Język niemiecki dla elektryków

Electrician inspecting fuse boxZasadniczym celem modułu jest pogłębienie znajomości języka niemieckiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu elektryka. Program kursu zakłada przede wszystkim naukę słownictwa branżowego, nazw narzędzi, urządzeń, programów specjalistycznych i dokumentacji, typowych zwrotów przydatnych podczas wykonywanych w ramach pracy czynności i towarzyszących im sytuacji a także pojęć związanych z bezpieczeństwem w pracy i udzielaniem pierwszej pomocy. Program szkolenia uwzględnia rozwój umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do poszukiwania pracy (pisanie listu motywacyjnego i CV), odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, uzgodnienia warunków pracy, porozumienia się ze współpracownikami oraz zbadania potrzeb klienta. Dzięki metodologii podręcznika zakładającej różnorodność form ćwiczeń zastosowanych w trakcie kursu rozwinięte zostają wszystkie umiejętności językowe niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie elektryka w kraju niemieckojęzycznym bądź z klientem niemieckojęzycznym: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 60 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna
Program szkolenia

1. Poszukiwanie pracy

 • oferty pracy,
 • wykształcenie,
 • doświadczenie,
 • rozmowa z pracodawcą

2. Życiorys i podanie o pracę

 • cechy charakteru,
 • dokumenty aplikacyjne,
 • załączniki

3. Rozmowa kwalifikacyjna

 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • przebieg rozmowy kwalifikacyjnej,
 • warunki pracy

4.Umowa o pracę

 • warunki pracy

5. Zakwaterowanie

 • poszukiwanie zakwaterowania,
 • warunki mieszkaniowe,
 • najemca i wynajmujący,
 • umowa najmu

6. Narzędzia i materiały

 • narzędzia,
 • czynności przy pracy elektryka

7. Praca przy komputerze

 • budowa komputera,
 • części komputera,
 • korzystanie z komputera,
 • konfiguracja hardware i software

8. Czynności elektryka

 • plan zadań,
 • codzienne czynności elektryka

9. Dzień z przełożonymi i kolegami

 • praca elektryka,
 • elementy elektryczne

10. Urządzenia elektryczne w domu

 • urządzenia i instalacje elektryczne,
 • naprawa i konserwacja elektrycznych urządzeń AGD

11. Kontakt z klientem

 • rozmowa z klientem,
 • usterki i naprawa,
 • planowanie zleceń

12. Dojazd

 • opis drogi dojazdu,
 • kierunki

13. Bezpieczeństwo pracy

 • zasady bezpieczeństwa,
 • znaki nakazu i zakazu,
 • zagrożenia dla zdrowia,
 • niebezpieczeństwo

14. Pierwsza pomoc

 • pierwsza pomoc przy wypadku,
 • przebieg reanimacji,
 • zgłoszenie wypadku,
 • zawartość apteczki pierwszej pomocy
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • tablica szkolna.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • słuchawki z mikrofonem.
Podręczniki
Język obcy zawodowy niemiecki

ELEKTRONIKER FÜR ENERGIE- UND GEBÄUDETECHNIK

 • Autor: Grzegorz Kostka
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu elektryka technologii energetycznych i budowlanych w środowisku niemieckojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na swobodne porozumiewanie się w zakresie terminologii i nazewnictwa urządzeń elektrycznych, narzędzi i materiałów wykorzystywanych w pracy elektryka w zakładzie pracy, w domu i na budowie, sieci i instalacji elektrycznych, dokumentacji technicznej, codziennych czynności i planowania rozkładu dnia, pracy z komputerem, kontaktu z klientem i jego obsługi, komunikacji ze współpracownikami i pracodawcą, zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, a także poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej.

Nauka języka branżowego w oparciu o prezentowaną książkę rozwija wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: A2.

Niniejszy podręcznik stanowi integralną część materiałów edukacyjnych VCC przeznaczonych do kształcenia w zawodzie elektryka technologii energetycznych i budowlanych. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu Language Competences – Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

WORTSCHATZ

 1. Stellenangebote finden Sie:
 1. in den Blauen Seiten
 2. in den Gelben Seiten
 3. in den Roten Seiten
 4. in den Grünen Seiten
 1. Berufliche Erfahrung bedeutet, dass man:
 1. viel Geld verdient
 2. lange im Beruf tätig ist
 3. einen Berufskurs beendet hat
 4. die Berufsschule abgeschlossen hat
 1. Das Dokument, das das Recht ein Auto zu fahren bestätigt, heißt:
 1. Fahrschein
 2. Krankenschein
 3. Führerschein
 4. Geldschein
 1. Für die Arbeit als Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik braucht man eine entsprechende ……
 1. Einbildung
 2. Abbildung
 3. Ausbildung
 4. Nachbildung
 1. Die Zeit, in der man nicht arbeiten muss und verreisen kann heißt:
 1. Probezeit
 2. Kündigungsfrist
 3. Urlaub
 4. Überstunden
 1. Eine Schraube kann man lockern mit:
 1. einem Hammer
 2. einem Schraubendreher
 3. einem Anschlagwinkel
 4. einem Kabelmesser
 1. Der Elektroniker muss die Kabel in der Wohnung
 1. hinlegen
 2. verlegen
 3. ablegen
 4. vorlegen
 1. Man kann nicht warten:
 1. das Türkontrollsystem
 2. die Sprechanlage
 3. die Außenbeleuchtung
 4. den Schaltplan
 1. Welches Gerät montiert man nicht draußen?
 1. Bewegungsmelder
 2. Lichterkette
 3. Heizstrahler
 4. Bügeleisen

10. Beim Kauf eines neuen elektrischen Gerätes sollte man die …. lesen:

 1. Bedingungsanleitung
 2. Bedienungsleitung
 3. Bedienungsabteilung
 4. Bedienungsanleitung

HÖRENVERSTEHEN

A       Hallo, mein Namen ist Meier. Ich suche einen Elektroniker. Können Sie mir          helfen?

B       Ja, ich bin Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Was kann ich für         Sie tun?

A       Ich baue ein Haus. Leider ist mein Mitarbeiter ist krank und kommt heute nicht auf die Baustelle. Er sollte heute Kabel verlegen.

B       Gut, ich kann zu Ihnen kommen und Ihnen helfen. Ich muss nur meine   Werkzeuge,          Materialien und Geräte ins Auto laden.

A       Das brauchen Sie nicht, mein Elektroniker hat sein Werkzeug hier   gelassen. Ich habe alles da.

B       Haben Sie eine Mauernutfräse?

A       Hm, nein, ich sehe keine Mauernutfräse.

B       OK, ich nehme doch lieber meinen eigenen Werkzeugkasten und meine    Geräte mit. Ist 10:00 Uhr in Ordnung für Sie?

A       Ja, ich bin heute den ganzen Tag zu Hause. Das ist in der Eckstraße 20.

B       Sehr gut, ich bin in einer Stunde bei Ihnen.

Herr Meier baut ein Haus. Sein 1.………………… ist krank und kann heute nicht zur Arbeit kommen. Er sollte heute Kabel 2.………………….. . Er bittet den Elektroniker, den Mitarbeiter zu ersetzen. Herr Meier sagt, dass sein das Werkzeug schon da ist. Leider hat er keine 3.…………………………. Der Elektroniker nimmt deshalb seinen eigenen 4.……………… und seine Geräte mit. Er hat sich mit Herrn Meier um 5.…………… Uhr verabredet.

SPRECHEN

Geben Sie kurze mündliche Antworten.

 1. Erzählen Sie über Ihren Arbeitstag.
 2. Nennen Sie 5 Gegenstände aus dem Werkzeugkasten und sagen Sie, was man mit ihnen macht.
 3. Welche Schritte muss man vornehmen, um ein Dokument auf einem Computer zu schreiben und auszudrucken?
 4. Worauf muss man beim Vorstellungsgespräch achten?
 5. Erzählen Sie, womit sich ein Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik beschäftigt.

SCHREIBEN – Antworten Sie kurz, in zwei – drei Sätzen.

 1. Was für eine Wohnung suchen Sie? Geben Sie drei Eigenschaften an.
 2. Wählen Sie drei Gegenstände aus Ihrem Werkzeugkasten aus und beschreiben Sie, was man mit ihnen machen kann.
 3. Nennen Sie drei persönliche Stärken.
 4. Sie suchen eine Arbeit. Schreiben Sie ein kurzes Stellengesuch.
 5. Schreiben Sie eine kurze E-Mail an den Chef über einen Stromunfall. Gehen Sie auf folgende Punkte ein: wo und wann ist der Unfall passiert, wie viele Personen sind verletzt.