Język angielski dla kelnerów

WaiterWłaściwa obsługa klienta jest jednym z czynników, które mają wpływ na popularność restauracji, a kontakt kelnera z klientem tworzy przyjazną atmosferę i wpływa na zadowolenie osób odwiedzających restaurację. Oprócz jakości serwowanych dań, to często właściwa obsługa decyduje o tym, czy klient powróci do restauracji i poleci ja znajomym.

Moduł ten jest skierowany do kelnerów lub osób przygotowujących się do tego zawodu, które pragną nabyć umiejętność swobodnego porozumiewania się z anglojęzycznymi klientami w restauracji. Kurs umożliwia poznanie specjalistycznego słownictwa i zwrotów niezbędnych przy obsłudze gości – witanie i żegnanie klienta, przyjmowanie i realizacja zamówień, udzielanie informacji dotyczących serwowanych dań i napojów, rekomendowanie potraw, przyjmowanie płatności itp.

Tematyka przewiduje również zagadnienia dotyczące odpowiedniego sposobu nakrywania stołu, układania sztućców i naczyń oraz rozumienie poleceń i instrukcji przełożonych w tym zakresie.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 60 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna
Program szkolenia
 1. Części restauracji, układ pomieszczeń i umeblowania, kraje i narodowości
 2. Personel restauracji, kuchnia w restauracji, przedstawianie się i przedstawianie innych, obowiązki zawodowe kelnera
 3. Zagrożenia dla zdrowia, apteczka i pierwsza pomoc, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Nakrywanie do stołu, sztućce, zastawa stołowa, szklanki i kieliszki, obowiązki zawodowe sommeliera
 5. Jedzenie, przepisy kulinarne, metody przygotowywania i podawania potraw
 6. Menu, smak i konsystencja produktów żywnościowych
 7. Obsługa klienta, typy wina, dokonywanie rezerwacji, zamawianie wina
 8. Składanie oraz przyjmowanie zażaleń, wyrażanie uczuć i opinii
 9. Oferty pracy, ogłoszenia o pracę, zakres obowiązków kelnera
 10. Zasady redagowania curriculum vitae i listu motywacyjnego
 11. Rozmowa kwalifikacyjna, kwalifikacje i cech charakteru
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • tablica szkolna.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • słuchawki z mikrofonem.
Wymagania dla Trenera

Wymagania stawiane trenerom VCC prowadzącym zajęcia z języka angielskiego:

 • spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późn. zm.), w szczególności:
  • legitymuje się dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku filologia angielska oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • wykształcenie kierunkowe w dziedzinie zgodnej z treściami programowymi właściwymi dla tematyki danego kursu,
 • doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z treściami programowymi właściwymi dla tematyki danego kursu,
 • nauczyciel akademicki posiadający doświadczenie w kształceniu zawodowym,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.

 

Podręczniki
Język obcy zawodowy angielski

Waiter

 • Autor: Przemysłam Ligęza
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu kelnera w środowisku anglojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na poznanie specyfiki środowiska pracy kelnera, obsługę klienta, dokonywanie rezerwacji, przyjmowanie skarg i zażaleń, rodzaje potraw, przygotowywanie i serwowanie jedzenia, współpraca z personelem lokalu, a także kluczowe słownictwo związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, udzielaniem pierwszej pomocy. Podręcznik obejmuje również słownictwo przydatne do przygotowania dokumentów aplikacyjnych, udziału w rozmowie rekrutacyjnej i uzgodnienia warunków pracy.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: A2.

Treści zawarte w podręczniku pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu Language Competences – Waiter.