdem auch eine ökologische Alternative zur Heizung mit Öl und Gas dar, weil sie die in der Erde gespeicherte Wärmeenergie nutzen. Drei Viertel der Wärmeenergie für Warmwasser und Heizung stammt dann aus der Umwelt. Dabei fallen die Energiekosten im Vergleich zu anderen Heizungssystemen deutlich geringer aus.

1. Das Heizen mit elektrischem Strom:
a. schadet der Gesundheit
b. wird positiv beurteilt
c. wird nicht akzeptiert
d. erfreut sich großer Popularität

2. Bei der Herstellung von Strom geht viel Energie verloren und:
a. jeder Mensch denkt so
b. man will darüber nicht reden
c. keiner Mensch interessiert sich dafür
d. man streitet sehr oft darüber

3. Die Kosten für den Haushalt:
a. können noch höher werden
b. brauchen von manchen Leuten nicht bezahlt zu werden
c. kann man zurückbekommen
d. können reduziert werden

4. Der Nachtspeicherofen ist:
a. wirksam
b. unproduktiv
c. unpassend
d. unmodisch

5. Die Natursteinheizung:
a. ist effizient
b. ist billiger als Nachtspeicherofen
c. ist auch ineffizient
d. ist teurer als Nachtspeicherofen

6. Einen Heizlüfter sollte man:
a. in jedem Raum haben
b. in keinem Raum haben
c. in einem Raum haben
d. nur in manchen Räumen haben

7.  Heizlüfter als Zusatzheizung sind:
a. preisgünstig
b. hoch im Preis
c. von guter Qualität
d. nicht günstig

8. Die Fußbodenheizung:
a. kann im ganzen Haus installiert werden
b. eignet sich für das Bad nicht
c. eignet sich nur fürs  Bad
d. kann nur morgens funktionieren

9. Die elektrische Zentralheizung:
a. kann gute Ergebnisse bringen
b. ist eine gute Idee
c. kann erfolgreich sein
d. ist eine schlechte Idee

10. Eine Wärmepumpe:
a. ist in jedem Haushalt nötig
b. braucht man überhaupt nicht
c. wäre von großem Nutzen
d. dient keinem Zweck

11. Die Unterhaltskosten der Wärmepumpe sind:
a. teurer als die Kosten der Wartung
b. billiger als der Kauf
c. teurer als der Kauf
d. billiger als die Kosten der Wartung

12. Eine Heizung mit Wärmepumpen ist:
a. ökologischer als eine Heizung mit Öl und Gas
b. ist mit einer Heizung mit Öl und Gas vergleichbar
c. weniger ökologisch als eine Heizung mit Öl und Gas
d. kann mit einer Heizung mit Öl und Gas nicht verglichen werden

13. Die Wärmeenergie:
a. befindet sich im Boden
b. verschwindet in der Erde
c. wird von Öl und Gas verbraucht
d. gewinnt man durch das Heizen mit Öl und Gas

14. Aus der Umwelt stammt:
a. 25% der Wärmeenergie
b. 15% der Wärmeenergie
c. 75% der Wärmeenergie
d. 3% der Wärmeenergie

15. Die Energiekosten bei der Verwendung einer Wärmepumpe:
a. wachsen ein bisschen im Vergleich zu anderen Heizungssystemen
b. sind nur ein bisschen kleiner als bei anderen Heizungssystemen
c. sind viel kleiner als bei anderen Heizungssystemen
d. es gibt keinen Unterschied im Vergleich zu anderen Heizungssystemen