Język angielski dla elektryków

ElectricianModuł pogłębia znajomość języka angielskiego w zakresie potrzebnym dla elektryka. Są to przede wszystkim umiejętności komunikacyjne, nazwy narzędzi i urządzeń. Elektryk powinien porozumieć się z pracodawcą, asystentem, poradzić sobie w typowych dla tego zawodu sytuacjach, takich jak: instalacja i naprawa sprzętu elektrycznego, dokonywanie zakupów czy też określanie obowiązków w pracy, zarówno dla siebie jak i dla asystenta. Niezbędne są również umiejętności potrzebne przy poszukiwaniu pracy: pisanie CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i uzgadnianie warunków pracy.

Główny nacisk w module położony jest na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub z klientem anglojęzycznym. Rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w zakresie potrzebnym dla tego zawodu.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkolenia - 60 godzin

Czas trwania egzaminu

 • 60 min - część teoretyczna
 • 60 min - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Pierwsze spotkania.
 2. Liczenie.
 3. Dni tygodnia.
 4. Alfabet.
 5. CV i list motywacyjny.
 6. Rozmowa o pracę.
 7. Pierwszy dzień w pracy.
 8. Kraje i narodowości.
 9. Codzienna czynności.
 10. Zasady bezpieczeństwa
 11. Miejsce wykonywania pracy
 12. Planowanie wyjazdu do klienta
 13. Sieci elektryczne.
 14. Instrukcje obsługi urządzeń.
 15. Opis funkcjonowania urządzeń.
 16. Przygotowanie do pracy.
 17. Warunki realizacji zlecenia.
 18. Wyjazd do miejsca wykonania zlecenia.
 19. Środki transportu.
 20. Instrukcje do celu.
 21. Narzędzia.
 22. Wykorzystanie poszczególnych narzędzi.
 23. Opis komponentów sieci elektrycznych.
 24. Połączenia sieci elektrycznych.
 25. Wykonywanie zlecenia.
 26. Rozmieszczenie sieci elektrycznej.
 27. Materiały eksploatacyjne.
 28. Podłączanie urządzeń elektrycznych.
 29. Informacja o wykonanym zleceniu.
 30. Zagrożenia w miejscu pracy.
 31. Trudności w realizacji zleceń.
 32. Pierwsza pomoc.
 33. Rodzaje zagrożeń.
 34. Przyczyny zagrożeń: naturalne i ludzkie.
 35. Zasady bezpieczeństwa.
 36. Pozyskiwanie energii.
 37. Transport energii.
 38. Ogłoszenie o pracy.
 39. Opis stanowiska pracy.
 40. Kompetencje zawodowe.
 41. Organizacja miejsca pracy.
 42. Zakres usług.
 43. Schematy elektryczne.
 44. Skróty branżowe.
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • tablica szkolna.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • słuchawki z mikrofonem.
Podręczniki
Język obcy zawodowy angielski

Electrician

 • Autor: Wioletta Kleczyńska, Robert Witek
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu elektryka w środowisku anglojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na poznanie specyfiki środowiska pracy elektryka, swobodne porozumiewanie się ze współpracownikami, pracę w zespole, konwersację z klientem czy dostawcą, codzienne czynności, instrukcje obsługi urządzeń, skróty branżowe, materiały eksploatacyjne, pierwsza pomoc, a także użycie słownictwa przydatnego do przygotowania dokumentów aplikacyjnych, udziału w rozmowie rekrutacyjnej i uzgodnienia warunków pracy.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: A2.

Treści zawarte w podręczniku pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu Language Competences – Electrician.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

Vocabulary

Choose the correct answer

1. You have a shower in

a. a bathroom

b. a living room

c. a kitchen

d. a bedroom

2. You _____________ for a company.

a. have

b. go

c. work

d. live

3. In the living room you have

a. a sofa, a TV-set, a coffee table

b. a shower, a washing machine, a clothes dryer

c. a cooker, an oven, hobs

d. a toilet, a washbasin, a table

4. You can bake cakes in

a. a cooker

b. a water heater

c. an oven

d. a dish washer

5. A plug can be put in

a. an on/off switch

b. cables

c. a fuse

d. a socket

6. Insulation is made of

a. copper

b. polythene

c. aluminium

d. iron

7. Which one is not an electric tool?

a. a cable stripper

b. a spanner

c. a wire

d. a screwdriver

8. If you can ask and answer the customer’s questions, you have

a. good time management

b. manual skills

c. good communication skills

d. physical fitness

9. Which one of the following would you put in the qualifications section in your CV?

a. VCC in Electrical Installation

b. creativity

c. organization

d. buying electrical tools

10. Which one is an additional benefit at work?

a. references

b. wages

c. flexibility

d. paid holidays

Listening (L36)

Write if the sentences are true or false.

1. He studied at City College between 2009 and 2011.

2. He doesn’t have a driving licence.

3. He likes talking to people.

4. He would like to earn £20-30 per hour.

5. He can start work on 30th April.

Reading

Choose the correct answer.

Dear Sir/Madam,I am writing to complain about your delivery service. I did not receive the goods from your electrical store.   I ordered a dish washer, an electric cooker and a fridge a month ago (April 14th).Two weeks ago I sent an e-mail to the customer service assistant and he informed me that the products would be delivered within a week. I feel disappointed because I already asked an electrician to help me install them and had to rearrange the date. Also, I cannot use the kitchen, which is a big problem for my family.

 

To resolve the problem I would like a full refund. The order number is I-329547. If I do not hear from you within next two days, I will contact your customer service manager.

Please contact me by phone on 7803182.

 

I look forward to hearing from you.

 

 

Yours faithfully,

 

Peter Will

 

 

 

 

 

1. The customer wrote the letter to

a. inform

b. invite

c. complain

d. apply for a job

2. The customer ordered

a. small appliances

b. major appliances

c. tools

d. testing devices

3. He was promised to receive the products

a. the next day

b. a month ago

c. within a month

d. within a week

4. It is a problem for the customer because he

a. cannot use the kitchen

b. had to buy the products at a different shop

c. does not like the colours

d. has to repair the dishwasher

5. The customer wants

a. a full refund

b. new equipment

c. different products

d. extra money

Writing

1. Complete the business card:

Name:
Job:
Address:
E-mail address:
Name of the company:

 

2. Describe your living room.

3. Write 5 examples of safety rules at electrician’s work.

4. Write about the additional benefits you got in your last job.

5. Write about your work experience, as it would appear on your CV.

Speaking

1. Introduce yourself.

2. Describe your house.

3. What did you have to do in your last job?

4. What tools do you use in your work?

5. What are your qualifications?