Język angielski dla przedstawicieli handlowych

Man's hand showing business cardCelem modułu jest nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się branżowym językiem angielskim w zakresie nazewnictwa związanego z czynnościami oraz warunkami pracy właściwymi dla zawodu przedstawiciel handlowy. Uczestnicy nauczą się poprawnej komunikacji ze współpracownikami oraz pracodawcami, oraz w sytuacjach kontaktu z klientem lub dostawcą. Dodatkowo będą posiadali umiejętności pisania CV i listu motywacyjnego oraz uzgadniania warunków pracy. Główny nacisk w niniejszym module położony jest na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub z klientem anglojęzycznym. Podczas szkolenia rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe, receptywne oraz produktywne.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 60 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna
Program szkolenia
 1. Przedstawianie się i prezentacja ustna swojej osoby
 2. Ankieta personalna
 3. Definiowanie zawodu przedstawiciela handlowego: charakter pracy, miejsce pracy, podstawowe obowiązki
 4. Poszukiwanie pracy: ogłoszenie o pracę, CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna
 5. Organizacja biura, obowiązki pracowników na różnych stanowiskach
 6. Dialog pomiędzy współpracownikami
 7. Biznesowy dress code
 8. BHP w pracy biurowej
 9. Zasady bezpieczeństwa i prywatności w używaniu komputera
 10. Grafik obowiązków przedstawiciela handlowego. Hierarchizacja zadań.
 11. Planowanie podróży służbowej
 12. Czas pracy: nadgodziny, zwolnienia, dni wolne, urlop
 13. Radzenie sobie ze stresem
 14. Podstawy językowego bon tonu
 15. Rozmowa z przełożonym
 16. Badania rynku
 17. Typy produktów; dopasowywanie produktów do grup docelowych; typy grup docelowych
 18. Rodzaje reklamy
 19. Prezentacja i analiza wyników sprzedaży
 20. Raportowanie akcji reklamowej, wyników sprzedaży, prognozowanie
 21. Rozmowa telefoniczna z klientem
 22. Podstawy netykiety w komunikacji internetowej
 23. Przyjmowanie zamówienia i reklamacji
 24. Typy płatności; podstawowe słownictwo z zakresu transakcji kupna-sprzedaży
 25. Faktura oraz nota kredytowa
 26. Podstawowe zagadnienia związane z logistyką i transportem
 27. Komunikacja międzykulturowa w biznesie
 28. Mowa ciała
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • tablica szkolna.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • słuchawki z mikrofonem.
Podręczniki
Język obcy zawodowy angielski

Sales Representative

 • Autor: Katarzyna Knapik-Gawin
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego w środowisku anglojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na poznanie specyfiki środowiska pracy przedstawiciela, podstawowych obowiązków, miejsca pracy, obowiązków pracy na różnych stanowiskach w biurze, organizacji pracy, typy produktów, badania rynku, prezentacja i analiza wyników sprzedaży, raportowanie, podstawowe słownictwo z zakresu transakcji kupna-sprzedaży, logistyka i transport, mowa ciała, biznesowy dress code, podstawy BHP. Podręcznik obejmuje również słownictwo przydatne do przygotowania dokumentów aplikacyjnych, udziału w rozmowie rekrutacyjnej, uzgodnienia warunków pracy oraz pierwszego dnia w pracy.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: B1.

Treści zawarte w podręczniku pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu Language Competences – Sales Representative.