Język angielski dla kucharzy

ChefModuł Język angielski dla kucharzy został stworzony z myślą o osobach, które pracują głównie w środowisku anglojęzycznym. Kucharz, wykonujący swój zawód poza granicami kraju musi poznać specyficzne, branżowe słownictwo, by efektywnie wykonywać swoje obowiązki. W przypadku kucharza jest to tematyka żywienia, przygotowywania potraw, wyposażenia kuchni, komunikacji. Kucharz dba o odpowiedni dobór składników, o estetyczny wygląd dań, sporządzanie menu i licznych przepisów kulinarnych, co wpływa na zadowolenie klientów. Niejednokrotnie musi także osobiście udzielać informacji swoim gościom. Znajomość branżowego języka angielskiego umożliwi mu więc efektywną pracę.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 60 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna
Program szkolenia
 1. Układ pomieszczeń w restauracji, działy i wyposażenie kuchni w restauracji.
 2. Zawody personelu kuchennego, obowiązki pracowników, francuskie nazwy zawodów.
 3. Zagrożenia dla zdrowia, zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy w kuchni.
 4. Warzywa i owoce, mięso i drób, produkty zbożowe, nabiał i jajka, napoje.
 5. Opakowanie i oznakowanie żywności.
 6. Elementy menu, korzystanie z menu.
 7. Sprzęt i narzędzia kuchenne.
 8. Jednostki miar, korzystanie z przepisów kulinarnych.
 9. Przyrządzanie żywności i gotowanie.
 10. Przymiotniki opisujące cechy charakteru, ogłoszenia o pracę, curriculum vitae i list motywacyjny.
 11. Pierwszy dzień w pracy, cechy dobrego kucharza, radzenie sobie z problemami.
 12. Kontakty z klientami i dostawcami.
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • tablica szkolna.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • słuchawki z mikrofonem.
Wymagania dla Trenera

Wymagania stawiane trenerom VCC prowadzącym zajęcia z języka angielskiego:

 • spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późn. zm.), w szczególności:
  • legitymuje się dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku filologia angielska oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • wykształcenie kierunkowe w dziedzinie zgodnej z treściami programowymi właściwymi dla tematyki danego kursu,
 • doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z treściami programowymi właściwymi dla tematyki danego kursu,
 • nauczyciel akademicki posiadający doświadczenie w kształceniu zawodowym,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.
Podręczniki
Chef

Chef

 • Autor: Marta Boniśniak
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu kucharza w środowisku anglojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na poznanie specyfiki środowiska pracy kucharza, przyrządzania żywności i gotowania, typy produktów wykorzystywanych w kuchni, układ pomieszczeń w restauracji, działy i wyposażenie kuchni w restauracji, współpraca z pozostałym personelem restauracji, kontakty z klientem i dostawcą, zamówienia produktów do przygotowania potraw, a także kluczowe słownictwo związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Podręcznik obejmuje również słownictwo przydatne do przygotowania dokumentów aplikacyjnych, udziału w rozmowie rekrutacyjnej, uzgodnienia warunków pracy oraz pierwszego dnia w pracy.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: A2.

Treści zawarte w podręczniku pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu Language Competences – Chef.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

VOCABULARY

Choose the correct option A-D.

1. The head chef is responsible for:

a. cooking fish

b. managing the kitchen

c. preparing desserts

d. taking out the rubbish

2. The place where the supplies are kept is called:

a. the walk-in freezer

b. the patio

c. the storeroom

d. the dishwashing section

3. When you use faulty electrical equipment, you can:

a. break a leg

b. get an electric shock

c. scald yourself

d. bleed

4. A cucumber is:

a. fruit

b. meat

c. a vegetable

d. a drink

5. A jar is made of:

a. glass

b. plastic

c. paper

d. foam

6. Tomato soup is:

a. a starter

b. a dessert

c. a side dish

d. an aperitif

7. If you want to take soup out of a pot, you should use:

a. a colander

b. a grater

c. a baking tin

d. a ladle

8. What can’t you do to potatoes?

a. peel

b. mash

c. bake

d. whip

9. What do you usually do with parsley?

a. garnish

b. boil

c. stir

d. fry

10. If you have a lot of original ideas, you are:

a. hardworking

b. creative

c. reliable

d. polite

READING

Read the text and choose the correct option A-C.

We should be careful with the food we eat every day. Our diet should be balanced and varied, but not all foods are good for our health. Foods which are bad for us include:

Sugar, sugary foods and drink. These foods don’t give us useful nutrients. They have a bad effect on teeth and should only form a small part of our diet. Examples are: cans of fizzy drinks, sweets, and sweet cakes.

Fats. We need some types of fat in our diet but we don’t need very much of it. Fat is present in chocolate, butter, cream, cakes, cheese, and some meat, eg. in beef burgers and sausages. More and more teenagers and whole families are eating fast food or convenience food rather than food cooked from fresh products.

If you would like to have a healthier diet, you should cut down on fizzy drinks, sweets and chocolate, eat a healthy breakfast before you leave for school in the morning, and eat fresh food when you want a snack. You also shouldn’t eat chips and hot-dogs every day.

1. If we want to be healthy, we should eat less.

a. true

b. false

c. no information

2. We should eat different kinds of food.

a. true

b. false

c. no information

3. A lot of sugar is not good for our teeth.

a. true

b. false

c. no information

4. We shouldn’t eat any fat.

a. true

b. false

c. no information

5. Drinking alcohol is very bad for our health.

a. true

b. false

c. no information

LISTENING

Listen to the speakers and choose the correct option A-D.

1. The speaker is:

a. the head chef

b. the kitchen porter

c. the cold meat chef

d. the vegetable chef

2. The speaker is in:

a. the storeroom

b. the walk-in freezer

c. the dining-room

d. the office

3. The speaker can’t be:

a. the head chef

b. a customer

c. the apprentice chef

d. the chef de partie

4. The utensil is:

a. a cutting board

b. a grater

c. a frying pan

d. a whisk

5. The utensil is:

a. a vegetable peeler

b. a saucepan

c. a ladle

d. a tin opener

WRITING

1. Which kitchen section would you like to work in? Why?

2. Which kitchen duties are the most difficult to perform? Why?

3. Which food packages are environmentally friendly? Why?

4. Write a recipe for your favourite dish.

5. Write your objective, as it would appear on your CV.

 SPEAKING

1. Why would you like to become a chef?

2. What qualities do you have which are important for a chef?

3. What questions would you ask on your first day at work?

4. What safety regulations are the most important in the kitchen? Why?

5. What utensils are the most useful in the kitchen?