Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

Kod kwalifikacji w ZRK: 3C521900010

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 17.12.2018 r., poz. 1220).

Druk 3D to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin. Pierwotnie technologia ta miała zastosowanie przede wszystkim w  przemyśle i była bardzo droga. Aktualnie drukarki 3D są obecnie nie tylko w dużych zakładach produkcyjnych, ale też w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw a także coraz częściej trafiają do gospodarstw domowych. Służą przede wszystkim do prototypowania, ale też badań, testów funkcjonalnych czy niskoseryjnej produkcji elementów finalnych. Druk 3D znajduje zastosowanie w architekturze, motoryzacji, przemyśle lotniczym, w branży jubilerskiej, medycynie, ale także w budownictwie czy cukiernictwie i z całą pewnością wkrótce podbije kolejne dziedziny gospodarki.

Kwalifikacja adresowana jest do osób zainteresowanych nabyciem bądź aktualizacją umiejętności w zakresie programowania i obsługi procesu druku 3D, osób, które chcą potwierdzić kwalifikacje w zakresie posługiwania się techniką druku 3D oraz osób, które na co dzień zajmują się szeroko rozumianym projektowaniem i chcą nabyć kompetencje posługiwania się techniką druku 3D, poszerzając tym samym zakres swoich kwalifikacji.

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu programowania i obsługiwania procesu druku 3D:

 • jest gotowy do samodzielnego działania w zakresie stosowania techniki druku 3D w celu wytwarzania obiektów fizycznych na podstawie dostarczonych modeli komputerowych,
 • charakteryzuje technologie oraz maszyny wykorzystywane w procesach druku 3D,
 • na podstawie dostarczonego modelu komputerowego CAD 3D przygotowuje proces wydruku obiektu,
 • korzysta z dokumentacji technicznej 2D i 3D obiektu,
 • dobiera parametry procesu druku 3D,
 • przygotowuje drukarkę 3D do realizacji procesu zgodnie z wybraną technologią,
 • określa potencjalny wpływ warunków środowiska, zdarzeń losowych oraz usterek drukarki obiektu,
 • uruchamia drukarkę, monitoruje przebieg procesu druku oraz podejmuje czynności zmierzające do finalizacji tego procesu,
 • wszystkie czynności wykonuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Certyfikat zachowuje ważność przez 5 lat. Po tym czasie konieczna jest ponowna weryfikacja efektów uczenia się. W celu odnowienia certyfikatu kandydat poddawany jest weryfikacji, w której dopuszczalne są metody: analiza dowodów, test wiedzy, symulacja, rozmowa z komisją.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 120

Czas trwania egzaminu

 • 30 min. - część teoretyczna
 • 180 min. - część praktyczna
Wymagania poprzedzające dla kandydatów

Osoba przystępująca do walidacji musi ukończyć gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a zatem posiadać kwalifikację pełną na poziomie 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

Program szkolenia

1. Rodzaje technologii druku 3D.
2. Budowa i zasada działania drukarek w wybranych technologiach.
3. Sposoby pozyskania modeli do druku.
4. Wybór optymalnej metody wydruku.
5. Przygotowanie modelu 3D do wydruku.
6. Dobór parametrów wydruku.
7. Przygotowanie drukarki do pracy.
8. Monitorowanie procesu wydruku.
9. Finalizacja procesu druku 3D.

Efekty uczenia się

3D_umiejętności i egzamin

Laboratoria szkoleniowo-egzaminacyjne

Fundacja VCC posiada kompletnie wyposażone mobilne laboratoria umożliwiające realizację zarówno szkoleń, jak i egzaminów w dowolnej lokalizacji.

W skład jednego laboratorium wchodzą:

 • 2 drukarki Zortrax model M200 lub wyższy o następujących parametrach:

Parametry urządzenia
Obszar roboczy – 200 x 200 x 180 mm
Forma materiału – Szpula
Średnica materiału – 1,75 mm
Średnica dyszy – 0,4 mm
Struktury podporowe – Usuwalne mechanicznie – drukowane z materiału modelowego
Ekstruder – Pojedynczy
Platforma robocza – Perforowana, podgrzewana
Łączność – Karta SD (w zestawie)
Dostępne materiały – ULTRAT, HIPS, GLASS, PETG, ESD, PCABS, ABS, ASA Pro, PLA Pro
Zewnętrzne materiały – Obsługiwane
Charakterystyka oprogramowania
Pakiet oprogramowania- Z-SUITE
Obsługiwane typy plików wejściowych- .stl, .obj, .dxf, .3mf
Obsługiwane systemy operacyjne – Mac OS do wersji Mojave / Windows 7 i nowsze
Parametry procesu druku
Technologia druku- LPD (ang. Layer Plastic Deposition) – technologia warstwowego nakładania stopionego materiału
Rozdzielczość warstwy- 90-390 mikronów
Minimalna grubość ścian- 400 mikronów
Poziomowanie platformy- Automatyczny pomiar wysokości punktów platformy
Parametry temperaturowe
Maksymalna temperatura druku (ekstrudera)- 290˚ C
Maksymalna temperatura platformy- 105˚ C
Temperatura pomieszczenia dla pracującego urządzenia- 20-30˚ C
Temperatura przechowywania- 0-35˚ C
Parametry elektryczne
Natężenie prądu wejściowego – 110 V ~ 5,9 A 50/60 Hz, 240 V ~ 2,5 A 50/60 Hz
Parametry zasilacza – 24 V DC @8 A, 320 W
Maksymalny pobór mocy – 200 W

 • 10 komputerów (do komputera dołączona mysz w zestawie) z wyświetlaczem wyposażone w system operacyjny Windows 10, z co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej, dedykowaną kartą graficzną wyposażoną w minimum 4GB pamięci własnej oraz następującymi programami:

– Rhino 6 lub Fusion 360 lub 3DS MAX
– Z-Suite lub alternatywny zgodny z drukarką,

 • skonfigurowane środowiska pracy dla użytkowników na aktualnym oprogramowaniu wymaganym do realizacji szkoleń oraz egzaminów ZRK,
 • materiały zużywalne,
 • wsparcie telefoniczne.

Ilość sprzętu (komputerów, drukarek oraz materiałów zużywalnych), o którym mowa powyżej, przewidziana jest dla 10-osobowej grupy.

Koszt wynajmu dla jednej 10-osobowej grupy: 23 200 zł/brutto.
Wynajem na okres około 20 dni roboczych czyli 6h/dziennie (120h).

Nie ma możliwości skrócenia tego okresu. Natomiast na wniosek zainteresowanych osób istnieje możliwość wydłużenia okresu wynajmu. Podlega to indywidualnej wycenie.

Przeprowadzanie edukacji zdalnej dla kwalifikacji „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” możliwe jest jedynie poprzez zapewnienie:

 • systemu teleinformatycznego umożliwiającego dostęp do materiałów, narzędzi i oprogramowania umożliwiającego nabycie wszystkich efektów uczenia się opisanych w kwalifikacji;
 • zapewnienia samodzielności pracy oraz weryfikacji tożsamości uczestnika walidacji;
 • dostępu w czasie rzeczywistym do oprogramowania do druku 3D;
 • zdalnego dostępu wraz z podglądem do drukarki 3D.

SYMULATOR DRUKU 3D

Aplikacja jest symulatorem procesu przygotowania i przeprowadzenia procesu druku 3D zgodna z kwalifikacją rynkową „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”. Umożliwia odzwierciedlenie rzeczywistego procesu 1:1 dzięki możliwościom wykonania min. następujących czynności:

 • Przygotowanie drukarki do pracy (parametryzacja ustawień, usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń itp.)
 • Wybór i załadowanie odpowiedniego materiału drukującego (filamentu) pod konkretny model z przypisanymi ustawieniami w slicer i przeznaczeniem modelu
 • Wybór jednego z modeli wydruku zamieszczonego w wirtualnej pamięci drukarki i monitorowanie procesu wydruku
 • Możliwość zasymulowania różnych usterek technicznych
 • Możliwość przyspieszania/zwalniania procesu drukowania
 • Wirtualne narzędzia (szpachelki, pilniki) do usuwania wydruku ze stołu i oczyszczania go
 • Możliwość symulowania kończenia pracy z drukarką – wyładowanie filamentu, zdjęcie szpuli z uchwytu drukarki itp.

Licencjonowanie:

 • Czas licencji: dożywotnia (nie wygasa)
 • Koszt licencji: 100 000 PLN
 • Oprogramowanie zostanie zainstalowane przez Licencjodawcę na goglach VR (preferowane Oculus) dostarczonych przez Licencjobiorcę
 • Przeszkolenie max. 10 os z wykorzystania narzędzia
 • Uaktualnienie aplikacji o nowe narzędzia i funkcjonalności na podstawie odrębnej wyceny z wyłączeniem aktualizacji usuwających błędy krytyczne
Wyposażenie sali szkoleniowej

Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 1. rzutnik,
 2. tablica suchościeralna,
 3. komputery z dostępem do Internetu oraz oprogramowaniem (dla każdego uczestnika i nauczyciela / egzaminatorów,
 4. drukarka Zortrax M200 (1-2 szt. na grupę).
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Test przeprowadza się w pomieszczeniu wyposażonym w stoliki i krzesła oraz stanowiska komputerowe. Weryfikację z użyciem metod walidacji innych niż test i analiza dowodów przeprowadza się w pomieszczeniu klimatyzowanym, wyposażonym w dostęp do drukarki 3D. Drukarka musi spełniać następujące warunki:

 1. została wyprodukowana w ramach produkcji seryjnej;
 2. posiada znak CE;
 3. producent drukarki działa na rynku (prowadzi sprzedaż drukarek 3D) i zapewnia wsparcie techniczne maszyny;
 4. jest wykorzystywana w przedsiębiorstwach;
 5. jest kompatybilna z oprogramowaniem do przygotowania procesu druku 3D, wykorzystywanym na potrzeby egzaminu.
Wymagania dla Operatora Systemu Egzaminacyjnego
 1. posiada wykształcenie minimum średnie;
 2. posiada znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. posiada umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
Wymagania dla Trenera/Egzaminatora
 1. posiada kwalifikację pełną na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
 2. posiada minimum trzyletnie doświadczenie w pracy z drukiem 3D;
 3. stosuje kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji;
 4. stosuje zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Zasady przeprowadzania egzaminu i kryteria oceny

Walidacja dla kwalifikacji „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, obejmuje 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie wyłącznie następujących metod walidacji: symulacja i rozmowa z komisją. Analiza dowodów możliwa jest tylko w przypadku umiejętności „Przygotowuje model CAD 3D na potrzeby wytworzenia obiektu.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

Uczestnicy mają prawo do złożenia odwołania od wyniku egzaminu. Procedura odwoławcza znajduje się na stronie http://vccsystem.eu/system-certyfikacji/select-competences/opis-systemu-certyfikacji/procedury-egzaminacyjne/

2. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej:

Każdy uczestnik przystępuje do etapu weryfikacji w postaci egzaminu VCC. Ocena merytoryczna posiadanej wiedzy i umiejętności zgodnej z efektami uczenia się dla kwalifikacji „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” dokonywana jest podczas dwuetapowego egzaminu:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line na stronie exams.vccsystem.eu. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, obejmuje 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Za każdą prawidłową odpowiedź system przyznaje 1 pkt. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego. W momencie zakończenia testu System Egzaminacyjny wyświetla uczestnikowi na ekranie wynik egzaminu.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Polega on na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie wyłącznie następujących metod walidacji: symulacja i rozmowa z komisją. Analiza dowodów możliwa jest tylko w przypadku umiejętności „Przygotowuje model CAD 3D na potrzeby wytworzenia obiektu.

Proces zgłoszenia i obsługi egzaminu:

 1. Zgłoszenie egzaminu z listą uczestników egzaminu, na podstawie której Fundacja VCC nadaje loginy i hasła do systemu egzaminacyjnego na czas części teoretycznej egzaminu. Zgłoszenie przesyłane jest do Fundacji VCC dwiema drogami: w systemie CRM (partner.vccsystem.eu) oraz na adres mailowy egzaminy@vccsystem.eu. Wzór zgłoszenia opracowywany jest przez Fundację VCC i przesyłany partnerom.
 2. Pracownik Fundacji nadaje uczestnikom egzaminu loginy i hasła według przyjętego klucza oraz wypełnia dla Partnera Egzaminacyjnego Potwierdzenia Egzaminu Teoretycznego i Praktycznego. Dokumenty wysyłane są do Partnera Egzaminacyjnego przed dzień przed lub w dniu egzaminu.
 3. Przed egzaminem uczestnikom odczytywane są „Zasady uczestnictwa w egzaminie”, gdzie uczestnicy są informowani o formie egzaminu, liczbie pytań i zadań oraz zasadach oceniania.
 4. Potwierdzenie egzaminu teoretycznego podpisywane przez uczestników egzaminu oraz Operatora Systemu Egzaminacyjnego. Operator Systemu Egzaminacyjnego wpisuje wynik egzaminu odczytany z systemu egzaminacyjnego.
 5. Potwierdzenie egzaminu praktycznego podpisywane przez uczestników egzaminu wraz z wynikiem egzaminu i podpisem Egzaminatora.
 6. Zapis części teoretycznej egzaminu w systemie egzaminacyjnym on-line, do której w każdej chwili ma dostęp Fundacja VCC.
 7. Egzaminatorzy dostarczają arkusze dla egzaminu praktycznego wraz z dokumentacją egzaminu.
 8. Kompletne potwierdzenia egzaminu wraz z dokumentacją egzaminu Egzaminatorzy przesyłają w oryginałach do Fundacji.
 9. Od momentu otrzymania dokumentacji z realizacji egzaminu Fundacja VCC w terminie 30 dni wystawia certyfikaty dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu.
 10. Dokumentacja egzaminu jest przechowywana w Fundacji VCC.
Koszty

Koszt przeprowadzenia egzaminu oraz koszt certyfikacji wynosi 2460 zł brutto. Certyfikat wydawany jest wyłącznie osobom, które zakończyły walidację z wynikiem pozytywnym.

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza

Formularz zgłoszenia odwołania

Podręczniki
Select

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

 • Autor: Maciej Cader, Karol Burzyński, Elżbieta Burzyńska
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
165
Opis

W niniejszym podręczniku opisano najważniejsze technologie druku 3D, wskazując zalety i wady poszczególnych rozwiązań. Omówiono także budowę i zasadę działania drukarek w wybranych technologiach. Przedstawiono przebieg procesu drukowania od uruchomienia drukarki 3D, przygotowania jej do pracy, doboru parametrów, monitorowania procesu, aż po finalizację wydruku. Z podręcznika dowiesz się także, jak dobrać najlepszą technologię wydruku, przeczytasz, skąd pozyskać modele 3D oraz na czym polega optymalizacja pod potrzeby druku 3D. Poznasz sposoby dalszej obróbki gotowych wydruków.